Et av Redd Barnas største internasjonale satsingsfelt, er å oppfylle alle barns rett til skolegang.  Med en felles oppfatning om at utdanning er nøkkelen til alt, var det naturlig for Handelshøyskolen BI å velge Redd Barna som sin samarbeidspartner.

Som del av samarbeidet tilbyr Handelshøyskolen BI studieplass ved skolens masterprogram til en ansatt i Redd Barna og ofte brukes gavekort til foredragsholdere, hvor beløpet går som støtte til Redd Barnas arbeid.  I tillegg har de ansattes julegave i flere år gått til Redd Barna.

Stort engasjement blant ansatte og studenter ved BI

Samarbeidet er også godt forankret internt ved Handelshøyskolen BI. Mange av de ansatte bidrar gjennom Redd Barna lønnsgiv og ved ulike arrangementet ved skolen har BI skapt oppmerksomhet om og samlet inn penger til Redd Barna. Over flere år har engasjerte BI-studenter arrangert innsamlingsaksjon til inntekt for Redd Barnas arbeid for utdanning. Siden 2007 har BI Studentaksjonen bidratt til å gi flere tusen barn skolegang i Etiopia, Nepal, Laos, Nicaragua og Kambodsja.

Engasjerte BI-studenter har i flere år arrangert innsamlingsaksjon til Redd Barnas arbeid for utdanning. Foto: Kristin Sommerseth/Redd Barna