Våre prosjekter

Skolegang som nytter i Malawi

Utdanning redder barns liv. Skole gir ikke bare barna beskyttelse, men også. kunnskapen til å komme seg ut av fattigdom, holde seg friske og muligheten til en bedre framtid. Redd Barna utdanningsprosjekt «Skolegang som nytter i Malawi» har fokus på å sikre de mest utsatte barna skolegang og et bedre liv

Malawi – Utfordringer i skolesystemet

Malawi er et av verdens fattigste land, og har store behov for forbedringer i utdanningssystemet. I 1994 innførte myndighetene gratis grunnskoleutdanning, og antallet barn som ble skrevet inn i skolen økte raskt med over 50 prosent. Men selv om antall barn som starter på skolen har fortsatt å øke, har kvaliteten på læringsmiljøet og læringsutbyttet blitt dårlige de seneste årene. 

Mange av barna lærer ikke grunnleggende ferdigheter som lesing og regning selv om de går på skolen.  Hvert år dropper altfor mange elever ut av skolen. Særlig jenter dropper ut – ofte på grunn av barneekteskap, tenåringsgraviditeter og vold på skolene.

Dette kan din bedrift gjøre noe med! Med deres støtte vil vi sammen jobbe for at alle barn i Malawi skal lunne lære og utvikle seg på best mulig måte.

Hovedmål med prosjektet:

  • Gi 247 000 barn bedre læringsutbytte og god kvalitet på undervisningen
  • Gi 4000 lærer opplæring i barnevennlig pedagogikk og gode undervisningsteknikker
  • Sørge for relevant og godt undervisningsmateriell
  • Sikre inkludering i skolen
  • Bidra til å redusere barneekteskap og tenåringsgraviditeter
  • Avskaffe fysisk avstraffelse i skolen
  • Øke engasjement og deltakelse blant foreldre og i lokalsamfunnet
Våre prosjekter 6

4000 lærere i opplæring

Lærere skal få opplæring i barnesentrert pedagogikk, leseundervisning og verktøyene de trenger for å gi tilpasset undervisning og støtte til alle barn. Sammen med skoleledelsen fokuserer vi på at lærerne skal være tilstede for all undervisning, utvikle og følge læreplaner, og selv få støtte til egen utvikling.

Målet med opplæringen er å skape et mer inkluderende læringsmiljø. Opplæringen forbedrer lærernes evne til å forstå begrepet samlæring (peer-learning), hvordan de får barna til å samhandle med andre barn for å oppnå en mer effektiv læring. Hensikten er å utvikle en mer hensiktsmessig og kvalitativt god pedagogisk praksis.

Se hva du har bidratt til

Jobber hardt til tross for korona

27 november 2020

Jobber hardt til tross for korona

Siden mars har Redd Barna jobbet hardt for å sikre barns utdannelse og beskyttelse, tross vanskelige forhold som resultat av korona. Her er noen av aktivitetene våre:

– Bevisstgjøring rundt hygiene og andre helsetiltak for å forhindre smittespredning (for eksempel viktigheten av å vaske hender og sosial avstand)
– Opplæring for myndigheter og ulike aktører i samfunnet
– Distribusjon av helsepakker til lokalbefolkningen, med såpe, desinfeksjonsmidler, kanner til vann og beskyttelsesutstyr

Redd Barna har ført dialog med høvdinger, som et tiltak for å oppfordre foreldrene i lokalsamfunnet til å hjelpe barna med utdannelse og vise hvor viktig det er å fortsette læring av barn når de må holde seg hjemme. Prosjektet har dessuten trykket 2500 eksemplarer av læringsbøker og 2500 eksemplarer av Peer to Peer Learning manual for å styrke samlæringen i de ulike distriktene

Vis mer
Lukk
Nye undervisningsmetoder gir gode resultater

26 mars 2020

Nye undervisningsmetoder gir gode resultater

Rose Molande (34) har jobbet som lærer for førsteklasse ved Chikonde Model Primary School i fem år. Hun er hovedsakelig lærer i morsmålet Chichewa og Engelsk. De første årene i jobb ble frustrerende for den nyutdannede læreren, og Rose syntes det var utfordrende å gi elevene undervisning av god kvalitet. Etter at Redd Barna startet opp programmet Securing Children’s Rights through Education and Protection, har ting forandret seg for Rose og elevene. Dette er et femårig program, som Redd Barna gjennomfører i samarbeid med NORAD. Gjennom programmet får lærere opplæring i hvordan de kan bruke alternative undervisningsmetoder som inkluderer elevene, og hvordan de kan tilpasse undervisningen til elever med spesielle behov. Etter å ha gjennomgått opplæringen endret Rose sin måte å undervise på.

Vis mer
Lukk
Chikondi fikk fortsette på skolen

25 oktober 2019

Chikondi fikk fortsette på skolen

I Mwanza-distriktet er tenåringsgraviditeter og barneekteskap dessverre ikke uvanlig. Dette fører til at mange jenter dropper ut av skolen og mister sin rett til utdannelse, og muligheten til å bestemme over sitt eget liv. Sammen med vår lokale samarbeidspartner, har Redd Barna derfor startet et prosjekt for å bekjempe barneekteskap i Mwanza.

Målet er å lære opp barneklubber og morsgrupper i barnerelaterte lover med fokus på barneekteskap og handel med barn. Morsgruppene får også opplæring som gjør dem i stand til å bidra til å reintegrere barn som har droppet ut av skolen. Før programmet ble implementert hadde svært få jenter planer om å gå videre på skolen etter barneskolen. I dag ønsker de fleste jentene å ta høyere utdanning. Chikondi er en av jentene som fikk hjelp til å komme tilbake til skolen.

Vis mer
Lukk
Prosjektet er i gang

15 mars 2019

Prosjektet er i gang

Vi jobber for at alle barn i Malawi skal lære og utvikle seg i et trygt og inklusivt læringsmiljø. Målsettingene for ny prosjektperiode er å:

– Gi 247 000 barn bedre læringsutbytte og god kvalitet på undervisningen
– Gi 4000 lærere opplæring i barnevennlig pedagogikk og gode undervisningsteknikker
– Sørge for relevant og godt undervisningsmateriell
– Sikre inkludering i skolen
– Bidra til å redusere barneekteskap og tenåringsgraviditeter
– Avskaffe fysisk avstraffelse i skolen
– Øke engasjementet og deltakelsen blant foreldre og i lokalsamfunnet

Vis mer
Lukk

Tusen takk

Eksempel på prosjektrapport:

Last ned rapporten her

Kontakt oss:

Johan Lindelien Schwartz – Næringslivsansvarlig

E-post: [email protected]

Telefon: 415 33 777

Ofte stilte spørsmål