Våre prosjekter

Barns rett til utdanning

i uganda

Sammen skal vi sikre barns rett til utdanning i Uganda. Prosjekt finner sted i Nord-Uganda. Her skal Redd Barna jobbe med 52 skoler fordelt på 4 distrikter. Målet er å nå over 20.000 barn i dette området i løpet av de neste fem årene. 

Arbeidet i denne regionen er allerede påbegynt og innarbeidet og i tråd med føringene i den nylig inngåtte avtalen mellom Redd Barna og Norad vil innsatsen nå økes i dette området.

Regionen er i ekstrem nød, og skolesystemet ligger nede. Her trengs det betydelig innsats før barna opplever en god hverdag .

Pandemien har påvirket barnas utdanning i Uganda. Se hva vi har fått til det siste året.

Hvorfor Nord-Uganda?

Behovet er enormt. Nord-regionen har noen av de laveste utdanningsresultatene i Uganda. Dette forklares blant annet av dyp fattigdom og langvarige konflikter som har stoppet utviklingen i flere tiår.  Mange gis ikke muligheten til å gå på skole, eller faller fra underveis. Jentebarn i skolealder holdes hjemme fordi de må bidra til husholdningen. Andre blir giftet bort som tenåringer, eller blir gravide så tidlig som i 12-13 års alderen.