Foto: Karin Beate Nosterud/Redd Barna
Cultura Bank kan du spare til din egen fremtid – samtidig som du støtter Redd Barnas arbeid for å innfri alle barns rettigheter.

Med en Redd Barna-konto i Cultura Bank kan du spare til din egen fremtid på flere måter. Du sparer penger på en sparekonto, støtter Redd Barnas prosjekter og gjennom Cultura Banks utlånsprosjekter gir du et bidrag til større forståelse og omsorg for mennesker og miljø. Cultura Bank er den eneste banken i Norge som forteller kundene hva banken låner ut til. Banken gir lån til økologisk jordbruk, miljøprosjekter, kultur og andre samfunnsnyttige tiltak.

Les mer om samarbeidet med Cultura Bank her >