For pappaen til Vilde tok det 40 år å fortelle

Pappaen til Vilde Bratland Hansen ble utsatt for seksuelle overgrep fra han var 9 år til 16 år. 40 år senere brøt han tausheten og fortalte familien om opplevelsene sine.

Bokbader Siw Bergsås (t.v.), Odd Werner Hansen og bokaktuelle Vilde Bratland Hansen. FOTO: Andrea Hassen

Nå er datteren Vilde aktuell med boka Pappas hemmelighet – ei bok om hvordan overgrep kan påvirke en hel familie, om gutter som offer, om å bryte tausheten og om at det er mulig å få et godt liv på tross av vonde opplevelser i barndommen.

– Jeg håper og tror at pappas historie kan motivere flere overgrepsutsatte til å fortelle sine nærmeste om hva de er blitt utsatt for, sier Vilde Bratland Hansen.

Både Vilde og pappa Odd Werner Hansen deltok på et bokbad i Molde i forbindelse med Redd Barnas kampanjeuke mot vold og seksuelle overgrep.

– Jeg håper at overgrepsutsatte, etter å ha hørt vår historie, i større grad forstår hvordan overgrepene de er blitt utsatt for også kan ramme og prege personene som står dem nær. Og at det finnes hjelp å få, og at det aldri er for sent å fortelle, sier Bratland Hansen.

Redd Barna mener alle barn må få lære om vold og overgrep – se hvorfor og skriv under kravet her: 

Når ut til flere

Arrangementet ble også strømmet slik at så mange som mulig kunne få det med seg. I etterkant har forfatteren blitt kontaktet av flere som har fått med seg strømmingen og som sier de lærte mye av det.

– Det er utrolig stas at folk tar seg tid til å skrive til meg. Det får meg til å reflektere over hvor fint det er med strømming av arrangementer. Man når tross alt ut til folk som av ulike årsaker ikke har mulighet til å komme fysisk, forteller Bratland Hansen.

Se Bokbadet “Pappas hemmelighe” på Redd Barnas YouTube-kanal.

Ifølge forfatteren selv gikk tiden i bokbadet utrolig fort.

– Dette er en tematikk jeg er så engasjert i at tiden har en tendens til å fly av gårde. Jeg fikk mange interessante spørsmål som fikk både pappa og meg til å reflektere over nye sider ved vår historie. Synes for eksempel at den delen der vi snakket om hva vi legger i manns- og kvinnerollen var interessant, kanskje særlig fordi dette har så stor innvirkning på hvem vi evner å se for oss som henholdsvis offer og overgriper.

– Viktig for fagpersoner

Bratland Hansen ønsker at boka vil gjøre fagpersoner mer oppmerksomme på perspektivet til de pårørende.

– I tillegg håper jeg de får øynene opp for hvorfor det er så vanskelig for menn å fortelle om overgrep, gjennom å lese om hvordan overgrepsutsatte menn er blitt møtt opp gjennom tidene, sier Bratland Hansen.

En undersøkelse fra 2017 viste at overgrepsutsatte menn kan bli møtt med uvitenhet og fraser som “du må bare glemme hva du er blitt utsatt for” i møte med fagpersonell.

Bratland Hansen håper at dette kan endres. I tillegg håper hun at fagdelen av både boka og bokbadet kan gi økt forståelse for egne reaksjoner og tankemåter som er vanlige blant utsatte.

– Mange tror jo at de er den eneste som tenker og føler på en bestemt måte. I realiteten er det slik at de fleste reaksjoner er normale.

Vilde Bratland Hansen

Sist, men ikke minst, håper Bratland Hansen at boka kan tilby ord og begreper som kan gjøre det lettere å snakke om overgrep innad i familier.

– Ofte kvier man seg jo for å snakke om vanskelige temaer fordi man ikke vet hva man skal si eller hvor man skal begynne. Kanskje kan samtalene pappa og jeg har hatt inspirere til hvordan man kan snakke om et så vanskelig tema.

Relaterte saker

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gjør som 90.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.

Pengene kommer fram!

92,1%

7,9%

Av innsamlede midler går 92,1% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest.
Kun 7,9% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
 Les mer om hvordan vi bruker pengene