Redd Barna i Norge, Sverige og Danmark har gått sammen med skandinaviske tekstilvirksomheter for å bedre rettighetene til unge arbeidere i Bangladesh. Samarbeidsprosjektet har fått navnet “Work2learn”.

– Dette er CSR i praksis, og går rett i kjernen av vår virksomhet, sier CSR-ansvarlig i Varner, Annabelle Lefébure, som er med på prosjektet.  

Alternativ til fattigdom

I ett av verdens fattigste land, hvor halvparten av befolkningen er under 18 år og hvor
80-90 % av landets inntekter kommer fra tekstilindustrien, er utfordringene mange og sammensatte for internasjonale aktører som handler med lokale leverandører. Arbeidsvilkår og rettigheter for barn og unge under 18 år er noen av de største utfordringene, og Work2Learn har som felles målsetning å være et reelt alternativ til et liv i fattigdom.

Prosjektet kombinerer ni måneder faglært tekstilrettet yrkesutdanning med en praktisk lærlingperiode på tre måneder i leverandørenes tekstilfabrikker, hvor alle lærlingene er mellom 16 og 18 år.

- De fleste land tillater at man har ungdommer under 18 år i jobb, så lenge arbeidet er trygt, tilpasset alderen og ikke går ut over utdannelsen. Work2Learn-prosjektet sikrer dette, men ofte setter fabrikkledelsen en grense på 18 år for å slippe å ta disse ekstra hensynene. Når man i tillegg har hatt et veldig kategorisk syn på barnearbeid internasjonalt, er det mange som velger letteste utvei for å slippe unna trøbbel, forklarer Lefébure.

Jobb og skole

Og letteste utvei betyr ofte negative konsekvenser for de fattige ungdommene som er nødt til å arbeide for at de og familien deres skal overleve, tror hun.

- Når disse ungdommene er ferdig på skolen, men fremdeles er under 18, hva gjør de da nå de ikke kommer inn i den formelle sektoren? Da er det veldig lett å bli dratt inn i uformell sektor, som i veldig stor grad er lite regulert og hvor faren for å bli utnyttet er mye større. Work2Learn handler om å gi ungdommer som trenger å arbeide et lovlig alternativ, kombinert med utdannelse under trygge rammer.

Store ringvirkninger

Lefébure mener det er avgjørende at prosjektet drives i samarbeid med Redd Barna, som har den nødvendige kunnskapen og ekspertisen i forhold til å arbeide med barn og unge, samtidig som det er viktig at næringslivet også bidrar med det de er gode på.

- Dette prosjektet har store ringvirkninger for alle parter som deltar, sier Lefébure.

- Det gir oss i Varner muligheten til å jobbe med en av kjerneproblemstillingene i verdikjeden vår, samtidig som ungdommene får en utdannelse og muligheten til en jobb i den formelle sektoren. Og leverandørene får igjen kvalifiserte medarbeidere. Sånn sett er Work2Learn et vinn-vinn-eksempel på hvordan samarbeidet mellom næringslivet og humanitær sektor kan fungere i praksis, sier hun.

Jysk, Bestseller og IC Company (danske, men finnes alle også i Norge) er også med på prosjektet.

Les også om BikBoks "runder opp" kampanje
.