Redd Barna har arbeidet med helse- og ernæringsprogrammer i Nicaragua i mer enn tretti år. For mange innbyggere som bor i fjerntliggende områder i landet er tilgangen til helsetjenester svært begrenset. Midlene fra Nycomed brukes til å bedre denne situasjonen ved å gi barn i landlige strøk tilgang til grunnleggende helsetjenester gjennom opplæring av og støtte til lokale helsearbeidere.

Foto: Redd Barna
Gjennom samarbeidet med Redd Barna bidrar Nycomed til å gi barn i rurale lokalsamfunn i Nicaragua tilgang til grunnleggende helsetjenester.

Gjennom helseprogrammene bidrar Nycomed til forbedring av barns helse. Mange barn dør årlig av sykdommer som lett kan forhindres – men som ofte ikke oppdages på grunn av mangel på kvalifisert helsepersonell. Lokale helsearbeidere blir opplært til å gjenkjenne sykdommer og infeksjoner som er utbredt blant barn som diaré, lungebetennelse og malaria. De sikrer behandling eller henviser til helsestasjoner eller sykehus ved behov.

De lokale helsearbeiderne lærer også opp kvinner i ernæring, og informerer om fordelene ved å føde under oppsyn av helsepersonell.

Støtten fra Nycomed er et viktig bidrag i arbeidet for å sikre at barn i fjerntliggende områder får tilgang til grunnleggende helsetjenester.

Her kan du lese mer om samarbeidet med Nycomed.