- National Oilwell Varco har valgt å støtte Redd Barna fordi Redd Barna er en seriøs organisasjon, hvor pengene kommer fram til de som trenger det, sier kommunikasjonssjef Kjell Anders Olsen. - Vi valgte Redd Barnas prosjekt Skolegang som nytter fordi det fokuserer på utdanning. Utdanning er første byggestein i all utvikling, og vi er spent på å følge prosjektet fremover.

Kambodsja er et land som har stort behov for forbedringer i utdanningssystemet. Under Khmer Rouge ble dette fullstendig ødelagt og fortsatt er det mange hindre for barns tilgang til skole; etnisitet, kjønnsulikheter, fattigdom og mangelfullt tilbud i fjerntliggende områder. Utdanningstilbudet møter også store utfordringer når det gjelder kvalitet og læringsutbytte for elevene. Selv om mer enn nitti prosent av barna i skolealder skrives inn i skolen, fullfører mindre enn halvparten av barna som starter i første klasse hele grunnskolen.

Prosjektet Skolegang som nytter skal blant annet:

  • Bygge flere skoler og forbedre kvaliteten på skolebygg
  • Bygge toalett- og håndvaskfasiliteter på skolene
  • Bygge brønner og regnvannstanker på skolene
  • Videreutdanne lærere og utvikle tilpasset undervisningsmateriell
  • Arbeide med skoleledelsen for å sikre at alle barn i områdene blir innskrevet i skolen og for å sikre bærekraftig og langsiktig utvikling etter at Redd Barnas prosjekt er ferdig i 2015

 

Her kan du lese mer om vårt arbeid i Kambodsja.