Redd Barna Drammen og Strømsgodset IF har i tre år samarbeidet om å gjøre Drammen til en bedre by for de minste av oss, og nå i februar 2019 undertegnet vi kontrakt om å forlenge samarbeidet med tre nye år. Kontrakten ble underskrevet av generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange, og utviklingssjef i Strømsgodset, Lage Sofienlund. Men det er vi som jobber direkte med barna som står for den daglige oppfølgingen av samarbeidet. 

Det er klart at det er viktig for oss som lokallag å kunne samarbeide med «Godset». Godset har kred hos barna, og det er nesten høytidsstemning når A-lagsspillerne stiller opp for barna. 

Redd Barna Drammen har lenge jobbet med å formidle god og trygg informasjon til barn, om nettvett, klassesamhold, mobbing, og barns rettigheter, men det er klart at budskapet vårt forsterkes når vi har med noen av spillerne fra Godset som forteller om egne opplevelser om hvordan de har hatt det på skolen, om å møte netthets, og om samhold og det å stille opp for hverandre. Her har Strømsgodset skapt en fantastisk plattform med blåtimene som når mer enn 2000 barn, og som vi er så heldige å få være med på. Det er viktig for oss å nå barn med sikker informasjon, og Strømsgodset gir oss en rekkevidde vi aldri ville kunne drømme om uten dem. 

Gjennom året har Redd Barna Drammen også flere aktiviteter for barn uten nettverk og familiene deres. For eksempel har Familiedagen på Marienlyst blitt en hyggelig tradisjon for flere. Før en av kampene arrangerer Godset en uteblåtime med fysisk aktivitet og kule premier for barn, og ofte kommer noen av spillerne innom for å hilse på også. Så går alle sammen til Kiwitribunen der vi ser kampen sammen. Når spillerne kommer på banen har de med seg 22 maskoter fra Redd Barna Drammen. Det er ganske kult, og en årlig festdag for oss! 

Ellers dukker A-lagsspillerne til Godset opp på flere av aktivitetene våre gjennom året. Enten det er på rettighetsløpet under Fjell bydelsdag, eller på julebordet for velkomstklassene, løfter stemninga seg alltid når gutta kommer. Mange øyne skinner når de får høre Hamoud fortelle om hvordan det var for ham å komme ny til byen, en situasjon barna kjenner på selv akkurat nå. 

Samarbeidet mellom Redd Barna Drammen og Godset er morsomt, viktig og fruktbart. Dette er arbeid vi som organisasjoner uansett skulle gjøre hver for oss, men så så vi at vi kunne gjøre det bedre sammen. Sammen for en bedre framtid for noen av de mest sårbare i byen vår. Barna. 

#EkteKjærlighet