Foto: Redd Barna/Bjørn-Richard Monsen
Hamar Media har et langsiktig samarbeid med Redd Barna og støtter vårt arbeid for utdanning i Zambia.

Støtten fra Hamar Media øremerkes Redd Barnas arbeid med landsbyskoler. I Zambia ble det opprettet landsbyskoler i 1990 fordi mange barn, spesielt foreldreløse, ikke hadde tilbud om skolegang. Landsbyskolene, som utgjør omtrent en tredjedel av skolesystemet i Zambia, eies og drives av lokalsamfunnet. De får begrenset støtte fra staten og finansieres i stor grad gjennom støtte fra kirker og frivillige organisasjoner. Redd Barna har arbeidet med og støttet landsbyskoler i 12 år.

Kvalitetssikret skolegang for barn i Zambia

I samarbeid med Hamar Media vil Redd Barna bedre kvaliteten på skolegang for barn ved Siakazembwe Community School i Zambia. Den største utfordringen skolen møter er mangel på kvalifiserte lærere. Skolen har heller ikke et botilbud til lærerne og to av skolens tre klasserom blir brukt som lærerboliger. Elevene samles derfor i ett klasserom – noe som legger begrensninger på læringsutbyttet for barna. Mange elever avbryter skolegangen tidlig og fullfører ikke grunnskolen.

Foto: Redd Barna
I løpet av tre år vil Hamar Media bidra til å forbedre undervisningen for barn på Siakazembwe Community School i Zambia.

Fraværet av lærerboliger gjør det vanskelig for lærere å planlegge og å gjennomføre kvalitetsundervisning.  I tillegg er lærerlønningene lave og skolen mangler passende undervisningsmateriell. Disse begrensningene gjør at skolen ikke klarer å holde på kvalifiserte lærere som heller flytter til byen eller takker ja til jobb ved andre skoler som er bedre utrustet.

I samarbeid med Hamar Media vil Redd Barna bygge tre lærerboliger for å sikre tilstedeværelse av kvalifiserte lærere ved Siakazembwe Community School, og dermed legge bedre til rette for kvalitet i undervisningen. Det vil også gis opplæring og etterutdanning til lærerne for å øke deres motivasjon og kompetanse. Samtidig arbeider Redd Barna med å påvirke lokale skolemyndigheter til å ta større ansvar for skolen og til å bevilge penger til lærerlønninger og vedlikehold av skolen. Prosjektet som gjennomføres i samarbeid med Hamar Media vil resultere i at Siakazembwe Community School kan tilby et bedre læremiljø med kvalitetssikret undervisning for barna i landsbyen.