Barnerepresentanter
Chawa 6 Emmanuel 3

Emmanuel

Med din støtte

Emmanuel

Bor: Malawi
Alder: 11 år
Skole: 5. klasse
Emmanuel er 11 år gammel og etter å spille fotball, er det beste han vet å gå på skolen og lære nye ting

Som fadder støtter du arbeidet som sikrer Emmanuel og hans medelever bedre undervisning, og et godt læremiljø.

Med din hjelp gir Redd Barna lærerne på Emmanuels skole systematisk opplæring og støtte, slik at de kan gi barna en god skolehverdag med trivsel og riktig læring. Din støtte sørger også for at elevene på skolen får bøker og annet skolemateriell.

Vi gleder oss til å følge Emmanuels reise videre med deg!

Oppdateringer fra Emmanuel

Best i klassen!

21. september 2022

Best i klassen!

Det er en stolt femteklassing som møter oss i landsbyen. Emmanuel stortrives fortsatt på skolen, og forteller at han fikk de beste karakterene av alle i klassen på de siste prøvene i matematikk og chichewa (morsmål). Han har fått mye hjelp av fadderen sin på skolen og sier at det kanskje er det kanskje er den viktigste grunnen til de gode resultatene. Emmanuel er også medlem i elevrådet, og deltar ivrig i diskusjonene der. Spesielt er han opptatt av barns rettigheter, og hvordan skolen på best mulig måte kan tilrettelegge for elevenes behov.

Emmanuel lyser opp når han forteller om sin nye hobby. Nå er det akrobatikk og turning for alle pengene! Han sier at han trener hver eneste dag, både i friminuttene på skolen og hjemme sammen med vennene etter skoletid. Og før vi får stilt neste spørsmål, spretter Emmanuel opp og begynner å slå hjul bortover veien. Det er ingen tvil om at han har både teknikk og balanse på plass. Moren forteller oss at han også har begynt å interessere seg for tradisjonell malawisk dans og musikk.

Utenfor skolen går mye av tiden med til å hjelpe familien med husdyrene. Da vi var på besøk var det familiens høns som skulle mates. Det er også Emmanuels jobb å vaske tøy, hente ved og vann. Selv om det går mye i turn og akrobatikk om dagen, blir det alltid tid til en fotballkamp med venner også.

Familiens økonomi er fortsatt hardt presset. Emmanuels far har fremdeles ikke klart å finne en jobb, og avlingene gir heller ikke nok inntekter til at familien kan leve av det. Hvis Emmanuels far ikke klarer å skaffe inntekter i løpet av kort tid, kan situasjonen bli alvorlig. Det er mange i landsbyen som nå opplever vanskelige tider. Etterdønningene etter pandemien merkes fortsatt, og det er vanskelig å finne arbeid. Med din støtte får Emmanuel og 200 andre elever fra spesielt utsatte familier gratis skolebøker og annet materiell de trenger for å fortsette på skolen, og det er en stor lettelse for hele landsbyen.

– Det var veldig gøy å være best i klassen på den siste matematikkprøven.

Malawi ble nylig rammet av flere sykloner, og det forårsaket enorme skader flere steder i landet. Hus og avlinger ble ødelagt, og mange mistet alt de eide på grunn av stormene. Heldigvis slapp Emmanuel og familien unna denne gangen, men Emmanuel forteller at det var mange av de han går sammen med på skolen som ikke var like heldige. Med din støtte har Redd Barna nå delt ut nytt materiell og lærebøker på flere skoler som ble skadet.

Etter en tøff vår og sommer, håper familien nå at ting skal endre seg til det bedre. Med din støtte forsetter vi arbeidet for at Emmanuel og de andre barna i landsbyen skal få en bedre fremtid. Tusen takk for at du gjør en forskjell for barna som trenger det aller mest!

Vis mer
Lukk
Et nytt spennende år som femteklassing

Mai 2022

Et nytt spennende år som femteklassing

Det er en glad og fornøyd Emmanuel som møter oss denne gangen. I Malawi må elever bestå en avsluttende eksamen i slutten av året for å rykke opp til neste klassetrinn, og Emmanuel er stolt av å kunne si at han nå går i femteklasse. Selv om det har vært utfordrende å med lange avbrudd i skolegangen under pandemien, har Emmanuel stort sett klart å holde motivasjonen oppe. Takket være faddere som deg, har hun hatt muligheten til å følge et «hjemmeklasse-program» i periodene hvor skolen har vært stengt.

