Barnerepresentanter
Chawa

Chawa

Med din støtte

Chawa

Bor: Malawi
Alder: 11 år
Skole: 5. klasse
Chawa er 11 år gammel og det beste hun vet er å gå på skolen og lære nye ting.

Som fadder støtter du arbeidet som sikrer Chawa og hennes medelever bedre undervisning, og et godt læremiljø.

Med din hjelp gir Redd Barna lærerne på Chawas skole systematisk opplæring og støtte, slik at de kan gi barna en god skolehverdag med trivsel og riktig læring. Din støtte sørger også for at elevene på skolen får bøker og annet skolemateriell.

Vi gleder oss til å følge Chawas reise videre med deg!

Oppdateringer fra Chawa

Den glade kokken

21. september 2022

Den glade kokken

Det er en stolt femteklassing som møter oss i landsbyen. Chawa stortrives fortsatt på skolen, og forteller at hun stadig får bedre karakterer i flere fag. Hun sier at lærerne har blitt mye bedre til å undervise elevene etter at de har fått etterutdanning gjennom Redd Barnas program. Chawa deltar også regelmessig på landsbyens «Learning Camp», hvor elever får ekstraundervisning i fag som de har ekstra utfordringer med.

Det har vært en tøff vår og sommer for Chawa og familien. Chawas far har vært mye syk, og det har gjort at familien ikke har fått sådd eller høstet sine vanlige avlinger. Chawas mor er bekymret for situasjonen, og er usikker på hvordan de skal klare seg fremover. De er nå helt avhengige av at Chawas far skal bli frisk, slik at han kan skaffe familien inntekter. Det er mange i landsbyen som nå opplever vanskelige tider. Etterdønningene etter pandemien merkes fortsatt, og det er vanskelig å finne arbeid. Etter at vi snakket med flere i nabolaget, er det ikke tvil om at situasjonen er i ferd med å bli alvorlig. Med din støtte får Chawa og 200 andre elever fra spesielt utsatte familier gratis skolebøker og annet materiell de trenger for å fortsette på skolen, og det er en stor lettelse for hele landsbyen.

Utenfor skolen går mye av Chawas tid med til å hjelpe til hjemme. Chawa forteller at hun er glad for at hun nå har fått mer ansvar for de dagligdagse gjøremålene. Spesielt gøy synes hun det er å lage mat. Selv om «komfyren» er et bål og kjøkkenredskapene er enkle, har hun lært seg å trylle frem de nydeligste retter. Det er også Chawas jobb å vaske tøy, hente ved og vann. Men det er alltid tid til overs til venner og lek også. Chawas venninne forteller oss at ingen andre er i nærheten av å hoppe tau like bra som Chawa.

-Det beste jeg vet er når familien samles og spiser middag som jeg har laget.

Malawi ble nylig rammet av flere sykloner, og det forårsaket enorme skader flere steder i landet. Hus og avlinger ble ødelagt, og mange mistet alt de eide på grunn av stormene som også førte med seg mye nedbør og store oversvømmelser. Heldigvis slapp Chawa og familien unna denne gangen, men Chawa forteller at det var mange av de hun går sammen med på skolen som ikke var like heldige. Mange av elevene mistet alt av skolemateriell og lærebøker. Nå er Redd Barna i gang med å dele ut lærebøker og materiell til skolene, slik at elevene får erstattet det de mistet.

Etter en tøff vår og sommer, håper familien nå at ting skal endre seg til det bedre. Med din støtte forsetter vi arbeidet for at Chawa og de andre barna i landsbyen skal få en bedre fremtid. Tusen takk for at du gjør en forskjell for barna som trenger det aller mest!

Vis mer
Lukk
På vei mot drømmen om å bli lærer

Mai 2022

På vei mot drømmen om å bli lærer

Det er en glad og fornøyd femteklassing som møter oss denne gangen. I Malawi må elever bestå en avsluttende eksamen i slutten av året for å rykke opp til neste klassetrinn, og den besto den skoleflinke jenta med glans! Selv om det har vært utfordrende å med lange avbrudd i skolegangen under pandemien, har Chawa klart å holde motivasjonen oppe. Takket være faddere som deg, har hun hatt muligheten til å følge et «hjemmeklasse-program» i periodene hvor skolen har vært stengt.

