Det politiske systemet

Norge er et demokrati. Demokrati betyr folkestyre, med andre ord er det vi som er folket som bestemmer.

Vi styrer ved å bruke stemmeretten vår når det er valg. Her kan du lære om demokrati og hva som er forskjellen på Storting og regjering. Hvem er det som bestemmer hva og hvor mye? Og hvordan fungerer egentlig et valg?

Demokrati

Valg

Storting og Regjering

Hvem bestemmer hva?

Demokrati

Demokrati

Demokrati betyr folkestyre. Det vil si at det er folket som skal styre landet, ikke bare én eller noen få personer. Demokrati er det politiske systemet vi har i Norge. Folk i Norge bestemmer ved at de velger noen som skal representere dem på Stortinget. Dette kalles stortingsrepresentanter.

Valg

Valg

Hver gang det er valg velger vi de som skal representere oss. Det finnes to typer valg i Norge; et Stortingsvalg som vi skal ha i år, og et lokalvalg som er om to år. Før Stortingsvalget forteller alle partiene om sine politiske saker og lager et program. Sånn kan vi sette oss inn i hva de mener og bestemme oss for hvilket parti vi er mest enig med. 

Storting og Regjering

Storting og Regjering

På Stortinget sitter til sammen 169 representanter fra de forskjellige partiene. Partiene som får flest stemmer i valget, får flest representanter på Stortinget. De partiene med flest stemmer og representanter blir så enige om å lage en regjering.

De som sitter i regjeringen har ansvaret for hvert sitt tema, for eksempel helse eller utdanning. Det er statsministeren som er sjefen i regjeringen.

Hvem bestemmer hva?

Hvem bestemmer hva?

Norges grunnlov er en samling med alle lovene som gjelder for oss som bor i Norge. Der står det forklart at makten er delt i tre:

  1. 1. Stortinget lager lover.
  2. 2. Regjeringen sørger for at lovene blir gjennomført.
  3. 3. Domstolene passer på at alle følger de lovene som Stortinget lager og at Stortinget følger grunnloven.

  4. På den måten unngår vi at noen får for mye makt og kan misbruke den.