Du kan bidra
Salma får hjelpSalma får hjelp

Hjelp underernærte barn

Hver dag dør barn av sult og underernæring. Med din støtte kan vi gi de livreddende hjelp. Bli med og redd barns liv!

kr.
Velg ønsket beløp
Ikon for nødhjelpspakke
150 kroner kan spesialutviklet energimelk til et alvorlig underernært barn i 10 dager.
Ikon for mat
300 kroner kan gi 3 alvorlig underernærte barn behandling med energirik nøttegrøt i 10 dager.
Ikon for medlem
500 kroner kan gi en familie på 7 matkuponger i en måned.
Ikon for mat
300 kroner kan gi 3 alvorlig underernærte barn behandling med energirik nøttegrøt i 10 dager.
Ikon for nødhjelpspakke
500 kroner kan gi en familie på flukt matvarer i en hel måned.
Ikon for nødhjelpspakke
600 kroner kan gi en matkurv med energirik mat til en familie i en måned.
Velg donasjonsfrekvens

Fyll inn mobil og hente navn og adresse fra 1881

Velg betalingsmetode
Personlig informasjon

Total sum: 300 kr.

Riktig behandling redder liv

Fatun og Leolida er noen av barna som vet hvordan det er å ha for lite mat. Fortsatt blir millioner av barn underernærte på grunn av krig, klimaendringer eller fordi de er på flukt.

Med riktig medisinsk behandling og oppfølging, er det store sjanser for at underernærte barn blir helt friske igjen. Ved å støtte Redd Barnas arbeid bidrar du til å redde mange barns liv.

sult

Minst 45 millioner barn i verden lider av akutt underernæring*

Underernæring er den største årsaken til at barn dør før de fyller fem år. Minst 45 millioner barn i verden lider av akutt underernæring. På tross av store fremskritt i løpet av de siste tiårene, er underernæring fremdeles et enormt globalt problem. Basert på tall fra en studie av Lancet antar WFP at underernæring fører til at mer enn 3 millioner barn under 5 år dør hvert år. En antar også at dette tallet vil øke som følge av koronapandemien.

Hva gjør Redd Barna for å hindre at barn dør av underernæring?

Det finnes enkle metoder for å forebygge og behandle underernæring i tide. Ved å gi sårbare barn helsetjenester og bidra til regelmessig kontroll av barn som er utsatt for underernæring, klarer vi å redde hundretusenvis av barneliv hvert år.

Redd Barna er raskt på plass i katastrofeområder og distribuerer mat til familier med barn. Vi etablerer også spesielle sikre steder hvor gravide og ammende mødre får råd, helsetjenester og kosttilskudd til sine babyer.

Redd Barna utdanner og utruster lokale helsearbeidere som kan veie og måle barna. Vi lærer dem å stille en diagnose, gi riktig ernæringsmessig behandling og henvise de alvorlig syke barna til spesialistpleie.

Redd Barna sørger for at familier og lokalsamfunn står bedre rustet når kriser og konflikt oppstår. I nødhjelpssituasjoner jobber vi tett med FN, myndigheter og andre sivilsamfunnsorganisasjoner for å nå ut med hjelp til de som trenger det.

Redd Barna støtter foreldre gjennom barnets to første livsavgjørende år. Vi gir dem kunnskap om amming og næringsrik mat, og om hvordan de kan beskytte barna mot infeksjonssykdommer.

Redd Barna utdanner bønder om hvordan man unngår å miste avlinger og husdyr på grunn av naturkatastrofer. De lærer å dyrke næringsrikt korn, grønnsaker og frukt i større mengder, til eget bruk eller videresalg.

Pengene kommer fram!

92,6%

7,4%

Av innsamlede midler går 92,6% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest.
Kun 7,4% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
 Les mer om hvordan vi bruker pengene

* WHO – Verdens Helseorganisasjon