Et barn sitter på armen til faren sin og smiler.

Sammen forandrer vi barns liv

Gjennom din faste støtte til Redd Barna er du en viktig del av livet til mange barn. Du er med på å sikre de mest utsatte barna skolegang, mat, rent vann, helsehjelp, lek og fritidsaktiviteter i trygge omgivelser. Som fast giver til Redd Barna bidrar du til å gjøre barn uavhengige og selvstendige, slik at de kan forandre – og utvikle samfunnet de lever i.

Kontakt oss