Chawa stortrives fortsatt på skolen, og lærerinnen hennes kan fortelle oss at hun stadig forbedrer seg i forskjellige fag. Tidligere har Chawa strevet med matematikk, men etter å ha deltatt på ekstraundervisning er det nå ett av hennes favorittfag. Hun er veldig inspirert av sin kvinnelige lærer, og nå har hun blitt mer og mer bestemt på at hun vil gå i hennes fotspor. Hun vet at det krever mye innsats å bli lærer, men den målbevisste jenta jobber hardt med skolearbeidet hver dag. Og hvem vet? Kanskje er det hun som står foran klassen og underviser når vi kommer tilbake om noen år.

Chawa og familien har hatt en utfordrende start på det nye året. Regntiden, som varer fra november til april i Malawi, har vært ekstra hard med store mengder regn. Det har gjort det vanskelig å få et godt resultat av avlingene. Chawas far var også mye syk i denne perioden, og det gjorde situasjonen ekstra krevende. Nå er han heldigvis frisk igjen, men Chawa forteller oss at han bekymrer seg mye over familiens økonomi fordi avlingene ikke har blitt like bra som de hadde håpet.

– Jeg er så glad for at jeg endelig gjør det så bra i matematikk. Etter at jeg begynte i femteklasse, har det gått mye bedre.

Med din støtte har Redd Barna gjennomført flere forskjellige program i Chawas landsby. Lærere har fått etterutdanning i riktig og god undervisningspedagogikk, og elever fra familier med økonomiske utfordringer (Chawa er en av disse), har fått skolesaker og annet materiell som gjør hverdagen bedre. Redd Barna jobber også tett med andre lokale samarbeidspartnere for å informere foreldre i Chawas landsby om viktigheten av å gi barn utdanning. Vi legger særlig vekt på hvordan de som foreldre på best mulig måte kan hjelpe barna med skolearbeidet hjemme. Chawas mor forteller oss at hun har hatt stor nytte av dette.

Selv om det har vært en tøff start på året, er familien ved godt mot. Nå håper de at våren og sommeren vil gi muligheter for gode avlinger og bedre tider. Med din hjelp forsetter vi arbeidet for å gi familien en lysere framtid. Som redd Barna-fadder gjør du en forskjell i livet til barn som Chawa hver eneste dag.

Tusen takk for ditt bidrag. Sammen gir vi barn skolegang og muligheten til et bedre liv.

Vis mer
Lukk
Nyttårshilsen fra Malawi

Desember 2021

Nyttårshilsen fra Malawi

Pandemien gjorde 2021 til et utfordrende år for Chawa og familien. For Chawa har det krevd mye hardt arbeid for å komme tilbake og finne seg til rette på skolen igjen.

I et samfunn uten internett og tekniske hjelpemidler, blir utfordringene for skolebarn ekstra store.

Men selv om Chawa har gått glipp av mye, kan læreren hennes fortelle at hun fortsetter sin gode framgang på skolen, og at hun er blant de fem beste elevene i klassen.

Med din støtte har Chawa fått skolemateriell som gjør at hun er godt rustet til det kommende skoleåret.

– Mitt store ønske for året som kommer er å gjøre det enda bedre på skolen.

Familiens økonomi har naturlig nok også blitt påvirket av pandemien, og til tider har det vert vanskelig å få endene til å møtes. Med selv om fjoråret var tøft på mange måter, har Chawa en positiv innstilling til det meste.

Chawa forteller at et av årets store høydepunkter, var da hele familien og flere av vennene hennes samlet seg for å feire 10-års dagen hennes i september. Nå håper hun bare at pandemien snart skal gå over, og at familien får en god start på det nye året.

Vi gleder oss til å følge Chawa videre sammen med deg i året som kommer!
Tusen takk for at du gir barn som Chawa skolegang og hjelp gjennom en utfordrende tid. Sammen gjør vi en forskjell for barna som trenger det mest.

Vis mer
Lukk
Endelig tilbake på skolen!

27. september 2021

Endelig tilbake på skolen!

Endelig har skolene i Malawi åpnet igjen, og Chawa er overlykkelig over at hun er tilbake på skolen. Nå går hun i fjerdeklasse, og det er flere nye, og spennende fag som skal læres.

Selv om Chawa synes det har gått ganske greit med hjemmeskole, er det ingen tvil om at hun og de andre elevene i klassen har gått glipp av verdifull undervisning i løpet av tiden som skolen har vært stengt. Chawa forteller at de fleste elevene i klassen får dårligere karakterer nå enn før skolene ble stengt på grunn av pandemien.

