Bli katastrofehjelper

Som katastrofehjelper sørger du for at barn raskt får tilgang på beskyttelse, mat, rent vann og medisiner.
Minimumsbeløpet er kr 751,-
Gå videre
Sikker betaling
2
3
Kr
Poststed
?
Valgfritt (for skattefradrag)
Ved å oppgi personnummer (11 siffer) får du skattefradrag på bidrag over kr 500. x
Gå videre
Sikker betaling
3
Kr
Hvis du fyller ut e-post og mobilnummer kan vi nå deg enkelt og miljøvennlig angående vårt arbeid når vi trenger det.
Gå til betaling
Sikker betaling
2
3
Kr
Valgfritt (for skattefradrag)
Poststed
Gå videre
Sikker betaling
3
Kr
Gå til betaling
Sikker betaling

Som katastrofehjelper redder du liv

De fleste liv går tapt de første dagene etter at en katastrofe inntreffer. Som katastrofehjelper bidrar du til at vi kan være forberedt og rykke ut umiddelbart når en katastrofe oppstår. Redd Barnas nødhjelpsteam er operative 365 dager i året.

I 2015 leverte vi livreddende hjelp til mer enn seks millioner mennesker - dette får vi til med din hjelp!

Barna rammes hardest

Kriger og naturkatastrofer rammer alltid barna hardest. Derfor er nødhjelp en stor og viktig del av Redd Barnas arbeid. Som katastrofehjelper sørger du for at barn raskt får tilgang på beskyttelse, mat, rent vann og medisiner.

 Pengene kommer frem! Av innsamlede midler går 88,6% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 11,4% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter. Finn ut mer om hvordan Redd Barna fordeler midlene.

Innsamlingskontrollen