fbpx
Våre prosjekter
2 barn leker med en ballong ute i Myanmar

Myanmar

I Myanmar har dette prosjektet to fokus områder. Vi fokuserer på å fremme et godt styresett for barns rettigheter og vi har et mål om å gi alle barn i Myanmar mulighet til å få utdanning.

Barn i Myanmar, utdanning

Utdanning for framtiden i Myanmar

Prosjektet «Utdanning for framtiden i Myanmar» startet i 2019 og varer ut 2023. I denne perioden skal vi nå 56 470 barn og 21 530 voksne. Vi jobber ved 180 skoler i Magway og Kayah regionene i samarbeid med lokale partnerorganisasjoner

Å gi barn utdanning med høy kvalitet, er den beste måten å sikre en god og langsiktig utvikling av samfunnet de lever i. Redd Barna jobber for at alle barn i Myanmar skal lære og utvikle seg i et sikkert og inkluderende læringsmiljø.  

Dressmann

Hovedmål med utdanningsprosjekt

 • Forbedre barnas lese og skriveferdigheter
 • Bedre kvaliteten på læringsmiljøet på skolene
 • Sikre at skolene er trygge for barn
 • Sørge for tilgang til skole for barn fra sårbare grupper

BAKGRUNN

Etter flere tiår med militært styre og borgerkrig så det ut som Myanmar skulle gå i en mer demokratisk retning. Saken i dag er det motsatte og samtidig fortsetter landet med sine utfordringer. Omtrent halvparten av barna i Myanmar er fattige og 6,5 % av befolkningen lever i ekstrem fattigdom. Fattigdommen er spesielt utbredt på landsbygda hvor 87% av de fattige lever. Den utbredte fattigdommen påvirker barns tilgang til kvalitetsutdanning, helsetjenester, tilstrekkelig ernæring og trygge levevilkår.

Det Magiske klasserommet

Barns rettigheter i Myanmar

Redd Barna jobber for at barn i Myanmar skal få alle sine rettigheter innfridd. Redd Barna gir faglig veiledning og støtte direkte til ansvarlige myndigheter i flere land for å oppnå langsiktige og strukturelle endringer.  

Myanmar har en ny barnelov som lovfester flere sentrale barnerettigheter blitt vedtatt etter flere år med hardt arbeid fra Redd Barna og andre organisasjoner. Redd Barna hadde en viktig rolle i å organisere prosessen og gi faglige innspill. I tiden fremover kommer Redd Barna til å arbeide for at relevante institusjoner får opplæring om lovens innhold og at disse institusjonene får tilstrekkelig økonomisk støtte, slik at loven blir håndhevet.

Myanmar 12

Hovedmål med rettighetsprosjektet

 • Fremme barns rettigheter i sivilsamfunnet
 • Påvirke slik at myndighetene ansvarliggjøres i forhold til å monitorere og implementere barns rettigheter
 • Styrke offentlige institusjoner som har ansvar for å implementere barns rettigheter.

Utfordringer for barn i Myanmar:

 • 1 av 22 barn dør før de har fylt 5 år
 • 29% av barna er underærnerte
 • 17% av barna går ikke på skole og 9% er utsatt for barnearbeid
 • 12% av alle jentene fra 15-19 år blir giftet bort
 • 3% av barna er fordrevet på grunn av krig og konflikt

Eksempel på prosjektrapporter:

Last ned rapport om utdanning her
Last ned rapport om barns rettigheter her