Chawa legger ikke skjul på at det har vært vanskelig å tilpasse seg en vanlig skolehverdag igjen. Etter mange måneder med hjemmeskole, har hun gått glipp av mye verdifull skolegang. Selv om hun har fulgt alle radiosendingene med undervisning, blir det ikke det samme som å være på skolen og ha en lærer som kan hjelpe til. Chawa forteller at de fleste i klassen nå føler at de henger etter skolemessig. Nå jobber hun hardt for å komme tilbake til det nivået hun var på tidligere.

– At skolen har vært stengt så lenge har påvirket meg mye. Jeg får dårligere karakterer nå, og har glemt mye av det vi har lært tidligere.

Som de fleste andre land har også Malawi opplevd nye smittebølger. Heldigvis er nå tallene på smittede nedadgående, og Chawas landsby har for tiden ingen registrerte tilfeller av smitte. Malawi er også i gang med vaksinering, men det er mange som er skeptiske til vaksinen. Da vi var på besøk, hadde bare 400 000 av en befolkning på 17 millioner blitt vaksinert. Ingen i Chawas familie har fått vaksine enda, så de fortsetter å beskytte seg mot viruset så godt de kan.

Det er travle dager for Chawa. I tillegg til skolearbeidet, har hun faste oppgaver hjemme hver dag. Hun henter vann i brønnen, rydder i huset og hjelper til med å passe på de to småsøstrene Betty og Brenda. Hun viser oss hvordan hun elegant balanserer den store bøtten med vann på hodet, og det er tydelig at balansen er i orden!

Det var en tøff start på det nye året for familien, men nå har ting endret seg til det bedre. En god sommer med mye regn har gitt store og fine avlinger. Familiens maisåkre er klare til å høstes, og Chawas mor kan fortelle at det er mange år siden avlingene har vært så store. Det gir familien en viss trygghet i tiden som kommer. Nå håper de å kunne spare opp litt penger, slik at de kan kjøpe gjødsel som forhåpentligvis vil gi enda bedre avlinger fremover.

Med din støtte fortsetter arbeidet for å gi barn som Chawa utdanning og muligheten til å skape seg en trygg framtid. Tusen takk for at du hjelper barn gjennom en vanskelig tid!

Vis mer
Lukk
Savner skole og klassekamerater

7. juni 2021

Savner skole og klassekamerater

Koronapandemien fortsetter å prege livet til Chawa og familien. Skolen har blitt åpnet og stengt ned igjen flere ganger de siste månedene, og Chawa har ikke vært mye på skolen i år. I begynnelsen synes hun det var vanskelig å ha hjemmeskole, og følte at hun gikk glipp av mye. Med din støtte har Chawas foreldre nå fått opplæring i hvordan de kan hjelpe barna med hjemmeskole og tilgang til lærebøker, og det har forandret en hel del.

I tillegg har Chawa fått en radio som lades av solceller, slik at hun kan følge radiosendingene som tilbyr barna i landsbyen undervisning. Det har gjort alt mye lettere for Chawa, og nå viser hun en klar forbedring i skolearbeidet sitt. Men det er ingen tvil om at hun savner å være på skolen sammen med klassekameratene sine.

– Det er mye bedre å ha hjemmeskole nå, men ingenting er like bra som å være i klasserommet.

Som de fleste barn i Malawi er Chawa vant med å hjelpe til hjemme. Etter hvert som hun har blitt eldre, har hun også fått mer ansvar Pandemien har gjort det vanskelig for foreldrene å finne betalt jobb, og da er det viktig at alle bidrar så godt de kan. Når Chawa er ferdig med skolearbeidet, passer hun på lillesøster, henter vann, hjelper til med matlaging og sørger for at husdyrene har det bra.

Selv om Chawa har sine faste oppgaver hjemme, blir det alltid tid til lek og moro sammen med venner også. Når skolen er stengt blir det ekstra viktig at barna i landsbyen får tid til å møtes og være sammen. For barn er først og fremst barn – også i Malawi.

Takket være faddere som deg, har vi så langt klart å nå ut til over 1,5 millioner barn i Malawi gjennom Redd Barnas koronaprogrammer. I skrivende stund er landet i gang med et nasjonalt vaksineringsprogram, og forhåpentligvis er Chawa tilbake på skolen neste gang vi kommer på besøk. Vi krysser fingrene!

