Foto: Susan Warner/Redd Barna
Kjøper du et kosedyr på Ikea i den årlige kampanjeperioden før jul, støtter du samtidig Redd Barna.

IKEAs årlige kosedyrkampanje holdes på alle IKEAs varehus rundt om i verden, og bidrar med svært mye penger til Redd Barnas arbeid. For hvert kosedyr som selges går 1 euro på deling til Redd Barna og Unicef.

Redd Barna og IKEA deler synet på at alle barn har rett til skolegang og en trygg oppvekst, uansett hvor i verden de bor. Gjennom å lytte til og lære av barn, har vi utviklet langsiktige prosjekter som setter lokalsamfunn i stand til å sikre en bedre hverdag for sine barn. Dette vil skape varige endringer i barnas liv.

Redd Barna og IKEA gruppen har samarbeidet siden 1994.

Partnerskapet har blant annet resultert i IKEAs tiltak mot barnearbeid: "The IKEA Way of Preventing Child Labour". IKEA støtter flere prosjekter for å innfri barns rett til skole og en trygg oppvekst, primært prosjekter relatert til helseskadelig barnearbeid.

Bli med med å støtt kampanjen du også. Sammen kan vi gjøre verden til et bedre sted.

Les mer om IKEAs samfunnsansvar

Skolegang og tryggere oppvekst

Utdanning gir barn livsviktige kunnskaper, og gjør dem bedre i stand til å greie seg i livet. Lærere som er opplært i barns rettigheter kombinert med et relevant pensum kan lære barn respekt for menneskerettigheter. I tillegg får de den kunnskapen og selvrespekten som er nødvendig for at de kan gjøre noe med den volden og urettferdighetene som omgir dem. IKEAs innsats for å hindre barnearbeid er med på å innfri flere barns rett til en trygg oppvekst.

IKEA støtter også andre prosjekter for barns oppvekst, blant annet gjennom kosedyrkampanjen. Hvert år gir IKEA 1 euro per solgte kosedyr til Redd Barna og UNICEF. Globalt har IKEAs årlige kosedyrkampanje samlet inn 67 millioner euro siden oppstarten i 2003, noe som har gitt 11 millioner barn i 46 land mulighet til å skaffe seg en bedre utdannelse.

Les mer om hva pengene fra kosedyrkampanjen går til.

Nødhjelp

Hvert år mister millioner av mennsker nesten alt de eier i natrurkatastrofer og i krig og  konflikter. I tillegg til medisiner, mat og husly, trenger barna beskyttelse og trygghet. De må beskyttes mot vold, overgrep og utnytting.

Mange barn mister også eller kommer bort fra foreldrene sine. I tillegg går de ofte glipp av livsviktig skolegang fordi de må flykte, skolene blir ødelagte eller overtatt av andre.

Redd Barna støtter barna ikke bare i den første, kritiske perioden,vi blir der på lang sikt også. IKEA Foundation har vært en av de største giverne til Redd Barnas nødhjelpsinnsats siden 2007, blant annet i forbindelse med flomkatastrofen i Pakistan og jordskjelvet i Haiti. I tillegg gir IKEA både finansiell og materiell støtte lokalt i land som rammes.

Flommen i Pakistan 2010

Mer enn 21 millioner mennesker ble rammet av flommen i det sørlige Pakistan. Flommen vasket vekk hele landsbyer, hjem, helsesentre, skoler, avlinger og husdyr. Redd Barna var raskt på plass med livreddende hjelp som mat, medisiner, rent vann og utstyr som hindrer smittsomme sykdommer. Redd Barna etablerte også trygge lekeplasser, hjalp barna med å bearbeide det de hadde opplevd, gjenforente barn med foreldre, og opprettet provisoriske skoler.