Foto: NRK Super
Chris Omdahl og Victor Sotberg fra FlippKlipp i NRK Super.

Kjære lærer!

I år er NRK Supers vennskapskampanje BlimE 9.-12. november 2020.

Målet med BlimE 2020 er at elevene skal bli bedre kjent og inkludere hverandre. NRK Super har i samarbeid med Redd Barna laget et undervisningsopplegg med aktiviteter som vi håper vil bidra til et styrket fellesskap i klassen og til at færre elever føler seg utenfor etter BlimE-uka.

Opplegget er i hovedsak tilpasset barneskolen, men også yngre og eldre barn kan ha gleden av å gjennomføre aktivitetene, hvis du tilpasser dem til aldersgruppa.

Vi har blitt inspirert av Overordnet del – verdier og prinsipper i grunnopplæringen:

«Vennskap skaper tilhørighet og gjør oss alle mindre sårbare. Når vi selv opplever å bli anerkjent og vist tillit, lærer vi å verdsette både oss selv og andre. Elevene skal lære å respektere forskjellighet og forstå at alle har en plass i fellesskapet.»

Filmer med Victor og Chris

I dette undervisningsopplegget har vi lagt opp til at klassene kan gjennomføre én aktivitet hver av disse dagene i BlimE-uka:

  • mandag 9. november: Boks-leken
  • tirsdag 10. november: Avsløringen
  • onsdag 11. november: Kampropet
  • torsdag 12. november: BlimE-dansen

 

Her i vedlegget (PDF) finner du undervisningsopplegget til BlimE-uka, med en beskrivelse av framgangsmåte på hvordan aktivitetene skal gjennomføres.

Hver morgen vil det bli publisert en film med Victor Sotberg og Chris Omdahl fra FlippKlipp i NRK Super som introduserer og beskriver dagens aktivitet.

Tidlig hver morgen vil dagens film bli tilgjengelig i NRK Supers nettspiller slik at du kan se den før du går til klassen.

I tillegg vil du finne filmklipp fra en klasse som har gjennomført aktiviteten. Du kan hver dag vise en eller begge disse filmene på et par minutter for klassen din.

Foto: NRK Super
Dere møter blant andre Kasper, Selma, Boas og Henriette i filmene fra NRK Super.

BlimE-dansen

På torsdag morgen den 12. november kan elevene øve seg på BlimE-dansen. BlimE-dansen skal danses over hele landet torsdag klokken 12.

Hvis dere vil filme at skolen danser og sende opptakene til NRK Super, så forsikre dere først om at dere har tillatelse til dette fra samtlige foresatte.

Her er innsendingsskjemaet til BlimE-dansen > 

Angående Covid-19: Vi anbefaler alle å følge de til enhver tid gjeldende smittevernregler.

Lykke til med årets BlimE-dans!

 

BlimE på årets vennskapskampanje!

Hilsen NRK Super og Redd Barna