Livsviktige prinsipper

”Prinsipper for barn og næringslivets samfunnsansvar”, som er den norske betegnelsen for ”Children’s Rights and Business Principles”, består av ti grunnleggende prinsipper som skal veilede bedrifter til å utvise økt bevissthet og ansvar for barn. Rammeverket er blitt til gjennom en lang prosess med konsultasjoner i 20 land med bidrag fra bedrifter, myndigheter, organisasjoner, fagforeninger og ikke minst barn selv. Prinsippene identifiserer områder gjennom hele verdikjeden der bedrifter bør forankre tilstrekelige hensyn til barns vilkår og rettigheter, særlig knyttet til arbeidsforhold, markedstilnærming og samfunnspåvirkning.

Disse prinsippene er viktige når næringslivet skal ta sitt samfunnsansvar fordi vi for første gang kan presentere et rammeverk for hvordan dette ansvaret skal ivareta barns rettigheter.

Utfordrer næringslivet

Prinsippene bygger på den gjennomslagskraften næringslivet har på ulike områder og arenaer i samfunnet og utfordrer bedrifter til å evaluere og konkretisere egen virksomhet og de konsekvenser den har for barn. Gjennom å sikre at barns rettigheter ivaretas skal prinsippene inspirere til å fremme barns utvikling og forutsetninger.

- Jeg oppfordrer samtlige av verdens bedriftsledere til virkelig å ta til seg innholdet i dette rammeverket. Når det gjelder barn må vi alle gjøre mer, sa FNs generalsekretær Ban Ki-moon i en uttalelse i forbindelse med lanseringen av de ti prinsippene.

Work2Learn

Enkelte av prinsippene fremhever bedrifters ansvar for å eliminere barnearbeid og tilrettelegge for gode arbeidsvilkår for unge arbeidere. Barn som blir tvunget til barnearbeid har ofte ikke mulighet til å gå på skole. I Bangladesh arbeider nesten åtte millioner barn og unge. For å gi barn i tekstilindustrien i Bangladesh en lysere fremtid, har Redd Barna utviklet Work2Learn-prosjektet i samarbeid med lokalt næringsliv, organisasjoner og skole i landet. På oppkjøpersiden er de norske selskapene Varner-Gruppen og Princess med.  

Gjennom Work2Learn-prosjetet får barna ta igjen den tapte skolegangen samtidig som de får en fagutdannelse. På 4,5 år går de gjennom grunnskolen i tillegg til at de får en teknisk basisutdannelse, som fører fram til tre måneder som lærling på en tekstilfabrikk. Deretter er de nærmest sikret trygg jobb.

Foto: Redd Barna
Å lære å sy gjennom Work2Learn-prosjektet til Redd Barna har Hosnera fått et bedre liv. Fra hun var åtte år slavet hun som hushjelp i en familie i Bangladesh.

En av deltakerne ved Work2Learn prosjektet er Hosneara. Bare åtte år gammel måtte hun
slave fra klokken åtte om morgenen til ti om kvelden som hushjelp hos en fremmed familie i Dhaka, hovedstaden i Bangladesh. Som de fleste andre barnearbeidere kommer Hosneara fra en svært fattig familie, som måtte sende barna ut i arbeid for at de skulle overleve istedenfor på skole. Gjennom Redd Barnas Work2Learn-prosjekt slapp hun ut av det skadelige arbeidet og bor nå hos sin egen familie, samtidlig som hun er i gang med utdanning og får undervisning i søm.

Store ringvirkninger

– Work2Learn prosjektet har store ringvirkninger for alle parter som deltar. Prosjektet gir oss muligheten til å jobbe med en av kjerneproblemstillingene i verdikjeden vår, samtidig som ungdommene får en utdanning og muligheten til en jobb i den formelle sektoren.
Og leverandørene får igjen kvalifiserte medarbeidere. Sånn sett er Work2Learn et vinn-vinn-eksempel på hvordan samarbeidet mellom næringslivet og humanitær sektor kan fungere i praksis, sier Annabelle Lefébure, CSR-ansvarlig i Varner-gruppen.

Hosneara er lykkelig for å være i Redd Barnas prosjekt. Da hun arbeidet som hushjelp, drømte hun ofte om et bedre liv.

– Og jeg trodde at jeg ville få det. Det kunne jeg se på film og TV at andre fikk, sier hun.

Les mer om Work2Learn prosjektet på Princess sine nettsider.

Foto: Redd Barna
Work2Learn-lærlingene har gode muligheter til å få fast ansettelse når de er ferdige. Fabrikkeierne står nærmest i kø.