Våre partnere
En gruppe barn sitter på gulvet og gjør skolearbeid. Rundt dem ligger rosa drikkeflasker og røde Redd Barna-skolesekker

Malling & Co

Våre partnere 3

Malling & Co og Redd Barna innledet et samarbeid tilbake i 2018. Helt siden det har vi jobbet med vårt felles prosjekt «Utdanning for framtiden» der vi jobber for at alle barn skal få tilgang til grunnskoleopplæring og et trygt læremiljø.

Vi er stolte av metodikken Redd Barna bruker for å sikre kvalitet i undervisningen. Det gjør at barna oppnår gode resultater på lesing, skriving, i matematikk og generell læring.

Marianne Johannessen – Markedsjef i Malling & Co

Nye lokaler til Redd Barna

Malling & Co bidrar ikke bare med økonomisk støtte til prosjektet i Myanmar, men også pro-bono arbeid. I 2021 bisto Malling & Co Redd Barna i å finne nye bærekraftige kontorer på Hasle i Oslo. Takket være Malling & Co får Redd Barna et eget hus med fasiliteter som vil gi oss unike muligheter i arbeidet vårt for barns rettigheter. Les mer om Redd Barnas nye kontor her.

Bærekraftsmålene 2

Samfunnsansvar og bærekraft

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Å klare å sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle, bidrar til å styrke troen på at utdanning er en av de viktigste drivkreftene for bærekraftig utvikling. 

Mål nr. 4 skal sikre at alle barn har tilgang til skolegang av god kvalitet. Dette bidrar Malling & Co til gjennom «Utdanning for framtiden» i Myanmar.

Et tydelig og aktivt samfunnsansvar bidrar til å engasjere Malling & Co sine ansatte, oppdragsgivere og samarbeidspartnere.