For frivillige
Frivillighetens år 2022

FRIVILLIGHETENS ÅR 2022

Stortinget har vedtatt at 2022 skal være Frivillighetens år – en feiring av frivilligheten i Norge. Frivillighetens år skal synliggjøre all den fantastiske innsatsen som legges ned av frivillige i landet, og få enda flere med på laget!

Så langt i år har det blitt avholdt frivilligfester og -aktiviteter for og av frivillige og medlemmer i Redd Barna. Redd Barna har sendt ut hilsener til våre støttespillere og oppfordret frivilliggrupper til å bruke tid og midler på å styrke samhold og motivasjon innad i gruppene.

Framover jobber vi for å markere frivilligheten i Redd Barna på det vi kaller «Vår Dag», den 20. november.

Redd Barna er en medlemsstyrt rettighetsorganisasjon, hvor frivilligheten er selve ryggraden i organisasjonen. Med mange medlemmer i ryggen kan vi heve stemmen enda høyere for de som ikke blir hørt. Uten våre frivillige kunne vi ikke klart å gjennomføre aktiviteter på flyktningmottak, krisesenter og for barn som lever i lavinntektsfamilier slik vi gjør i dag. Frivilligheten i Redd Barna gjør meg stolt og veldig takknemlig

Monica Johansen, regionrådgiver i Region Vest

Vår dag

Hver eneste organisasjon og forening i Norge har mulighet til å velge seg én dag som er særlig viktig for organisasjonen, kalt «Vår dag». På den dagen skal organisasjonen feire seg selv, sine frivillige og synliggjøre aktivitetene de gjør.

Redd Barna har valgt Barnekonvensjonens bursdag, den 20. november, som «Vår dag».

Denne datoen er en viktig merkedag for frivillige og Redd Barna som organisasjon, og dagen vil markeres med med ulike aktiviteter og arrangementer for frivillige over hele landet.

Vi håper å få med oss alle frivillige, medlemmer, lokale grupper og aktivitetsgrupper, i alle regionene, til å feire seg selv og Barnekonvensjonen. Vi håper at dere vil hjelpe oss å vise fram den enorme frivillige innsatsen som dere legger ned for barns rettigheter i organisasjonen vår hver dag!

Ikon for nyhetsbrev

Ta kontakt med ditt nærmeste regionkontor for å høre om hvilke planer de har for «Vår dag» og Frivilligetens år. Flere regioner planlegger blant annet å markere dagen ved å arrangere sosiale møteplasser som en barnebursdag – det er trossalt Barnekonvensjonens bursdag!

Vi deler ut Frivillighetspriser for første gang

Vi som jobber i Redd Barna er stolte av og takknemlige overfor alle dere som legger ned tid og innsats for at alle barn får oppfylt sine rettigheter. Gjennom arbeidet med aktiviteter, innsamling, kampanjer og påvirkningsarbeid er vi verdens største beveglse for barns rettigheter!

Derfor legger vi for første gang opp til en utdeling av frivillighetspriser!

Er det noen du synes fortjener ekstra oppmerksomhet? Kanskje vil du nominere din egen eller noen andres aktivitet eller frivilliggruppe?

Disse prisene vil bli utdelt:

Prisen går til et medlem som har lang fartstid i Redd Barna og som har vist engasjement over tid. Med sitt engasjement for barn og deres rettigheter har personen utmerket seg lokalt, regionalt eller nasjonalt. Hen er en god representant for organisasjonen. Hen kan for eksempel ha startet opp en gruppe/aktivitet, vært en talsperson utad, vært en viktig og trofast støttespiller for Redd Barna lokalt, eller noe helt annet.

Prisen går til en aktivitet eller et arrangement (og den frivillige og/eller frivilliggruppen som planlegger og gjennomfører) som skiller seg ut. Aktiviteten eller arrangement når barn direkte eller setter fokus på barns rettigheter. Det kan være en engangsaktivitet eller en fast aktivitet, for eksempel en sosial eller faglig samling for frivillige, rekrutterings- eller synlighetsaktiviteter, en sosial møteplass eller andre aktiviteter direkte med barn, innsamlingsaktiviteter, kampanjeaktiviteter, markeringer m.m.

Prisen går til en frivillig som utpeker seg. Det kan være en som bidrar med positiv energi og er samlende for gruppen, eller en som har startet opp en aktivitet, rekruttert mange til sin frivilliggruppe eller lignende. Hen tar initiativ til aktivitet, eller støtter opp om andres, og møter barn og/eller medfrivillige på en åpen og inkluderende måte. Hen kan være helt ny i Redd Barna, eller vært med i lang tid.

Prisen går til en gruppe bestående av medlemmer og/eller frivillige i Redd Barna som gjør seg bemerket i sitt lokalmiljø. Dette kan være gjennom å arrangere faste aktiviteter, eller en enkeltståede aktivitet eller arrangement. Det kan også være at denne gruppen har doblet seg i størrelse gjennom aktivt å jobbe med synlighetsaktiviteter. Gruppen tar godt imot nye frivillige, og er et fint sted å være i arbeidet med å sette fokus på barns rettigheter.

Ikon for megafon

Du kan nominere!

Send inn nominasjoner til din kontaktperson i Redd Barna eller til prosjektleder [email protected]. Du kan også sende en melding direkte til din region på Facebook.

I nominasjonen skriver du hvorfor du mener den/de nominerte burde få ekstra oppmerksomhet gjennom nettopp en frivillighetspris (husk å nevne hvilken av prisene det gjelder).

Vi håper på mange nominasjoner! Takk for at du hjelper oss å løfte fram frivilligheten i Redd Barna!

Andre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 90.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli medlem

Bli medlem

Bli medlem og bli en del av verdens største bevegelse for barns rettigheter.