Emmanuel stortrives fortsatt på skolen, men det er fortsatt noen fag han synes er vanskelige å få taket på. Tidligere har han hatt utfordringer med engelsk, men etter at skolen innførte et fadderprogram hvor elever som er ekstra sterke i et fag hjelper de som sliter litt, har han gjort store framskritt. Han forteller oss at han fikk sitt beste resultat noensinne på den siste engelskprøven de hadde. Ellers synes Emmanuel det best med skolen er friminuttene hvor han kan være sammen med vennene sine. Da er det fotball og andre spill det går i. Men Emmanuel er ikke fornøyd med tilstanden på skolens fotballbane som nå er full av hull etter regntiden, og sier at han har tatt dette opp med skolens ledelse.

Emmanuel og familien har hatt en utfordrende start på det nye året. Faren er for tiden uten arbeid, og det er svært krevende for familiens økonomi. For en fattig familie i Malawi blir situasjonen fort kritisk når mannen i huset ikke har inntekter. Nå håper Emmanuel at pappa snart får jobb igjen.

– Jeg er ikke fornøyd med fotballbanen på skolen. Jeg har tatt det opp med lærerne, og håper at det skjer noe snart.

Med din støtte har Redd Barna gjennomført flere forskjellige program i Emmanuels landsby. Lærere har fått etterutdanning i riktig og god undervisningspedagogikk, og elever fra familier med økonomiske utfordringer (Emmanuel er en av disse), har fått skolesaker og annet materiell som gjør hverdagen bedre. Det har hatt positive utslag for mange av elevenes resultater på Emmanuels skole. Redd Barna jobber også tett med andre lokale samarbeidspartnere for å informere foreldre i Emmanuels landsby om viktigheten av å gi barn utdanning. Vi legger særlig vekt på hvordan de som foreldre på best mulig måte kan hjelpe barna med skolearbeidet hjemme.

Selv om det har vært en tøff start på året, er familien ved godt mot. Nå håper de at våren og sommeren vil gi muligheter for gode avlinger og at Emmanuels far skal klare å skaffe seg en jobb. Med din hjelp forsetter vi arbeidet for å gi familien en lysere framtid. Som redd Barna-fadder gjør du en forskjell i livet til barn som Emmanuel hver eneste dag.

Tusen takk for ditt bidrag. Sammen gir vi barn skolegang og muligheten til et bedre liv.

Vis mer
Lukk
Nyttårshilsen fra Malawi

Desember 2021

Nyttårshilsen fra Malawi

Pandemien gjorde 2021 til et krevende år for Emmanuel og familien.
For Emmanuel har det vært ekstra utfordrende, siden han til tider har vært mye plaget med hodepine og svimmelhet som har gjort det vanskelig å være på skolen.

Kombinasjonen av periodevis stengt skole, mangel på fjernundervisning og mye fravær, har gitt Emmanuel utfordringer med skolearbeidet.

Etter å ha fått medisinsk behandling er han nå tilbake på skolen hver dag, og jobber hardt for å komme opp på nivået som han var på tidligere.

Med din støtte har Emmanuel fått skolemateriell som gjør at hun er godt rustet til det kommende skoleåret.

– Mitt store ønske for året som kommer er at jeg skal gjøre det bra på skolen igjen.

Familiens økonomi har naturlig nok også blitt påvirket av pandemien, og til tider har det vert vanskelig å få endene til å møtes. Nå som samfunnet er i ferd med å åpnes, har Emmanuels far igjen fått noen strøjobber som gir familien inntekter. Forhåpentligvis vil det gi familien en god start på det nye året.

Vi gleder oss til å følge Emmanuel videre sammen med deg i året som kommer!

Tusen takk for at du gir barn som Emmanuel skolegang og hjelp gjennom en utfordrende tid. Sammen gjør vi en forskjell for barna som trenger det mest.

Vis mer
Lukk
Endelig tilbake på skolen!

27. september 2021

Endelig tilbake på skolen!

Endelig har skolene i Malawi åpnet igjen, og Emmanuel er overlykkelig over at han er tilbake på skolen. Nå går han i fjerdeklasse, og det er flere nye, og spennende fag som skal læres.

