Våre prosjekter
Kambodsja - Aleks

Kambodsja

Kambdosja - Aleks

Barn i Kambodsja kjemper for sin fremtid og overlevelse

En av Redd Barnas viktigste strategiske prioriteringer er å beskytte barn mot virkningene av klima og miljøkrisen. Klimaarbeid i Kambodsja er et konkret prosjekt som støtter barna i deres klimakamp.

Prosjektet innebærer miljøutdanning for barn, det sikrer familier bedre vannforsyning og sanitærforhold og det bidrar til samfunnsøkonomisk utvikling for familier i de mest utsatte områdene. Prosjektet skal støtte opp om innovative ideer som kan bidra til alternative levebrød for befolkningen og det skal gi barna bedre mulighet til å identifisere og løse miljøproblemer.Mål med prosjektet:

• Øke miljøtiltak ledet av barn på skoler og i lokalsamfunn
 
• Styrke holdningene og adferd hos barn rundt miljø og klima

• Oppmuntre til bærekraftig utnyttelse av naturressurser

• Støtte den samfunnsøkonomiske utviklingen og motstandskraften mot klimaendringer i et fiskerisamfunn i østlige del av Tonle Sap innsjøen

• Sikre 8000 husstander tilgang til ren vannforsyning, bedre hygiene og sanitærforhold, avfallshåndtering

• Støtte initiativer innen grønn økonomi og utdanning

«Dere må gjøre mer», sier barna til oss voksne!

Barn i Kambodsja forteller om det forurensede vannet som gjør dem syke, så syke at de ikke klarer å gå på skolen eller gjøre andre aktiviteter. Brorparten av fisken i vannet er drevet bort, enten av forurensning eller overfisking. Familiene er helt avhengig av denne fisken, både for å kunne brødfø seg selv, men den bidrar også til store deler av familiens inntekt. Søppel og dumping av avfall i innsjøen er også et stort problem.

Hvordan skaper vi en varig endring rundt et slikt problem? Løsningen starter med barna, og den neste generasjonen. Tankegangen og holdningen til befolkningen må endres når det kommer til miljø. Redd Barna har jobbet med utdanning av barn i over 100 år. Nå kombinerer vi vårt beste fagfelt med klima. Redd Barnas prosjekt i Kambodsja gir barn miljøutdanning, som vil lære barna å identifisere og løse miljøproblemer i sine lokalsamfunn. Temaene er for eksempel: avskoging, vannforbruk og vannforurensing, betydningen av naturen, skog, avfall og gjenvinning.


Miljøutdanning for barn og ungdomsskoleelever

Redd Barna bidrar til å skape bedre bevissthet og mestring hos barn om klima og miljø. Utdanningen de tilbys lærer barna å tenke mer kritisk, samt at de får kunnskap og kompetanse til å ta gode valg når det kommer til klima og miljø. Dette konseptet bidrar til å:

1. Øke miljøtiltak ledet av barn på skoler og i lokalsamfunn  

2. Styrke holdningene og adferd hos barn rundt miljø 

3. Oppmuntre til bedre bevaring av naturressurser

4. Styrke barns kunnskap, kritisk tenkning og kommunikasjon rundt klima og miljø

Les mer her

Støtte unge og kvinnelige gründere. For en bedre samfunnsøkonomisk utvikling i Kambodsja

Målet til Redd Barna er å støtte en samfunnsøkonomisk utvikling og skape en bedre motstandskraft mot klimaendringer i de mest sårbare samfunnene i Kambodsja. Dette gjøres gjennom:

1. Utdanning

2. Avfallshåndtering

3. Bistand til gründere som skaper grønn økonomi og nye inntektskilder for den neste generasjonen i Kambodsja

4. Vann, hygiene og sanitær

Hvem når vi?

8 089

Fiskehusstander

8 000

Jenter og gutter

50

Små eller mellomstore ungdomsbedrifter

230

Lærere