Chawa

Bor: Malawi
Alder: 9 år
4. klasse

Chawa er 9 år gammel og det beste hun vet er å gå på skolen og lære nye ting.

Med din støtte

Som fadder støtter du arbeidet som sikrer Chawa og hennes medelever bedre undervisning, og et godt læremiljø. Med din hjelp gir Redd Barna lærerne på Chawas skole systematisk opplæring og støtte, slik at de kan gi barna en god skolehverdag med trivsel og riktig læring. Din støtte sørger også for at elevene på skolen får bøker og annet skolemateriell.

Vi gleder oss til å følge Chawas reise videre med deg!

 • 5 januar, 2021

  Nyttårshilsen fra Malawi

  2020 ble året hvor livet ble snudd fullstendig på hodet. I løpet av noen få måneder forandret koronaviruset verden for alltid. For Chawa og familien har det vært en tøff tid. Med en økonomi som allerede var presset til grensen på grunn av dårlige avlinger og mangel på ledige jobber, har pandemien gjort familiens situasjon enda vanskeligere. På tross av alle utfordringene som familien sliter med, synes Chawa det verste var da skolen stengte i mars. Hun forteller at det var vanskelig å holde motivasjonen oppe.

  – Det har vært dager hvor jeg har tenkt at jeg aldri skulle komme tilbake til skolen igjen, og at det ikke var noen vits å fortsette med skolearbeidet hjemme. Da var det vanskelig å motivere seg til å gjøre noe som helst.

  I midten av oktober åpnet heldigvis skolen igjen, og i desember fullførte Chawa tredje klasse med gode resultater. Chawas klasseforstander kan fortelle at de har sett en generell nedgang i elevenes prestasjoner etter at skolen startet opp igjen. For å minimere smitterisikoen blant elevene, roterer skolen på hvilke klasser som har undervisning. Det gjør at Chawa nå bare går på skolen 2-3 dager i uken. Det synes Chawa er for lite, og er veldig klar på hva hun ønsker seg for året som kommer.

  – Først og fremst ønsker jeg meg at skolen ikke stenger igjen. Så ønsker jeg meg nye sko og skrivebøker, blyanter og andre ting jeg trenger på skolen!

  Tusen takk for at du gir barn som Chawa skolegang og hjelp gjennom en vanskelig tid. Uten faddere som deg hadde vårt arbeid ikke vært mulig. Sammen redder vi barn.

 • 9 september, 2020

  "Det er trist at vi ikke kan gå på skolen"

  Den 20. mars erklærte myndighetene i Malawi koronapandemien som en nasjonal katastrofe. Så langt er det ikke registrert tilfeller av smitte i Chawas landsby, men mange er engstelige ettersom flere og flere nå reiser til områder hvor det er registrert tilfeller av koronaviruset.

  Alle skoler er fortsatt stengt, men selv om Chawa savner skolen og klasse­ kameratene, skjønner hun at alle må gjøre så godt de kan for å hindre at viruset sprer seg.

  Selv om Chawa prøver så godt hun kan å holde skolearbeidet ved like, er det utfordrende. Hjemme har hun bare en lesebok på engelsk, og det blir i minste laget. I samarbeid med de lokale ut­danningsmyndighetene har Redd Barna utviklet et program som gir barn utdanning gjennom radiosendinger. Chawa prøver å følge disse så godt hun kan, men familien er i en økonomisk vanskelig situasjon og foreldrene har ikke alltid råd til å bruke penger på batterier. Nå er hun redd for å glemme mye av det hun har lært tidligere.

  Ingen vet foreløpig når skolene vil åpnes igjen, og fortsatt står over 8 millioner barn i Malawi uten mulighet til å gå på skolen. For mange av barna i landet er skolen også mye mer enn bare et sted de får utdanning. Det er også et trygt sted hvor de får mat og beskyttelse fra vanskelige familieforhold.

  Chawas far forteller at det har vært en del usikkerhet om hvordan man skal forholde seg til viruset i landsbyen, men at det har hjulpet at lærerne på Chawas skole har fått opplæring i hvordan man best kan forhindre spredning. De har gått fra dør til dør for å spre informasjon og har også jevnlige informasjons­ møter i den lokale kirken. Medarbeidere fra Redd Barna har også mobile team som reiser rundt for å gi befolkningen i området hjelp og råd til å beskytte seg og hindre smittespredning.

