Bli Redd Barna-skole

>

Som Redd Barna-skole er dere med på å sette barns rettigheter på timeplanen. Dere får automatisk tilsendt alt nytt undervisningsmateriell fra oss og vil også motta nyhetsbrev og informasjon om Redd Barnas arbeid.

Ja, vi vil være en Redd Barna skole

Hvis skolen skal arrangere en innsamlingsaksjon skal formålet være Redd Barna. På våre innsamlingssider finner dere konkrete tips til innsamling og filmer og presentasjoner som viser hva pengene går til.