Sammen forandrer vi barns liv

Gjennom din faste støtte til Redd Barna er du en viktig del av livet til mange barn. Du er med på å sikre de mest utsatte barna skolegang, mat, rent vann, helsehjelp, lek og fritidsaktiviteter i trygge omgivelser. Som fast giver til Redd Barna bidrar du til å gjøre barn uavhengige og selvstendige, slik at de kan forandre – og utvikle samfunnet de lever i.

Kontakt ossPengene kommer fram!

92,1%

7,9%

Av innsamlede midler går 92,1% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest.
Kun 7,9% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
 Les mer om hvordan vi bruker pengene