Med din støtte fortsetter arbeidet for å gi barn som Chawa utdanning og muligheten til å skape seg en trygg framtid. Tusen takk for at du hjelper barna som trenger det aller mest.

Vis mer
Lukk
Nyttårshilsen fra Malawi

5. januar 2021

Nyttårshilsen fra Malawi

2020 ble året hvor livet ble snudd fullstendig på hodet. I løpet av noen få måneder forandret koronaviruset verden for alltid. For Chawa og familien har det vært en tøff tid.

Med en økonomi som allerede var presset til grensen på grunn av dårlige avlinger og mangel på ledige jobber, har pandemien gjort familiens situasjon enda vanskeligere. På tross av alle utfordringene som familien sliter med, synes Chawa det verste var da skolen stengte i mars. Hun forteller at det var vanskelig å holde motivasjonen oppe.

– Det har vært dager hvor jeg har tenkt at jeg aldri skulle komme tilbake til skolen igjen, og at det ikke var noen vits å fortsette med skolearbeidet hjemme. Da var det vanskelig å motivere seg til å gjøre noe som helst.

I midten av oktober åpnet heldigvis skolen igjen, og i desember fullførte Chawa tredje klasse med gode resultater. Chawas klasseforstander kan fortelle at de har sett en generell nedgang i elevenes prestasjoner etter at skolen startet opp igjen. For å minimere smitterisikoen blant elevene, roterer skolen på hvilke klasser som har undervisning. Det gjør at Chawa nå bare går på skolen 2-3 dager i uken. Det synes Chawa er for lite, og er veldig klar på hva hun ønsker seg for året som kommer.

– Først og fremst ønsker jeg meg at skolen ikke stenger igjen. Så ønsker jeg meg nye sko og skrivebøker, blyanter og andre ting jeg trenger på skolen!

Tusen takk for at du gir barn som Chawa skolegang og hjelp gjennom en vanskelig tid. Uten faddere som deg hadde vårt arbeid ikke vært mulig. Sammen redder vi barn.

Vis mer
Lukk
"Det er trist at vi ikke kan gå på skolen"

8. september 2020

«Det er trist at vi ikke kan gå på skolen»

Den 20. mars erklærte myndighetene i Malawi koronapandemien som en nasjonal katastrofe. Så langt er det ikke registrert tilfeller av smitte i Chawas landsby, men mange er engstelige ettersom flere og flere nå reiser til områder hvor det er registrert tilfeller av koronaviruset.

Alle skoler er fortsatt stengt, men selv om Chawa savner skolen og klasse­ kameratene, skjønner hun at alle må gjøre så godt de kan for å hindre at viruset sprer seg.

Selv om Chawa prøver så godt hun kan å holde skolearbeidet ved like, er det utfordrende. Hjemme har hun bare en lesebok på engelsk, og det blir i minste laget. I samarbeid med de lokale ut­danningsmyndighetene har Redd Barna utviklet et program som gir barn utdanning gjennom radiosendinger. Chawa prøver å følge disse så godt hun kan, men familien er i en økonomisk vanskelig situasjon og foreldrene har ikke alltid råd til å bruke penger på batterier. Nå er hun redd for å glemme mye av det hun har lært tidligere.

Ingen vet foreløpig når skolene vil åpnes igjen, og fortsatt står over 8 millioner barn i Malawi uten mulighet til å gå på skolen. For mange av barna i landet er skolen også mye mer enn bare et sted de får utdanning. Det er også et trygt sted hvor de får mat og beskyttelse fra vanskelige familieforhold.

Chawas far forteller at det har vært en del usikkerhet om hvordan man skal forholde seg til viruset i landsbyen, men at det har hjulpet at lærerne på Chawas skole har fått opplæring i hvordan man best kan forhindre spredning. De har gått fra dør til dør for å spre informasjon og har også jevnlige informasjons­ møter i den lokale kirken. Medarbeidere fra Redd Barna har også mobile team som reiser rundt for å gi befolkningen i området hjelp og råd til å beskytte seg og hindre smittespredning.

Selv om hverdagen stort sett er som før, er det ingen tvil om at koronapandemien har satt mange av familiene i lands­ byen i en vanskelig situasjon. Mange er bekymret for økonomien, og Chawas far forteller at det er vanskelig for familien å få endene til å møtes. Avlingene har ikke blitt så gode som forventet, og det setter et stort press på familiens økonomi.