  Selv om hverdagen stort sett er som før, er det ingen tvil om at koronapandemien har satt mange av familiene i lands­ byen i en vanskelig situasjon. Mange er bekymret for økonomien, og Chawas far forteller at det er vanskelig for familien å få endene til å møtes. Avlingene har ikke blitt så gode som forventet, og det setter et stort press på familiens økonomi.

  Som fadder gjør du en forskjell i barns liv hver dag. Tusen takk for at du hjelper Chawa og andre barn i Malawi gjennom en vanskelig tid!

 • 11 mai, 2020

  Tiden før korona

  Ved vårt forrige besøk i Malawi levde vi fortsatt i en verden som ikke var rammet av koronaviruset, og livet gikk sin vante gang for Chawa og familien. Mye har forandret seg i ettertid. Situasjonen i Malawi er generelt uoversiktlig, men så langt vi vet står det bra til med Chawa og familien. Forhåpentligvis vil vi kunne ha en mer oppdatert beskrivelse av deres situasjon i neste oppdatering. Det viktigste nå er selvfølgelig å begrense smittefaren så langt det lar seg gjøre, og vi tar alle forholdsregler for å beskytte Chawa, familien, resten av landsbyen og våre ansatte.

  Det vi kan fortelle fra det siste besøket, er at Chawa hadde fortsatt den fine framgangen på skolen gjennom dette skoleåret. Spesielt bra gjør hun det i favorittfagene kunst og håndverk, matematikk og chichewa (morsmål). Chawa har fremdeles litt utfordringer med engelsk, men forteller at hun har blitt med i en læringsgruppe som får ekstraundervisning to ganger i uken for å bli bedre i faget. Nå er den store drømmen å bli lærer.

  – Jeg blir så inspirert av kvinnelige lærere. Jeg vil bli lærer når jeg blir stor.

  Det er harde tider i landsbyen, og familien sliter med å få endene til å møtes. Som mange andre land på det afrikanske kontinentet, blir også Malawi preget av klimaendringer. Familien må jobbe hardt for å få noe ut av avlingene sine, og ofte blir det ikke mer enn ett måltid på Chawa og familien i løpet av dagen.

  Hver dag etter skolen bruker Chawa minst to timer på å hjelpe til hjemme. Da henter hun vann, vasker klær og passer på husdyr og åkeren. Men når husarbeidet er gjort, passer Chawa alltid på at hun får tid til å være sammen med venner.

  Som de fleste andre land har Malawi nå også stengt skolene inntil videre, og det er uklart når Chawa får begynne på skolen igjen. Vårt landkontor i Malawi jobber nå på spreng for å kartlegge hva som kan gjøres av tiltak og informasjonsarbeid for å begrense smittefaren i landet.

  Tusen takk for at du hjelper Chawa og andre barn gjennom en vanskelig tid. Din støtte er nå viktigere enn noensinne, og sammen skal vi vinne kampen mot korona!

 • 16 desember, 2019

  Nyttårshilsen fra Malawi

  2019 var et utfordrende år for Chawa og familien. Årets avlinger ga ikke så mye som familien hadde håpet på. Malawi er et av mange land som preges av klimaendringer, og Chawas landsby er nå ofte utsatt for sterk vind og tørke. Det fører til ødelagte avlinger og store utfordringer for lokalsamfunnet som hovedsakelig livnærer seg av jordbruk. Så sent som i 2017 blåste deler av skolens tak bort, og Chawas klasserom har fortsatt ikke et tak som er bra nok.

  På tross av alle utfordringene i hverda­gen stortrives Chawa på skolen. Nå er hun godt i gang med tredje klasse, og fortsetter den fine framgangen hun hadde gjennom hele andre klasse. Chawas lærer forteller at den flittige jenta har blitt mye mer selvsikker og velartikulert enn tidligere. Hun har også gjort store framskritt i skjønnskrift, og som en belønning for den gode innsatsen fikk Chawa to nye oppgavebøker i gave fra klasseforstanderen.

  – Oppgavebøkene jeg fikk av læreren fordi jeg hadde jobbet hardt, er det beste som har skjedd meg i år. Det var veldig hyggelig og oppmuntrende, og jeg følte meg bra.

  Det er vanlig at fattige familier i Malawi tar barna ut av skolen slik at de kan arbeide og hjelpe familien økonomisk. Skolen har også lagt merke til at Chawas familie har hatt en vanskelig tid, og gjør alt de kan for at Chawa skal kunne fort­sette på skolen. De har derfor bistått med penger og mat, og vil følge opp familien videre.

