Våre prosjekter
Nepal - Aleks

Nepal

Skolegang og beskyttelse for barn i Nepal

Redd Barna jobber for å gi alle barn i Nepal tilgang til utdanning og nå er det viktig at alle barn skal komme tilbake til skolen etter pandemien.  

Det å gi barn tilgang til utdanning vil kunne påvirke hele samfunnet de lever i. Ved å støtte Redd Barnas utdanningsprosjekt i Nepal vil din bedrift ikke bare sikre en god utdanning for barn i Nepal, men dere vil også bidra til å redusere barneekteskap og barnearbeid gjennom at barn holdes på skolen. Dere vil bidra til inkludering av utsatte barn, dere vil bidra til å gi barn kunnskapen til å ha en sterkere stemme i sitt eget samfunn, både når det gjelder deres generelle rettigheter, men også deres kamp mot klimaendringene.  

Redd Barna jobber også tett opp mot lokale myndigheter for å sikre barns rettigheter og tilgang til utdanning. Redd Barna og lokalsamfunn i Nepal har nå satt opp lokale komitéer der også barn får delta og bestemme i utviklingen i samfunnet. 

Med dette prosjektet kan din bedrift være med på å sikre barn i Nepal beskyttelse, forbedret tilgang til utdanning, deltakelse på skolen og en bedre fremtid.

Dette gjør Redd Barna

 • Jobber med å heve kvaliteten på undervisningen på 249 skoler

 • Gi 110 000 barn bedre læringsutbytte og god kvalitet på undervisningen

 • Gi 1800 lærere opplæring i barnevennlig pedagogikk og gode undervisningsteknikker

 • Bidra med relevant og godt undervisningsmateriell

 • Jobber med å redusere barnearbeid, barneekteskap og tenåringsgraviditeter

 • Sikre utdanning for sårbare barn, barn i fattige familier og barn med funksjonsnedsettelser
 • En langsiktig og bærekraftig utvikling i Nepal er nøkkelen til de virkelige endringene for barn. Bedriften din kan være med og skape permanente endringer for barn i Nepal.

  Gjennom langsiktig arbeid jobber Redd Barna og våre samarbeidspartnere med å få lokalsamfunn til å satse på barna. Komitéer og lokale myndigheter inviterer nå barn inn i diskusjoner og møter som angår samfunnet.

  Det er spennende å nå kunne se at det er et skifte, der barn blir prioritert fremfor for eksempel bygging av veier eller andre midler som går til de voksne. Lokale myndigheter har forstått at investering i barn er den beste investeringen i fremtiden. Dette er et eksempel på viktigheten av Redd Barnas langsiktige arbeid. For at vi skal nå bærekraftsmålene vi har satt oss, er det denne veien vi må gå.

  Dette når vi med prosjektet i dag

  39 679

  Utsatte barn

  302

  Skoler

  298

  Barneklubber

  15 657

  Foreldre og andre omsorgspersoner

  Dette kan utdanning bety for barn i Nepal


  1. Færre barneekteskap

  2. Økt forståelse av likestilling mellom kjønnene

  3. Mindre barnearbeid

  4. Beskyttelse

  5. Inkludering

  6. Tryggere fremtid

  Bidrar din bedrift til prosjektet i Nepal, bidrar dere konkret til disse bærekraftsmålene:


  De fattigste familiene og de som er mest sårbare for klimaendringene blir mer motstandsdyktige, matsikre og har ressursene til å støtte barnas overlevelse, læring og beskyttelse.

  Barn i Nepal får bedre tilgang til toaletter, drikkevann og generell hygienetrening. Dette gjør at de holder seg friske.

  Alle jenter og gutter i Nepal skal få tilgang til kvalitetslæring i et trygt, grønt, inkluderende og voldsfritt miljø.

  En bedre forståelse av likestilling mellom kjønnene i Nepal. Vi jobber for at befolkningen skal gå vekk fra diskriminering mellom jenter og gutter. Kjønnsbarrierene i samfunnet skal brytes opp.

  Barn med funksjonsnedsettelse skal få lik tilgang til utdanning som andre barn i Nepal. Redd Barna bidrar med materiell og læreplaner for barn som ikke har mulighet til å komme fysisk på skolen.

  Redd Barna bidrar til å skape bedre bevissthet og mestring hos barn om klima og miljø. Utdanningen de tilbys lærer barna å tenke mer kritisk, samt at de får kunnskap og kompetanse til å ta gode valg når det kommer til klima og miljø.

  Bedriftssamarbeid 4

  Kontakt oss:


  Johan Lindelien Schwartz –
  Corporate Fundraising Director

  Telefon:
  415 33 777

  E-post: [email protected]