Som fadder gjør du en forskjell i barns liv hver dag. Tusen takk for at du hjelper Chawa og andre barn i Malawi gjennom en vanskelig tid!

Vis mer
Lukk
Tiden før korona

11. mai 2020

Tiden før korona

Ved vårt forrige besøk i Malawi levde vi fortsatt i en verden som ikke var rammet av koronaviruset, og livet gikk sin vante gang for Chawa og familien. Mye har forandret seg i ettertid. Situasjonen i Malawi er generelt uoversiktlig, men så langt vi vet står det bra til med Chawa og familien. Forhåpentligvis vil vi kunne ha en mer oppdatert beskrivelse av deres situasjon i neste oppdatering. Det viktigste nå er selvfølgelig å begrense smittefaren så langt det lar seg gjøre, og vi tar alle forholdsregler for å beskytte Chawa, familien, resten av landsbyen og våre ansatte.

Det vi kan fortelle fra det siste besøket, er at Chawa hadde fortsatt den fine framgangen på skolen gjennom dette skoleåret. Spesielt bra gjør hun det i favorittfagene kunst og håndverk, matematikk og chichewa (morsmål). Chawa har fremdeles litt utfordringer med engelsk, men forteller at hun har blitt med i en læringsgruppe som får ekstraundervisning to ganger i uken for å bli bedre i faget. Nå er den store drømmen å bli lærer.

– Jeg blir så inspirert av kvinnelige lærere. Jeg vil bli lærer når jeg blir stor.
Det er harde tider i landsbyen, og familien sliter med å få endene til å møtes. Som mange andre land på det afrikanske kontinentet, blir også Malawi preget av klimaendringer. Familien må jobbe hardt for å få noe ut av avlingene sine, og ofte blir det ikke mer enn ett måltid på Chawa og familien i løpet av dagen.

Hver dag etter skolen bruker Chawa minst to timer på å hjelpe til hjemme. Da henter hun vann, vasker klær og passer på husdyr og åkeren. Men når husarbeidet er gjort, passer Chawa alltid på at hun får tid til å være sammen med venner.

Som de fleste andre land har Malawi nå også stengt skolene inntil videre, og det er uklart når Chawa får begynne på skolen igjen. Vårt landkontor i Malawi jobber nå på spreng for å kartlegge hva som kan gjøres av tiltak og informasjonsarbeid for å begrense smittefaren i landet.

Tusen takk for at du hjelper Chawa og andre barn gjennom en vanskelig tid. Din støtte er nå viktigere enn noensinne, og sammen skal vi vinne kampen mot korona!

Vis mer
Lukk
Nyttårshilsen fra Malawi

16. desember 2019

Nyttårshilsen fra Malawi

2019 var et utfordrende år for Chawa og familien. Årets avlinger ga ikke så mye som familien hadde håpet på. Malawi er et av mange land som preges av klimaendringer, og Chawas landsby er nå ofte utsatt for sterk vind og tørke. Det fører til ødelagte avlinger og store utfordringer for lokalsamfunnet som hovedsakelig livnærer seg av jordbruk. Så sent som i 2017 blåste deler av skolens tak bort, og Chawas klasserom har fortsatt ikke et tak som er bra nok.

På tross av alle utfordringene i hverda­gen stortrives Chawa på skolen. Nå er hun godt i gang med tredje klasse, og fortsetter den fine framgangen hun hadde gjennom hele andre klasse. Chawas lærer forteller at den flittige jenta har blitt mye mer selvsikker og velartikulert enn tidligere. Hun har også gjort store framskritt i skjønnskrift, og som en belønning for den gode innsatsen fikk Chawa to nye oppgavebøker i gave fra klasseforstanderen.

– Oppgavebøkene jeg fikk av læreren fordi jeg hadde jobbet hardt, er det beste som har skjedd meg i år. Det var veldig hyggelig og oppmuntrende, og jeg følte meg bra.

Det er vanlig at fattige familier i Malawi tar barna ut av skolen slik at de kan arbeide og hjelpe familien økonomisk. Skolen har også lagt merke til at Chawas familie har hatt en vanskelig tid, og gjør alt de kan for at Chawa skal kunne fort­sette på skolen. De har derfor bistått med penger og mat, og vil følge opp familien videre.

Takket være faddere som deg har lærerne på Chawas skole nå fått videre­utdanning, slik at de kan gi Chawa og de andre elevene på skolen bedre under­visning. I tillegg har de fått opplæring i hvordan de kan tilrettelegge undervisnin­gen for barn med spesielle behov.