  Takket være faddere som deg har lærerne på Chawas skole nå fått videre­utdanning, slik at de kan gi Chawa og de andre elevene på skolen bedre under­visning. I tillegg har de fått opplæring i hvordan de kan tilrettelegge undervisnin­gen for barn med spesielle behov.

  Vi gleder oss til å følge Chawa videre sammen med deg!

 • 1 oktober, 2019

  Siste nytt fra Chawa

  Det er første gang vi møter Chawa siden hun ble valgt til å representere barna i landsbyen. Siden sist har hun bestått testen for å gå fra andre til tredje klassetrinn. Chawa jobber hardt med skolearbeidet, og ferdighetene hennes i lesing og skriving har forbedret seg mye siden sist.

  Chawa er glad og sosial jente som kommer godt overens med alle hun møter. Det store smilet hun alltid har gjør at klassekameratene hennes liker henne godt. For ikke så lenge siden arrangerte skolen til Chawa en nettballkonkurranse. Nettball er en ballsport som minner mye om basketball, og er et svært populær blant jenter i Malawi. Til tross for Chawas funksjonsnedsettelse, er hun en viktig spiller for laget sitt og bidro til at de vant konkurransen.

  Chawa er glad i å leke utendørs, både i skoletiden og på fritiden. Favorittfagene hennes er matematikk, engelsk og chichewa. Ved siden av engelsk er chichewa det offisielle språket i Malawi.

  Foreldrene sliter med å finne arbeid, og det er vanskelig for familien å få endene til å møtes. Fra november til april var det mye dårlig vær, og det har ført til at årets avlinger har feilet. I år har de de bare klart å produsere halvparten så mye mais som vanlig. Det betyr at familien går en vanskelig høst i møte. Forhåpentligvis vil det ikke påvirke Chawa i alt for stor grad, men mange foreldre velger å ta barna ut av skolen for at de skal hjelpe til hjemme når det er dårlige tider.

  På skolen er den største utfordringen mangelen på materiell, og ofte er det ikke blyanter og skrivebøker til elevene. Lærerne på skolen forteller at de ofte må undervise uten å at elevene har materiell, og at dette gjør det vanskelig å gi dem god undervisning.

  Med støtte fra faddere som deg vil Chawa og resten av klassen nå få bøker og annet materiell. Tusen takk for at du gir Chawa og klassekameratene skolemateriell og et trygt læringsmiljø! Som Redd Barna-fadder gjør du en forskjell i barns liv hver dag.

 • 13 mai, 2019

  Velkommen til Chawa

  Chawa er syv år gammel og går i andreklasse på den lokale skolen i en liten landsby som ligger helt nord i Malawi. Her bor hun sammen med familien sin i et enkelt hus som er laget av murstein med tak av bølgeblikk. Familien består av mamma Mary (28), pappa Sten Zimba (30), broren Luckwell (10) og søstrene Brenda (5) og Bettie (1).

  Det beste Chawa vet er å gå på skolen og lære nye ting. Men det tok litt tid før foreldrene ville sende den lille jenta på skolen. Chawa er nemlig født med nedsatt funksjonsevne, og mangler en del av høyre arm. Foreldrene var redd for at hun skulle bli mobbet, men i dag er Chawa en glad skolejente på lik linje med de andre elevene i klassen selv om hun har noen ekstra utfordringer. Når Chawa ikke er på skolen eller gjør lekser, må hun ofte hjelpe til med forskjellige oppgaver hjemme. Men selv for en travel jente i Malawi, blir det tid til lek. Chawa liker å være sammen med vennene sine, og da spiller de forskjellige spill og hopper strikk.

  Den store familien deler et enkelt hus uten innlagt strøm og vann. Hver dag må familien hente vann i brønnen som hele landsbyen deler på. Det finnes ingen helsetjenester i landsbyen, og hvis noen i familien blir syke må de gå flere kilometer til nærmeste helsestasjon.

  Som de fleste andre i landsbyen lever Chawa og familien i ekstrem fattigdom. Foreldrene jobber som dagarbeidere i landsbyen og tar de jobbene de kan få. Men arbeidsløsheten er ekstrem i området (98% arbeidsløshet), så det er en daglig kamp for familien å skaffe mat på bordet. I tillegg har de et lite stykke med jord hvor de dyrker mais, men det er på langt nær nok til å dekke familiens behov for mat. Det gjør at Chawa sjelden spiser mer enn ett eller to måltider om dagen.

Chawa blir representantbarn i Redd Barna