Vil du bli lærer­ambassadør
for Redd Barna?

Som lærerambassadør blir du en del av Redd Barnas lærernettverk, du er med på å spre kunnskap om barns rettigheter på din skole og er med på å snakke barnas sak.

Som lærerambassadør på din skole får du:

 • Tilsendt alt nytt undervisningsmateriell automatisk
 • Tilbud om å delta i webinarer laget spesielt for våre lærerambassadører om relevante skolefaglige temaer. Spør etter vår kurskalender for lærerambassadører for mer informasjon.
 • Tilbud om å delta i oppstartsmøte for lærerambassadører med informasjon om
 • Nyhetsbrev på e-post til deg med aktuell informasjon fra Redd Barnas skoleteam
 • Mulighet til å være med i fokusgrupper ved utvikling av nytt materiell
 • Bærenett med trykk: «Jeg bærer litt av ansvaret for barna»
 • Være skolens Redd Barna-kontakt

 

Ja, jeg vil bli lærerambassadør for Redd Barna

 

Vi ønsker at du som lærerambassadør deler informasjon om vårt undervisningsmateriell med dine kollegaer en gang i halvåret på et fellesmøte med personalet på skolen.

Du får ferdige presentasjoner som gjør det enkelt for deg å presentere vårt materiell for dine kollegaer.

  • Spør ledelsen på din skole om du kan få 15 minutter på et fellesmøte for å informere om Redd Barnas undervisningsmateriell
  • Last ned presentasjon om vårt materiell fra denne siden
  • Presenter for kollegiet ditt, og vis til reddbarna.no/skole for bestilling og nedlasting

 

Her kan du laste ned presentasjoner av Redd Barnas undervisningsmateriell som du kan vise for dine kollegaer

Redd Barnas undervisningsmateriell til barneskolen

Redd Barnas undervisningsmateriell til ungdomsskolen

Ole Petter Rettedal er lærerambassadør og kontaktlærer på Ve skole i Kristiansand.

”Lærerhverdagen er så travel, men det å være lærerambassadør er en «vinn-vinn-situasjon». Det gir meg tilgang til godt materiell og en ressursbank. Skolemateriellet er så godt og lærerikt at jeg både kan stå inne for det og gå god for det. Det er opplegg som gir barna mye.» 

Jeg opplever egentlig ikke at jeg har gjort så mye. Jeg har kun hengt opp årshjulet og brukt noen av oppleggene og informert foreldre og kollegaer om materiell som er tilgjengelig for dem.

Min viktigste rolle er på pauserommet og over en kaffe med kollegaer. Da kan jeg bidra med å gjøre kjent oppleggene, og tipse dem dersom de skal forelese i temaer de er usikre på. Dersom jeg hører om lærere som snakker om temaer de skal ta opp, så kan jeg vise til materiell som kan hjelpe dem. For eksempel om klassemiljø, nettvett, overgrep. Da kan jeg fylle et behov.

Jeg selger ikke et produkt. Jeg jobber for barns rettigheter og barns velferd. Poenget er at dette kan gjøre en forskjell. Det vil jeg gjerne være med på.»