Våre prosjekter

Myanmar

I Myanmar har dette prosjektet to fokus områder. Vi fokuserer på å fremme et godt styresett for barns rettigheter og vi har et mål om å gi alle barn i Myanmar mulighet til å få utdanning.

Barn i Myanmar, utdanning

Utdanning for framtiden i Myanmar

Prosjektet «Utdanning for fremtiden i Myanmar» startet i 2019 og varer ut 2023. I denne perioden skal vi nå 56 470 barn og 21 530 voksne. Vi jobber ved 180 skoler i Magway og Kayah regionene i samarbeid med lokale partnerorganisasjoner

Å gi barn utdanning med høy kvalitet, er den beste måten å sikre en god og langsiktig utvikling av samfunnet de lever i. Redd Barna jobber for at alle barn i Myanmar skal lære og utvikle seg i et sikkert og inkluderende læringsmiljø.  

BAKGRUNN

Etter flere tiår med militært styre og borgerkrig så det ut som Myanmar skulle gå i en mer demokratisk retning. Saken i dag er det motsatte og samtidig fortsetter landet med sine utfordringer. Omtrent halvparten av barna i Myanmar er fattige og 6,5 % av befolkningen lever i ekstrem fattigdom. Fattigdommen er spesielt utbredt på landsbygda hvor 87% av de fattige lever. Den utbredte fattigdommen påvirker barns tilgang til kvalitetsutdanning, helsetjenester, tilstrekkelig ernæring og trygge levevilkår.

Utfordringer for barn i Myanmar:
 • 1 av 22 barn dør før de har fylt 5 år
 • 29% av barna er underærnerte
 • 17% av barna går ikke på skole og 9% er utsatt for barnearbeid
 • 12% av alle jentene fra 15-19 år blir giftet bort
 • 3% av barna er fordrevet på grunn av krig og konflikt

DIN BEDRIFT KAN GJØRE
EN FORSKJELL I DAG

Din bedrift kan bidra til å gi barna i Myanmar beskyttelse og kunnskap til å komme seg ut av fattigdom og få håp for framtiden. Dere gir barn mulighet til å forandre samfunnet de lever i, og sjansen til å skape seg et godt liv.

Barns rettigheter i Myanmar

Redd Barna jobber for at barn i Myanmar skal få alle sine rettigheter innfridd. Redd Barna gir faglig veiledning og støtte direkte til ansvarlige myndigheter i flere land for å oppnå langsiktige og strukturelle endringer.  

Myanmar har en ny barnelov som lovfester flere sentrale barnerettigheter blitt vedtatt etter flere år med hardt arbeid fra Redd Barna og andre organisasjoner. Redd Barna hadde en viktig rolle i å organisere prosessen og gi faglige innspill. I tiden fremover kommer Redd Barna til å arbeide for at relevante institusjoner får opplæring om lovens innhold og at disse institusjonene får tilstrekkelig økonomisk støtte, slik at loven blir håndhevet.

Hovedmål med prosjektet

Utdanning:

 • Forbedre barnas lese og skriveferdigheter
 • Bedre kvaliteten på læringsmiljøet på skolene
 • Sikre at skolene er trygge for barn
 • Sørge for tilgang til skole for barn fra sårbare grupper

Barns rettigheter:

 • Fremme barns rettigheter i sivilsamfunnet
 • Påvirke slik at myndighetene ansvarliggjøres i forhold til å monitorere og implementere barns rettigheter
 • Styrke offentlige institusjoner som har ansvar for å implementere barns rettigheter.

Siste oppdateringer:

Kuppet i Myanmar

Februar 2020

Kuppet i Myanmar

1 februar tok militæret kontrollen i Myanmar. Kuppet er et stort tilbakeslag for det skjøre og unge demokratiet. Redd Barna jobber på spreng for å sikre barns rettigheter under demonstrasjonene, samtidig som vi tilbyr psykososial støtte til barn i denne vanskelige tiden.

Vis mer
Lukk
Påvirkningen av Covid 19 på barna i Myanmar

November 2020

Påvirkningen av Covid 19 på barna i Myanmar

Pandemien skaper problemer med store deler av implementeringen av programarbeidet til Redd Barna, men selv under de strenge begrensingene fra myndighetene har vi fortsatt klart å opprettholde deler av programkvaliteten med alternativ tilnærming og tilpasning.

I en respons mot Covid-19 har Redd Barna gjennomført ulike aktiviteter i samarbeid med regionale myndigheter. Dette inneholder helseopplæring rundt Covid-19 og distrubisjon av håndvaskmanual (basert på retningslinjene til helsedepartementet). Manualen ble sendt ut til de mest sårbare landsbyene og har nådd 5800 barn og 18.000 voksne. Det har også blitt utlevert masker og antibakterielle midler.

Vis mer
Lukk

Tusen takk

Eksempel på prosjektrapporter:

Last ned rapport om utdanning her
Last ned rapport om barns rettigheter her

Kontakt oss:

Johan Lindelien Schwartz – Næringslivsansvarlig

E-post: [email protected]

Telefon: 415 33 777

Ofte stilte spørsmål