Foto: Redd Barna/Benedicte Kurzen
Barna er mest sårbare i enhver krig og naturkatastrofe. I slike krisesituasjoner jobber medlemmene av Redd Barnas beredskapsgruppe med å trygge barnas sikkerhet.

Redd Barnas beredskapsgruppe ble etablert i 1996 og består av høyt kvalifisert personell med barnefaglig kompetanse innen områdene beskyttelse av barn og utdanning i humanitære kriser.

Hovedmålene for beredskapsgruppen:

  • å bidra til at barns behov for beskyttelse og muligheter til utvikling i krisesituasjoner blir ivaretatt
  • å bidra til at retningslinjer fra FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) for beskyttelse og omsorg for flyktningbarn blir kjent, forstått og satt ut i livet.

 

Foto: Redd Barna
Her er Bente Sandal-Aasen på oppdrag i Gaza.

Alle godkjente medlemmer av beredskapsgruppen inngår en intensjonsavtale med Redd Barna hvor de forplikter seg til å være tilgjengelig for utsendelse på internasjonale oppdrag. I akutte krisesituasjoner forplikter medlemmene seg til å kunne reise på 72 timers varsel for oppdrag i fra én til seks måneder.

Medlemmene av beredskapsgruppen brukes også i kapasitetsbygging, konsultasjoner og evaluering av prosjekter i humanitære kriser. Medlemmer av beredskapsgruppen har også vært involvert i å bygge opp langsiktige prosjekter i konfliktområder.

Medlemmenes viktigste kompetanseområder:

  • Beskyttelse av barn i krig og krisesituasjoner
  • Utdanning i krig og krisesituasjoner
  • Sosialarbeid
  • Barns rettigheter og deltakelse
  • Kapasitetsbygging


Redd Barna har signert en samarbeidsavtale med FNs Høykommissær for flyktninger der vi forplikter oss til å bistå med personell når UNHCR ber om det. Beredskapsgruppens medlemmer bidrar da direkte til beskyttelse av barn i UNHCRs operasjoner. I tillegg arbeider de med å øke forståelsen for barns rettigheter og behov gjennom organisering og tilrettelegging av kapasitetsbygging og samfunnsutviklingen.

Foto: Redd Barna/Ingrid K. Lund
Som medlem av Redd Barnas beredskapsgruppe kan du jobbe med barn over hele verden.

Ofte stilte spørsmål

Hvor mye tjener man på et beredskapsoppdrag?

Medlemmer av beredskapsgruppen opprettholder sin vanlige lønn under oppdraget (opp til 600 000 kroner per år). Medlemmet må dokumentere denne lønnen før avreise.

I tillegg vil medlemmene motta et månedlig utetillegg for å dekke økte utgifter knyttet til det å bo i utlandet. Dette tillegget er landspesifikt og beregnet ut fra levekostnadene i det aktuelle landet.

Hvor i verden kan jeg bli sendt på oppdrag?  

Som medlem av beredskapsgruppen kan du bli sendt ut til Redd Barna- eller UNHCR-operasjoner over hele verden avhengig av hvor din kompetanse trengs.

Hvor kan jeg lese mer om Redd Barnas nødhjelpsarbeid?

http://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/noedhjelp

Hvor kan jeg lese mer om UNHCRs operasjoner?

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home 

Må jeg være i konstant beredskap?

Som medlem av beredskapsgruppen kan du selv registrere i vår online database når du er utilgjengelig for oppdrag. Hvis du ikke har reservert deg, vil Redd Barna gå ut fra at du er tilgjengelig.

Foto: Redd Barna
Bjørn-Richard Monsen er medlem av Redd Barnas beredskapsgruppe. Her er han i Zambia.

Hva skal jeg si til arbeidsgiveren min?

Erfaring fra beredskapsoppdrag tilfører det norske samfunn unik kompetanse og erfaring. Mange norske arbeidsgivere forstår verdien av den erfaringen deres ansatte får gjennom internasjonale oppdrag i en humanitær krisesituasjon, og uttrykker stolthet over det valget deres ansatte har tatt. Ved å innvilge permisjon gir de sine ansatte en mulighet til å oppleve en arbeidssituasjon der man må ta selvstendige avgjørelser under vanskelige og ukjente forhold, og samarbeide med folk fra alle verdens hjørner. En slik oppgave vokser man på, og man kan derfor ha mye positivt å tilføre en arbeidsplass når man kommer tilbake.

Hvem er jeg ansatt hos under beredskapsoppdrag? 

Redd Barna vil være din hovedarbeidsgiver mens du er på beredskapsoppdrag for oss.

Kan jeg ta ut ferie når jeg er på oppdrag?

Medlemmer av beredskapsgruppen opptjener feriepenger i henhold til ferieloven. Ved korttidsoppdrag på tre måneder eller mindre har man ikke rett til å avvikle ferie. All ferieavvikling skal avtales og godkjennes av både oppdragsgiver og Redd Barna før avvikling.

Kan jeg ha med familien på oppdrag? 

Beredskapsoppdrag er å anse som uegnet for å ta med seg familiemedlemmer. Unntak for ektefeller/samboer kan gjøres i enkelte tilfeller. Ektefelle- eller samboertillegg vil ikke bli utbetalt av Redd Barna.

Hvilke forsikringsordninger har jeg under oppdrag? 

Alle medlemmer i beredskapsgruppen er dekket av Redd Barnas reiseforsikring for beredskapspersonell. Reiseforsikringen er inkludert krigsrisiko og har utvidet reisegods og ulykkesdekning. I tillegg tegner Redd Barna gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring for deg.

Hvor kan jeg lese mer om beskyttelse av barn i krig og krisesituasjoner? 

Du får mer informasjon i dette dokumentet:

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.

Hvor kan jeg lese mer om utdanning i krig og krisesituasjoner?

Sjekk ut nettsiden til The Inter-Agency Network for Education in Emergencies (INEE) her >