Våre partnere
Philadelphia

Alle barn har rett til en
god start på dagen

En dobbel så god frokost

Philadelphia støtter Redd Barna sitt arbeid i Norge. Sammen skal vi hjelpe alle barn i Norge slik at de får en god start på dagen.

Andelen barn som bor i fattige familier har mer enn tredoblet seg de siste 20 årene, fra 3 % til dagens 11,7 %. Philadelphia vil at alle barn skal ha mulighet til å få en god start på dagen og i livet. Pengene går til Redd Barnas arbeid rundt inkludering og gode levekår for alle barn i Norge. Sammen skal vi gi alle barn i Norge en god start på dagen og bidra til at de får like forutsetninger.

Kjøp Philadelphia og støtt vårt arbeid i Norge

Philadelphia og Redd Barna har inngått et samarbeid i 2022 og når du kjøper et av Philadelphias produkter støtter du alle barns like rett til en god start på dagen.

Så nå har du med andre ord enda en god grunn til å nyte din Philadelphia-frokost! Du kan også gi et bidrag direkte til Redd Barna Scan QR koden til venstre å doner et valgfritt beløp. For hver Vipps donasjon dobler Philadelphia beløpet.

Inkludering og gode levekår

Hvert tiende barn i Norge vokser opp i familier med veldig dårlig råd. Det tilsvarer to til tre barn i hvert klasserom. Sammen kan vi hjelpe barn i lavinntektsfamilier slik at de får en bedre levestandard, at alle barn i Norge får like forutsetninger, blir inkludert både på skolen og i fritidsaktiviteter.

I Norge tilbyr vi inkluderende fritidsaktiviteter til flere tusen barn i familier som har dårlig råd. Vi jobber i tett relasjon med barn og deres familier. Våre frivillige følger mange av familiene over tid for å sikre en langsiktig effekt av tiltakene våre. Vi når ut til noen av de mest sårbare av barna i lavinntektsgruppen (som barn med fluktbakgrunn og barn som har opplevd vold eller overgrep), samtidig som det gir langsiktige resultater ved at barn og unge kommer ut på fritidsarenaen, føler seg mer inkludert og at foreldrene får en bedre forståelse av sosiale normer og føler et fellesskap i nærmiljøet.