Selv om Emmanuel synes det har gått ganske greit med hjemmeskole, er det ingen tvil om at han og de andre elevene i klassen har gått glipp av verdifull undervisning i løpet av tiden som skolen har vært stengt. Emmanuel forteller at de fleste elevene i klassen får dårligere karakterer nå enn før skolene ble stengt på grunn av pandemien.

Emmanuel legger ikke skjul på at det har vært vanskelig å tilpasse seg en vanlig skolehverdag igjen. Etter mange måneder med hjemmeskole, har han gått glipp av mye verdifull skolegang. Selv om han har prøvd så godt han kan å holde skolearbeidet ved like, har han fortsatt litt utfordringer med engelsk og matematikk. Det jobbes nå med at han skal få ekstraundervisning i disse fagene.

– Jeg får dårligere karakterer nå. Nå skal jeg jobbe hardt for å gjøre det bedre.

Som de fleste andre land har også Malawi opplevd nye smittebølger. Heldigvis er nå tallene på smittede nedadgående, og Emmanuels landsby har for tiden ingen registrerte tilfeller av smitte. Malawi er også i gang med vaksinering, men det er mange som er skeptiske til vaksinen. Da vi var på besøk, hadde bare 400 000 av en befolkning på 17 millioner blitt vaksinert. Ingen i Emmanuels familie har fått vaksine enda, så de fortsetter å beskytte seg mot viruset så godt de kan.

Det er travle dager for Emmanuel. I tillegg til skolearbeidet, har han faste oppgaver hjemme hver dag. Han henter vann i brønnen, rydder i huset og hjelper til med matlaging. I tillegg passer han på lillesøster og sørger for at husdyrene har vann og mat.

Det var en tøff start på det nye året for familien. Emmanuels far har ikke klart å få en fast jobb etter at pandemien brøt ut. Nå lever familien på strøjobber som foreldrene tar så ofte det dukker opp en mulighet. At familien ikke har en stabil inntekt, bekymrer Emmanuels mor mye. Nå håper alle at pandemien skal gå over slik at livet etter hvert kan blir normalt igjen.

Med din støtte fortsetter arbeidet for å gi barn som Emmanuel utdanning og muligheten til å skape seg en trygg framtid. Tusen takk for at du hjelper barn gjennom en vanskelig tid!

Vis mer
Lukk
Savner skolen hver dag

7. juni 2021

Savner skolen hver dag

Koronapandemien fortsetter å prege livet til Emmanuel og familien. Skolen har blitt åpnet og stengt ned igjen flere ganger de siste månedene, og Emmanuel har ikke vært mye på skolen i år. Han forteller oss at han er bekymret for at han skal gå glipp av mye, og at han vil tilbake på skolen så fort som mulig. Emmanuel strever fortsatt med å få skikkelig tak på engelsk, men er likevel regnet for å være blant de beste elevene i klassen. Det har hjulpet at familien nå har fått en radio, slik at han kan følge radiosendingene som tilbyr barna i landsbyen undervisning.

Han forteller også at det har skjedd andre forandringer på skolen. Tidligere var det lite tilbud til barn med funksjonsnedsettinger, og foreldrene var skeptiske til å sende barna på skolen hvis de hadde spesielle behov. Det har heldigvis forandret seg nå. Med din hjelp har lærere og foreldre fått opplæring i hvordan barn med spesielle utfordringer kan få tilpasset og god undervisning. Det synes Emmanuel er helt supert, for han er opptatt av at alle barn skal få gå på skolen.

– Jeg er skikkelig lei av å være hjemme. Nå må de åpne skolen snart, jeg savner å være i klasserommet.

Som de fleste barn i Malawi er Emmanuel vant med å hjelpe til hjemme. Pandemien har gjort det vanskelig for faren å finne jobb, og da er det viktig at alle bidrar så godt de kan. Når Emmanuel er ferdig med skolearbeidet, henter han vann, hjelper til med matlaging og sørger for at husdyrene har det bra.

Selv om Emmanuel har sine faste oppgaver hjemme, blir det alltid tid til lek og moro sammen med vennene. Når skolen er stengt blir det ekstra viktig at barna i landsbyen får tid til å møtes og være sammen. For barn er først og fremst barn – også i Malawi.

Takket være faddere som deg, har vi så langt klart å nå ut til over 1,5 millioner barn i Malawi gjennom Redd Barnas koronaprogrammer. I skrivende stund er landet i gang med et nasjonalt vaksineringsprogram, og forhåpentligvis er Emmanuel tilbake på skolen neste gang vi kommer på besøk. Vi krysser fingrene!
Med din støtte fortsetter arbeidet for å gi barn som Emmanuel utdanning og muligheten til å skape seg en trygg framtid.

