Vil du bli lærer­ambassadør
for Redd Barna?

Vi ønsker oss engasjerte lærere som kan være bindeledd mellom Redd Barna og skoler over hele landet. For å nå ut med vårt gratis undervisningsmateriell, er vår erfaring at det å ha kontaktpersoner på hver skole gjør at materiellet brukes mer aktivt og som en del av undervisningen.

Som lærerambassadør blir du en del av Redd Barnas lærernettverk, du er med på å spre kunnskap om barns rettigheter på din skole og er med på å snakke barnas sak.

Som lærerambassadør på din skole får du

  • Tilsendt alt nytt undervisningsmateriell automatisk

  • Nyhetsbrev på e-post til deg med aktuell informasjon fra Redd Barnas skoleavdelingen

  • Mulighet til å være med i fokusgrupper ved utvikling av nytt materiell

  • Få tilbud om å delta på ulike webinarer relatert til skolemateriellet og undervisning om barns rettigheter

  • Bærenett med trykk: «Jeg bærer litt av ansvaret for barna»

  • Få mulighet til å delta på seminarer og foredrag der Redd Barna arrangerer dette.

  • Være skolens Redd Barna kontakt.

Ja, jeg vil bli lærerambassadør for Redd Barna

Presentasjon av Redd Barnas undervisningsmateriell

Ole Petter Rettedal er lærerambassadør og kontaktlærer på Ve skole i Kristiansand.

”Lærerhverdagen er så travel, men det å være lærerambassadør er en «vinn-vinn-situasjon». Det gir meg tilgang til godt materiell og en ressursbank. Skolemateriellet er så godt og lærerikt at jeg både kan stå inne for det og gå god for det. Det er opplegg som gir barna mye.» 

Jeg opplever egentlig ikke at jeg har gjort så mye. Jeg har kun hengt opp årshjulet og brukt noen av oppleggene og informert foreldre og kollegaer om materiell som er tilgjengelig for dem.

Min viktigste rolle er på pauserommet og over en kaffe med kollegaer. Da kan jeg bidra med å gjøre kjent oppleggene, og tipse dem dersom de skal forelese i temaer de er usikre på. Dersom jeg hører om lærere som snakker om temaer de skal ta opp, så kan jeg vise til materiell som kan hjelpe dem. For eksempel om klassemiljø, nettvett, overgrep. Da kan jeg fylle et behov.

Jeg selger ikke et produkt. Jeg jobber for barns rettigheter og barns velferd. Poenget er at dette kan gjøre en forskjell. Det vil jeg gjerne være med på.»