Vi gleder oss til å følge Chawa videre sammen med deg!

Vis mer
Lukk
Siste nytt fra Chawa

1. oktober 2019

Siste nytt fra Chawa

Det er første gang vi møter Chawa siden hun ble valgt til å representere barna i landsbyen. Siden sist har hun bestått testen for å gå fra andre til tredje klassetrinn. Chawa jobber hardt med skolearbeidet, og ferdighetene hennes i lesing og skriving har forbedret seg mye siden sist.

Chawa er glad og sosial jente som kommer godt overens med alle hun møter. Det store smilet hun alltid har gjør at klassekameratene hennes liker henne godt. For ikke så lenge siden arrangerte skolen til Chawa en nettballkonkurranse. Nettball er en ballsport som minner mye om basketball, og er et svært populær blant jenter i Malawi. Til tross for Chawas funksjonsnedsettelse, er hun en viktig spiller for laget sitt og bidro til at de vant konkurransen.

Chawa er glad i å leke utendørs, både i skoletiden og på fritiden. Favorittfagene hennes er matematikk, engelsk og chichewa. Ved siden av engelsk er chichewa det offisielle språket i Malawi.

Foreldrene sliter med å finne arbeid, og det er vanskelig for familien å få endene til å møtes. Fra november til april var det mye dårlig vær, og det har ført til at årets avlinger har feilet. I år har de de bare klart å produsere halvparten så mye mais som vanlig. Det betyr at familien går en vanskelig høst i møte. Forhåpentligvis vil det ikke påvirke Chawa i alt for stor grad, men mange foreldre velger å ta barna ut av skolen for at de skal hjelpe til hjemme når det er dårlige tider.

På skolen er den største utfordringen mangelen på materiell, og ofte er det ikke blyanter og skrivebøker til elevene. Lærerne på skolen forteller at de ofte må undervise uten å at elevene har materiell, og at dette gjør det vanskelig å gi dem god undervisning.

Med støtte fra faddere som deg vil Chawa og resten av klassen nå få bøker og annet materiell. Tusen takk for at du gir Chawa og klassekameratene skolemateriell og et trygt læringsmiljø! Som Redd Barna-fadder gjør du en forskjell i barns liv hver dag.

Vis mer
Lukk
Velkommen til Chawa!

13. mai 2019

Velkommen til Chawa!

Chawa er syv år gammel og går i andreklasse på den lokale skolen i en liten landsby som ligger helt nord i Malawi. Her bor hun sammen med familien sin i et enkelt hus som er laget av murstein med tak av bølgeblikk. Familien består av mamma Mary (28), pappa Sten Zimba (30), broren Luckwell (10) og søstrene Brenda (5) og Bettie (1).

Det beste Chawa vet er å gå på skolen og lære nye ting. Men det tok litt tid før foreldrene ville sende den lille jenta på skolen. Chawa er nemlig født med nedsatt funksjonsevne, og mangler en del av høyre arm. Foreldrene var redd for at hun skulle bli mobbet, men i dag er Chawa en glad skolejente på lik linje med de andre elevene i klassen selv om hun har noen ekstra utfordringer. Når Chawa ikke er på skolen eller gjør lekser, må hun ofte hjelpe til med forskjellige oppgaver hjemme. Men selv for en travel jente i Malawi, blir det tid til lek. Chawa liker å være sammen med vennene sine, og da spiller de forskjellige spill og hopper strikk.

Den store familien deler et enkelt hus uten innlagt strøm og vann. Hver dag må familien hente vann i brønnen som hele landsbyen deler på. Det finnes ingen helsetjenester i landsbyen, og hvis noen i familien blir syke må de gå flere kilometer til nærmeste helsestasjon.

Som de fleste andre i landsbyen lever Chawa og familien i ekstrem fattigdom. Foreldrene jobber som dagarbeidere i landsbyen og tar de jobbene de kan få. Men arbeidsløsheten er ekstrem i området (98% arbeidsløshet), så det er en daglig kamp for familien å skaffe mat på bordet. I tillegg har de et lite stykke med jord hvor de dyrker mais, men det er på langt nær nok til å dekke familiens behov for mat. Det gjør at Chawa sjelden spiser mer enn ett eller to måltider om dagen.

Vis mer
Lukk

Chawa blir representantbarn i Redd Barna