Tusen takk for at du hjelper barna som trenger det aller mest.

Vis mer
Lukk
Nyttårshilsen fra Malawi

5. januar 2021

Nyttårshilsen fra Malawi

2020 ble året hvor livet ble snudd fullstendig på hodet. I løpet av noen få måneder forandret koronaviruset verden for alltid. For Emmanuel og familien har det vært en tøff tid. Spesielt synes Emmanuel det har vært vanskelig å være så lenge borte fra skolen. Det skulle gå over tre måneder før han fikk mulighet til å komme tilbake på skolebenken. Rent økonomisk har det også vært et tøft år for familien. Emmanuels far har bare fått kortere kontrakter, og det er vanskelig å få nye jobber.

– Det verste som skjedde i fjor var at jeg ikke fikk gå på skolen som vanlig. Jeg savnet timene og jeg savnet å være sammen med bestekameraten min Alfred. Det er så fint å være tilbake på skolen igjen!

Klasseforstanderen forteller at han er imponert over at Emmanuel ikke har glemt mer i tiden han var borte fra skolen, og at Emmanuel fortsetter å levere gode resultater i alle fag. For å minimere smitterisikoen blant elevene, har skolen delt opp klassene i mindre grupper. Skolen har også satt opp egne «vaskestasjoner» hvor elvene kan vaske hendene sine, og alle må bruke munnbind i timene. Da vi spør Emmanuel om hvilke ønsker han har for det nye året er han tydelig og klar.

– Først og fremst ønsker jeg å fortsette min fine framgang på skolen. Så ønsker jeg meg at vi kan kjøpe noen bøtter og lage våre egne vaskestasjoner hjemme slik at vi slipper å bli smittet av viruset.

Tusen takk for at du gir barn som Emmanuel skolegang og hjelp gjennom en vanskelig tid. Uten faddere som deg hadde vårt arbeid ikke vært mulig. Sammen redder vi barn.

Vis mer
Lukk
"Jeg savner å spille fotball på skolen"

8. september 2020

«Jeg savner å spille fotball på skolen»

Den 20. mars erklærte myndighetene i Malawi koronapandemien som en nasjonal katastrofe. Så langt er det ikke registrert tilfeller av smitte i Emmanuels landsby, men mange er engstelige ettersom flere og flere nå reiser til områder hvor det er registrert tilfeller av koronaviruset.

Alle skoler er fortsatt stengt, men selv om Emmanuel savner skolen og klas- sekameratene, skjønner han at alle må gjøre så godt de kan for å hindre at viruset sprer seg.

Selv om Emmanuel prøver så godt han kan å holde skolearbeidet ved like, er det utfordrende. Han har ikke så mange bøker hjemme, og nå er han bekymret for at det vil ta lang tid før skolen åpner igjen. I samarbeid med de lokale utdanningsmyndighetene har Redd Barna utviklet et program som gir barn utdanning gjennom radiosendinger. Emmanuel prøver å følge disse så godt han kan, men familien er i en økonomisk vanskelig situasjon og foreldrene har ikke alltid råd til å bruke penger på batterier. Nå er han redd for å gå glipp av så mye, at muligheten for å ta en høyere utdannelse forsvinner.

Ingen vet foreløpig når skolene vil åpnes igjen, og fortsatt står over 8 millioner barn i Malawi uten mulighet til å gå på skolen. For mange av barna i landet er skolen også mye mer enn bare et sted de får utdanning. Det er også et trygt sted hvor de får mat og beskyttelse fra vanskelige familieforhold.

Det er liten tvil om at pandemien har satt familien i en ekstremt vanskelig situasjon. Faren har ikke fått ny arbeidskontrakt med jernbaneselskapet han jobbet i, og derved har familien mistet sin hovedinntekt. I mangel på inntekt tok familien opp et lån for å starte et lite firma for å selge forskjellig materiell til studenter.

“Samme måned som vi fikk lånet, innførte myndighetene begrensninger på markeder, reiser og stengte alle skoler. Det traff oss hardt. Vi har ikke klart å starte firmaet slik vi planla, og har endt opp med å bruke pengene på mat til barna. Nå har vi ingenting å tilbakebetale lånet med. Alt er så usikkert nå. Hvis ting ikke endrer seg, vet jeg ikke hva som vil skje med oss», sier moren til Emmanuel.

