Hva betyr det å være Redd Barna-fadder?

Hva går pengene jeg gir til?

Går min støtte til et enkelt barn?

Kan jeg velge et konkret land?

Hvordan hjelper jeg?

Hvordan får jeg informasjon?

Hvor ofte skal jeg betale?

Kan jeg få skattefradrag på det jeg gir til Redd Barna?

Jeg har byttet bank/kontonummer, hva gjør jeg for å fortsette med avtale giro?


Hva betyr det å være Redd Barna-fadder?
Som Redd Barna-fadder gir du 275 kr i måneden til Redd Barnas arbeid. Du er med på å sikre de mest utsatte barna skolegang, mat, rent vann, helse hjelp, lek og fritidsaktiviteter i trygge omgivelser. På denne måten er du med på å forandre livet til mange barn.

Hva går pengene jeg gir til?
For at Redd Barna skal nå ut til flest mulig barn, blir dine bidrag brukt der hvor behovet er størst. Du bidrar blant annet til å gi flere barn skolegang, beskytte barn mot vold, overgrep og utnytting, bedre barns helse, hjelpe barn rammet av krig og katastrofer og å fremme barns rettigheter. Slik bidrar du til å gjøre en forskjell i mange barns liv – hver dag.

Går min støtte til et enkelt barn?
Nei, du kan følge et barn som representerer alle barna som er omfattet av Redd Barnas-arbeid. Som Redd Barna-fadder hjelper du derfor ikke bare et barn – du hjelper mange.

Kan jeg velge ett konkret land?
Redd Barna er tilstede i 120 land hvor vi kjemper for barns rett til et godt å trygt liv. Dine penger går til flere prosjekter og land og vi bruker midlene der vi vet at behovene er størst. Som Redd Barna-fadder kan du være trygg på at pengene du støtter oss med blir brukt på dem som trenger det mest!

Hvordan hjelper jeg?
Som Redd Barna-fadder støtter du en viktig del av livet til mange barn. Du er med på å sikre de mest utsatte barna skolegang, mat, rent vann, helsehjelp lek og fritidsaktiviteter i trygge omgivelser. Du bidrar til å gjøre barn uavhengige og selvstendige, slik at de kan forandre – og utvikle samfunnet de lever i.

Hvordan får jeg informasjon?
Tre ganger i året for du nyhetsbrev om hvordan det går med representantbarnet, og historier om andre barn og prosjekter du er med på å støtte. Du får også Redd Barna-magasinet tilsendt fire ganger i året.

Hvor ofte betaler jeg?
Som Redd Barna-fadder gir du et månedlig bidrag. Har du registrert avtalegiro trekkes du automatisk en gang i måneden.

Kan jeg få skattefradrag på det jeg gir til Redd Barna?
Alle som har gitt 500 kroner eller mer til Redd Barna kan få skattefradrag for gaven(e), forutsatt at vi har ditt fødselsnummer. Det maksimale skattefradraget man kan få for gaver til frivillige organisasjoner bestemmes av Regjeringen og dette kan endre seg fra år til år. Her kan du registrere deg for skattefradrag.

Jeg har byttet bank/kontonummer, hva gjør jeg for å fortsette med avtale giro?
Dersom du ønsker å endre kontonummer for AvtaleGiroen på din fastgiveravtale må du sørge for at AvtaleGiroen på din gamle konto er avsluttet. Deretter kan du i din nye nettbank opprette ny AvtaleGiro. Her må du registrere samme kidnummer og Redd Barnas kontonummer som ble brukt på din gamle AvtaleGiro-avtale. Eventuelt kan du ta kontakt med oss, så kan vi sende deg et skjema for opprettelse av ny AvtaleGiro.