Evaluering av undervisningsmateriell om vold og overgrep

Forsider på materiellene MOT, Voksne skal aldri slå og Jeg er her

Vi trenger dine tilbakemeldinger! Redd Barna er i gang med en grundig evaluering og revidering av vårt undervisningsmateriell om vold og overgrep.

Svar på evalueringsskjemaene og vær med i trekningen av gavekort på 1000 kroner. Har du brukt flere av våre undervisningsopplegg, oppfordrer vi deg til å svare på alle de aktuelle evalueringsskjemaene.

Selve gjennomføringen tar 4-5 minutter.

Redd Barnas skoleteam - fem smilende damer med hjerte, bok, nettbrett og jordklode

Spørsmål?

Vi vil gjerne høre fra deg om du har tilbakemeldinger eller spørsmål til vårt undervisningsmateriell.

Kontakt oss på e-post:
[email protected] eller [email protected]

www.reddbarna.no/skole