Som fadder gjør du en forskjell i barns liv hver dag. Tusen takk for at du hjelper Emmanuel og andre barn i Malawi gjennom en vanskelig tid!

Vis mer
Lukk
Tiden før korona

11. mai 2020

Tiden før korona

Ved vårt forrige besøk i Malawi levde vi fortsatt i en verden som ikke var rammet av koronaviruset, og livet gikk sin vante gang for Emmanuel og familien. Mye har forandret seg i ettertid. Situasjonen i Malawi er generelt uoversiktlig, men så langt vi vet står det bra til med Emmanuel og familien. Forhåpentligvis vil vi kunne ha en mer oppdatert beskrivelse av deres situasjon i neste oppdatering. Det viktigste nå er selvfølgelig å begrense smittefaren så langt det lar seg gjøre, og vi tar alle forholdsregler for å beskytte Emmanuel, familien, resten av landsbyen og våre ansatte.

Det vi kan fortelle fra det siste besøket, er at Emmanuel hadde fortsatt den fine framgangen på skolen gjennom tredjeklasse. Spesielt bra gjør han det i favorittfagene matematikk og chichewa (morsmål). Faktisk så bra at han nå har fått «jobb» som støttelærer og hjelper andre i klassen som har litt utfordringer i fagene.

– Jeg er så glad for at mamma og pappa endelig er hjemme igjen!
Emmanuel har til vanlig bodd sammen med bestemor fordi foreldrene måtte flytte til byen for å finne arbeid. Det er selvfølgelig ikke lett for en liten gutt å ikke kunne se foreldrene sine i lange perioder, og vi kan jo bare tenke oss hvor glad Emmanuel ble da han fikk beskjed om at foreldrene kom tilbake til landsbyen igjen. Nå gleder hele familien seg over å være samlet, selv om det er stor sannsynlighet for at faren må dra av gårde på nytt for å finne arbeid.

Siden vårt forrige besøk har Emmanuel også blitt med i skolens barneklubb. Han forteller oss at barna som er med i klubben gjerne blir sett opp til av resten av elevene på skolen. De får gjerne litt mer ansvar når det blir fordelt ut oppgave som skal gjøres på skolen.

Som de fleste andre land har Malawi nå også stengt skolene inntil videre, og det er uklart når Emmanuel får begynne på skolen igjen. Vårt landkontor i Malawi jobber nå på spreng for å kartlegge hva som kan gjøres av tiltak og informasjonsarbeid for å begrense smittefaren i landet.

Tusen takk for at du hjelper Emmanuel og andre barn gjennom en vanskelig tid. Din støtte er nå viktigere enn noensinne, og sammen skal vi vinne kampen mot korona!

Vis mer
Lukk
Nyttårshilsen fra Emmanuel

16. desember 2019

Nyttårshilsen fra Emmanuel

2019 var et år med mange utfordringer for Emmanuel og familien. På grunn av sykdom var Emmanuel mye borte fra skolen den første delen av året. Det gjorde at starten på skoleåret ble litt vanskelig, men takket være faddere som deg har han nå fått behandling og er mye oftere på skolen enn før.

Nå er Emmanuel godt i gang med tredjeklasse og læreren kan fortelle at den blide gutten allerede har stor framgang. I september var Emmanuel med i et møte arrangert av Redd Barna hvor skolens ledelse, foreldre og elever kom sammen for å snakke om årsakene til at barn er borte fra skolen. Emmanuel var en av dem som snakket på elevenes vegne.

– Jeg likte å være med på møtet. Det at jeg deltok kan hjelpe andre barn som er i samme situasjon som meg.

Malawi er et av mange land som preges av klimaendringer. Emmanuels landsby ligger i et utsatt område, og unngikk så vidt syklonen Idai som forårsaket store ødeleggelser i Malawi, Zimbabwe og Mosambik i mars. På grunn endringene i klimaet blir Malawi nå oftere utsatt for sterk vind, tørke eller flom. Ødelagte avlinger skaper enorme utfordringer for lokalsamfunn som hovedsakelig livnærer seg av jordbruk.

For å finne jobb og tjene penger til familien, hadde Emmanuels foreldre ikke noe annet valg enn å flytte inn til nærmeste by mens han og søsknene ble igjen hos bestemor. Uten foreldrene i umiddelbar nærhet, er det ekstra viktig at Emmanuel og andre elever i samme situasjon får god og riktig oppfølging på skolen.

