Våre prosjekter

Nepal

Utdanning for jenter i Nepal. Prosjektet støtter jenter som tilhører marginaliserte samfunn. Mange jenter i Nepal lever i en kritisk situasjon der de står i fare for fysisk, mental og seksuell utnyttelse. Mange av jentene er foreldreløse og tas vare på av andre familiemedlemmer som har det vanskelig med å tjene til livets opphold. Utdanning gir jentene i Nepal en ny sjanse og de blir bedre beskyttet fra å bli giftet bort eller bli utsatt for menneskehandel.

Hovedmål med prosjektet

  • Bedre læringsmiljø og læringsutbytte for barna.
  • Trygge skoler og fokus på barns beskyttelse.
  • Med fokus på 240 barneskoler skal Redd Barna sikre at ​110.000 elever får undervisning av god kvalitet.​
  • Gi 1800 lærere opplæring i pedagogikk og gode undervisningsteknikker rettet mot barn.​ Bedre tilgang til utdanning for sårbare barn, barn fra fattige familier, barn med funksjonsnedsettelser, barn som bor i avsidesliggende områder.
  • Avskaffe fysisk avstraffelse av barn på skolen og i hjemmet.

Radio ble redningen under Covid-19

Mer enn 60% av Nepals befolkning eier en radio. Under pandemien har Redd Barna kommunisert mye med befolkningen over radio, der vi for eksempel har fokusert på hjemmeundervisning. Foreldre og omsorgspersoner har også fått en kritisk rolle for at barna skal kunne ha mulighet til å fortsette utdanningen sin og igjennom Radio har vi klart å lære dem teknikker som kan brukes under undervisningen. Læring over radio blir ledet av lærere fra de ulike skolene.

Kontakt oss:

Johan Lindelien Schwartz – Næringslivsansvarlig

E-post: [email protected]

Telefon: 415 33 777

Ofte stilte spørsmål