Foto: Karen Beate Nøsterud/Redd Barna
Den nye skolen vil gi plass til over 400 barn i lokalsamfunnet.

Donerer poeng – gir barn skolegang

Siden 2006 har Norstat gitt deltakerne i sitt medlemspanel mulighet til å donere poeng til Redd Barna for hver gjennomførte spørreundersøkelse. Poengene, omsatt i penger, bidrar til å gi barn i Kambodsja skolegang av god kvalitet.

I Kambodsja ble utdanningssystemet totalt ødelagt under Røde Khmer-regimet. I dag er det fortsatt mange hindre for barns tilgang til skole i landet; etnisitet, kjønnsulikheter, fattigdom og mangelfulle tilbud i fjerntliggende områder. Gjennom Redd Barnas prosjekt «Skolegang som nytter» støtter Norstat vårt arbeid for å bedre denne situasjonen. I løpet av en treårsperiode arbeider vi for å gi 3500 i fjerntliggende områder tilgang til barne- og ungdomsskoler av god kvalitet.

Foto: Anne Brude/Redd Barna
Dan Kvistbo i Norstat er imponert over Redd Barnas arbeid i Kambodsja.

Prosjektbesøk i Kambodsja

Over de siste årene har Norstat sine panelmedlemmer vist et stort engasjement og giverglede ovenfor Redd Barnas arbeid. I 2012 fikk tre utvalgte panelister dra med Redd Barna og Norstat på feltreise til Kambodsja for å se et av de tidligere prosjektene panelistene og Norstat har støttet. Det skapte stor begeistring både blant panelmedlemmene som deltok og Dan Kvistbo i Norstat.

- Under vårt besøk så jeg tydelig at Redd Barna forholder seg til den lokale konteksten og er sterkt forankret i lokale sivile strukturer, sier Dan Kvistbo i Norstat.

- De arbeider tett sammen med relevante myndigheter, og jeg er veldig imponert over organisasjonens innsats. Personlig sitter jeg igjen med en enorm ydmykhet ovenfor det kambodsjanske folk og også en fornyet respekt for Redd Barnas arbeid, avslutter Kvistbo.