Med din støtte har lærerne på Emmanuels skole fått videre­ utdanning, slik at de på best mulig måte kan ivareta barn i sårbare situasjoner og deres individuelle behov. På tross av alle utfordringene i hverdagen stortrives Emmanuel nå på skolen.

Vi gleder oss til å følge ham videre sammen med deg!

Vis mer
Lukk
Siste nytt fra Emmanuel

1. oktober 2019

Siste nytt fra Emmanuel

Det er første gang vi møter Emmanuel siden han ble valgt til å representere barna i landsbyen. Den blide gutten har alltid et smil på lur, og selv om han har slitt en del med helsen den siste tiden, har han gledet seg til å få besøk.

Emmanuel er en aktiv og engasjert elev i klassen. Han stiller alltid mange spørsmål og er god til å svare for seg når læreren henvender seg til han. Dessverre har han vært mye bort fra skolen den siste tiden, og læreren hans kan fortelle oss at han ofte bare er på skolen tre dager i uken.

«Emmanuel er en veldig flink og aktiv elev, men han er dessverre for mye borte fra skolen. Dersom han er her flere dager i uken så vil han bli enda flinkere!»

De siste tre månedene har Emmanuel klaget over problemer med øynene og hodepine. I følge bestemoren er dette grunnen til at han er så mye borte fra skolen. Nylig var Emmanuel hos legen for behandling, og nå virker det heldigvis som han er på bedringens vei.

Emmanuel trives godt på skolen de dagene han er i god nok form til å delta. Han er ofte den som tar initiativ og leder gruppeoppgaver. Favorittfaget hans er matematikk, men i det siste har han også blitt flinkere til å lese på det lokale språket chichewa.

I februar ble Emmanuel nominert av sin lærer til å være klassens representant i skolens natur- og miljøklubb. Klubben møtes hver torsdag, og hovedformålet deres er å gjenopprette vegetasjon i nærområdet. Siden Emmanuel ble med i klubben har de plantet over 350 trær!

Som fadder sørger du for at elever som Emmanuel får utdanning og muligheten til å skape seg en framtid. Tusen takk for at du gir Emmanuel og klassekameratene god undervisning, skolemateriell og et trygt læringsmiljø!

Som Redd Barna-fadder gjør du en forskjell i barns liv hver dag.

Vis mer
Lukk
Velkommen til Emmanuel!

13. mai 2019

Velkommen til Emmanuel!

Emmanuel er syv år gammel og går i andreklasse på den lokale skolen i en liten landsby som ligger iden sørlige delen av Malawi. Her bor han sammen med familien sin i et enkelt hus som er laget av murstein med tak av bølgeblikk. Familien består av mamma Happiness (35), pappa Goodson (40), brødrene Chiza (15) og Steven (15) og søstrene Chisomo (12) og Pemphero (2 mnd).

Etter å spille fotball, er det beste Emmanuel vet å gå på skolen og lære nye ting. Han har ikke ett spesielt favorittfag, men moren forteller at han alltid er nøye med å gjøre alle leksene han får. Når Emmanuel ikke er på skolen eller gjør lekser, må han ofte hjelpe til med forskjellige oppgaver hjemme. Det er en selvfølge for barn som kommer fra fattige familier i Malawi. Men selv for en travel gutt i Malawi, blir det alltid tid til lek og moro sammen med venner.

Den store familien deler et enkelt hus som er bygget av murstein med sementgulv og tak av bølgeblikk. Huset har fire rom, men ikke innlagt strøm og vann. Hver dag bruker familien minst 30 minutter på å hente vann i brønnen som hele landsbyen deler på. Det finnes ingen helsetjenester i landsbyen, og hvis noen i familien blir syke tar det en time å gå til nærmeste helsestasjon.

Som de fleste andre i landsbyen lever Emmanuel og familien i ekstrem fattigdom. Foreldrene livnærer seg hovedsakelig av jordbruk, men det de klarer å dyrke er ikke nok til å dekke familiens behov for mat. Det er en daglig kamp for familien å skaffe nok mat på bordet. Derfor må foreldrene og de to eldste brødrene ta strøjobber når sjansen byr seg.

Vis mer
Lukk

Emmanuel blir representantbarn i Redd Barna