Vil du bli lærerambassadør
for Redd Barna?

Vi ønsker oss engasjerte lærere som kan være bindeledd mellom Redd Barna og skoler over hele landet. For å nå ut med vårt gratis undervisningsmateriell, er vår erfaring at det å ha kontaktpersoner på hver skole gjør at materiellet brukes mer aktivt og som en del av undervisningen.

Som lærerambassadør blir du en del av Redd Barnas lærernettverk, du er med på å spre kunnskap om barns rettigheter på din skole og er med på å snakke barnas sak.

Som lærerambassadør på din skole får du

  • Tilsendt alt nytt undervisningsmateriell automatisk

  • Nyhetsbrev på e-post til deg med aktuell informasjon fra Redd Barnas skoleavdelingen

  • Mulighet til å være med i fokusgrupper ved utvikling av nytt materiell

  • Få tilbud om å delta på ulike webinarer relatert til skolemateriellet og undervisning om barns rettigheter

  • Bærenett med trykk: «Jeg bærer litt av ansvaret for barna»

  • Få mulighet til å delta på seminarer og foredrag der Redd Barna arrangerer dette.

  • Være skolens Redd Barna kontakt.

Ja, jeg vil bli lærerambassadør for Redd Barna