Våre prosjekter
Bistand nytter

Barns rett til utdanning i uganda

Sammen kan vi sørge for at alle barn i Uganda lærer og utvikler seg i et trygt og inklusivt læringsmiljø.

Utdanning redder barns liv. Skole gir ikke bare barna beskyttelse, men også kunnskap til å  komme seg ut av fattigdom og holde seg friske – kort sagt så gir dette mulighet for en bedre framtid.  Redd Barna arbeider systematisk med å sikre de mest sårbare og utsatte barna skolegang og et bedre liv. 

BDO 1

Kvalitet i skolegangen for 280 000 barn.

Redd Barna jobber sammen med lokalsamfunnet og myndigheter for å skape en bedre skolegang for barn i Uganda. Vårt mål er at alle barn skal lære, utvikle seg og være beskyttet i et inkluderende skolemiljø med godt kvalifiserte lærere.  

I løpet av en femårsperiode (2019-2023) vil vi jobbe med 92 skoler og nå rundt 60 000 barn. Skolene ligger i områdene; Karamoja og Nord regionen, som har særlig store behov.  

Mål med prosjektet

  • Gi barn bedre læringsutbytte og god kvalitet på undervisningen  
  • Gi lærere opplæring i barnevennlig pedagogikk og gode undervisningsteknikker  
  • Sørge for relevant og godt undervisningsmateriell  
  • Sikre inkludering i skolen   
  • Redusere barneekteskap og tenåringsgraviditeter  
  • Avskaffe fysisk avstraffelse i skolen  
  • Øke engasjementet og deltakelsen blant foreldre og i lokalsamfunnet

Vi jobber for å:

Sikre bedre læringsutbytte i en inkluderende skole:

Sikre bedre læringsutbytte i en inkluderende skole:

Prosjektet skal sikre at elevene ved skolene vi jobber med skal få bedre lese-, skrive- og regneferdigheter. Vi skal kurse lærere, og sørge for at det er mer og bedre læringsmateriell tilgjengelig på skolene og i læreklubbene. 

Styrke deltagende skolestyring og engasjement i lokalsamfunnet: 

Styrke deltagende skolestyring og engasjement i lokalsamfunnet: 

Redd Barna vet at det er viktig med lokal forankring, og skal derfor bidra til at foreldre og lokalsamfunn engasjerer seg for skolene og elevenes læring. Prosjektet skal styrke lokalsamfunnets strukturer gjennom kapasitetsbygging i foreldregrupper, skolekomiteer og lokale utdanningsmyndigheter slik at de i større grad støtter opp om barnas skolegang. 

Sikre barns beskyttelse:

Sikre barns beskyttelse:

Vi jobber for at elevene skal ha en trygg skolehverdag uten fysisk avstraffelse og vold. For å lykkes jobber vi tett med både skoleledelsen og lokalsamfunnet, og informerer om hvordan foreldre og lærere kan disiplinere barna på en positiv måte. Vi jobber for at elevene skal oppleve skolen som et trygt sted. Målet er å avskaffe fysisk avstraffelse ved skolene.

Om Uganda

Uganda er en republikk i Afrika. Landet ligger ved ekvator midt på det afrikanske kontinent, ved den nordlige bredden av Victoriasjøen. Uganda har om lag 44 millioner innbyggere. Flesteparten av disse bor på landsbygda. Landet har en svært ung befolkning der 48 prosent er under 15 år og ytterligere 21 prosent er mellom 15 og 24 år. Forventet levealder ved fødsel er 56,3 år. 29 prosent av befolkningen lever under den internasjonale fattigdomsgrensen, som er 1,25 amerikanske dollar per dag.