Bedriftssamarbeid

Bidra til vårt arbeid i Norge

Sammen skal vi hjelpe alle barn som trenger det i Norge.

kr.
Velg ønsket beløp
Ikon for å lese
10.000 kr kan hjelpe barn i lavinntekstfamilier.
Ikon for hygienepakke
20.000 kr kan bidra til å utvikle materiell og informasjon til 390 barn i Norge.
Ikon for data
50.000 kr kan gi 40 barn i Norge bedre forutsetninger på skolen og i fritidsaktiviteter.

Fyll inn organisasjonsnummer for å hente firmanavn og adresse fra Brønnøysundregistrene.

Velg betalingsmetode
Kontaktperson bedrift

Total sum: 20.000 kr.

Bidra til vårt arbeid for barn i Norge:

Redd Barna kjemper for barns rettigheter, og for at alle barn skal leve et verdig liv – også i Norge! Redd Barna har flere prosjekter i Norge som det også er mulig å støtte; Digital utenforskap og nettvett, arbeid mot vold og overgrep, barn på flukt og Inkludering og gode levekår.

Støtt Norgesprogrammet 4

Inkludering og gode levekår

Din bedrift kan bidra til inkludering og gode levekår for alle barn i Norge. Hvert tiende barn i Norge vokser opp i familier med veldig dårlig råd. Det tilsvarer to til tre barn i hvert klasserom. Sammen kan vi hjelpe barn i lavinntektsfamilier slik at de får en bedre levestandard, at alle barn i Norge får like forutsetninger, blir inkludert både på skolen og i fritidsaktiviteter.

I Norge tilbyr vi inkluderende fritidsaktiviteter til flere tusen barn i familier som har dårlig råd. Vi jobber i tett relasjon med barn og deres familier. Våre frivillige følger mange av familiene over tid for å sikre en langsiktig effekt av tiltakene våre. Vi når ut til noen av de mest sårbare av barna i lavinntektsgruppen (som barn med fluktbakgrunn og barn som har opplevd vold eller overgrep), samtidig som det gir langsiktige resultater ved at barn og unge kommer ut på fritidsarenaen, føler seg mer inkludert og at foreldrene får en bedre forståelse av sosiale normer og føler et fellesskap i nærmiljøet.

Støtt dette arbeidet i dag!

Ønsker din bedrift mer informasjon? Kontakt oss her

Beskyttelse av alle barn i Norge

Din bedrift kan bidra til bedre beskyttelse av barn i Norge. Redd Barna jobber for å forhindre vold mot barn.

Vi lærer barn om overgrep: Redd Barnas undervisningsopplegg gir barn kunnskap om hva seksuelle overgrep er, at det aldri er deres skyld, og hvordan de kan få hjelp. Redd Barnas gratis undervisningsmateriell er lastet ned og bestilt av over 1000 skoler i hele Norge.

Vi gir voksne kunnskap: Redd Barna utvikler opplæringsverktøy, og holde kurs og foredrag for skoler, barnehager, idrettslag og andre. Gjennom dette gir vi voksne kunnskap om hva seksuelle overgrep er, og hva de skal gjøre om de er bekymret for et barn.

Vi legger press på politikere: Stortinget må bevilge nok penger til tiltak for å forhindre seksuelle overgrep mot barn, og vi trenger et lovverk som beskytter barn. Dette arbeider Redd Barna for.

Medlemmer og frivillige gjør en viktig innsats: Hver uke lager frivillige aktiviteter for barn som har opplevd vold, og gjennom informasjons- og kampanjearbeid bryter vi tausheten om vold og overgrep mot barn.

Støtt dette arbeidet i dag!

Ønsker din bedrift mer informasjon? Kontakt oss her

Våre prosjekter 16

Barns rettigheter blir styrket

Redd Barna jobber for at alle barn i Norge får de rettighetene de har krav på. Vi jobber med å spre kunnskap om barns rettigheter og sørge for at barn og unge har innflytelse i landet vårt.

Ønsker din bedrift mer informasjon? Kontakt oss her

Les mer om vårt arbeid i Norge her

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.