Foto: Hydro/Dag Holmer
Hydro-ansatte har vært på programbesøk i Etiopia for å se hvordan pengene fra bedriften kommer barna der til gode.

Stort engasjement blant Hydro ansatte

Samarbeidet mellom Hydro og Redd Barna startet allerede i 1986 da en ansatt ved en Hydro fabrikk ønsket å samle inn penger til barn som var rammet av sultkatastrofen sør i Etiopia. Initiativet førte til at flere hundre av kollegaene meldte seg på innsamlingen og ut av dette ble Redd Barna lønnsgiv opprettet. Gjennom Redd Barna lønnsgiv har ansatte i bedrifter muligheten til å gi et fast månedlig beløp til vårt langsiktige arbeid for barn og siden initiativet ble startet i Hydro har flere hundre bedrifter meldt seg på.

Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Inger Sethov i Hydro er glad for at selskapet kan være med å hjelpe barn i sårbare situasjoner.

Støtter Redd Barnas arbeid for helse, utdanning og nødhjelp

Støtten fra Hydro har gitt Redd Barna omtrent 23 millioner kroner frem til i dag. Bidragene fra Hydro har gått til prosjekter i Mosambik, Uganda, Etiopia og Nicaragua og inkluderer arbeid innenfor helse og utdanning.

I tillegg har Hydro vært en viktig bidragsyter til Redd Barnas nødhjelpsarbeid. Ved flere naturkatastrofer, som Redd Barnas hjelpearbeid etter flommen i Pakistan og bistanden til jordskjelvofrene i Haiti, bidro Hydro med betydelige midler til arbeidet.'

- Enten det dreier seg om produktene våre, forskningen vår eller utøvelsen av vårt samfunnsansvar, er Hydros mål det samme: Å bidra til livskraftige samfunn. Barna er fremtiden, derfor støtter vi Redd Barna, forteller kommunikasjonsdirektør Inger Sethov i Hydro engasjert.