Redd Barna har bidratt til at Stoppen SK i dag har en egen beredskapsplan, etiske retningslinjer og holdningskontrakter som spillere, trenere og annet støtteapparat skal gjøres kjent med.

Hvert år arrangerer vi møtepunkt for trenere og lagledere der etikk diskuteres. På denne måten klarer vi å bevisstgjøre den enkelte voksne i klubben - bevisstgjøring på hvordan vi som voksne skal mestre å ta vare på barna på en trygg og respekterende måte.

Stoppen SK har et samarbeid med Strømsgodset TF. Vi arrangerer sammen egne temakvelder som tar opp ulike saker som omhandler barn og unge. Målet er å skape engasjement hos trenere og lagledere. I framtiden ønsker vi å forsterke dette samarbeidet, og bidra til at flere trenere i lokalklubbene får trygghet og kompetanse på å skape en trygg ramme for alle.

Idretten skal være en plass der alle som ønsker det kan delta. Stoppen SK, i samarbeid med Redd Barna har høyt fokus på dette. Vi skal fortsette fokuset vårt framover og bidra til at "Trygg på trening" blir et gjennomgående tema i alle leddene våre.