I Zambia ble det opprettet landsbyskoler i 1990 fordi mange barn, spesielt foreldreløse, ikke hadde tilbud om skolegang. Landsbyskolene, som utgjør omtrent en tredjedel av skolesystemet i Zambia, eies og drives av lokalsamfunnet. De får begrenset støtte fra staten og finansieres i stor grad gjennom støtte fra kirker og frivillige organisasjoner. I over tolv år har Redd Barna arbeidet med og støttet landsbyskoler i Zambia.

Foto: Redd Barna
Samarbeidet mellom Redd Barna og COWI vil gi 3040 barn i Zambia bedre skolegang.

Sammen med Redd Barna har COWI bestemt at deres støtte skal gå til å utbedre seks landsbyskoler i den sørlige provinsen i Zambia. Målet med prosjektet er at 3040 barn skal få bedre skolegang.

Frem til nå har kvaliteten ved disse skolene vært svært dårlig, med liten plass og overfylte klasserom, mangel på lærere med utdanning og ingen tilgang til vann. I løpet av tre år vil støtten fra COWI brukes til å bygge nye klasserom, latriner og bore brønner ved disse skolene. De nye skolene vil skape bedre læremiljø som bidrar til at færre barn dropper ut av skolen og både elever og lærere får opplæring i hygiene. I tillegg vil Redd Barna og COWI involvere myndighetene til å ta større ansvar for skolene. COWI’s bidrag vil også kunne øke mulighetene for at skolen skal få offentlig støtte til lærerboliger. Dette vil igjen bidra til å få fatt i kvalifiserte lærere. 

Engasjerte ansatte hos COWI

Samarbeidet med Redd Barna er godt forankret internt hos COWI og Terje Bygland Nikolaisen, administrerende direktør i COWI, understreker at frøet som førte til samarbeidsavtalen med Redd Barna, ble sådd av ansatte ved COWIs kontor i Kristiansand.

Høsten 2012 dro tre COWI-ansatte på besøk til Redd Barnas skoleprosjekter i Zambia. På reisen fikk COWI representantene besøke fem forskjellige skoler. I tillegg fikk de innsyn i Redd Barnas arbeid i Zambia som går utover rehabilitering av infrastruktur av mange skoler og inkluderer blant annet opplæring av lokale lærere, HIV/Aids forebygging, innhold og utdeling av skolemateriell og omsorg for handikappede barn.

- Dette er åpenbart en støtte som betyr veldig mye for menneskene i disse landsbygdene og utdanning kommer til å åpne opp flere framtidsmuligheter for barna, forteller Agnes Haker som var en av medarbeiderne fra COWI som besøkte skolene i Zambia.

Mange av COWIs medarbeidere støtter også Redd Barnas Katastrofefond gjennom lønnsgiv. Dette er et fond Redd Barna har opprettet for å kunne komme raskt i gang med nødhjelpsarbeid med en gang en krig eller naturkatastrofe rammer, uten å måtte vente dager og uker på å få samlet inn nok penger. I tillegg legges det til rette for at COWIs medarbeidere får mulighet til få være med på frivillig arbeid for Redd Barna. Blant annet er ansatte ved COWI engasjert i leksehjelp ved et bofellesskap for flyktningbarn i Fredrikstad to ganger i uken. Her har matte og realfagskompetanse vært etterspurt og kompetansen de frivillige fra COWI innehar kommer svært godt med.

Foto: Jan Edvardsen/COWI
Ledergruppa i COWI sammen Redd Barna. COWI ønsker å vise samfunnsansvar i praksis, og valgte Redd Barna som samarbeidspartner.

Ønsker å utgjøre en forskjell

- Vi i COWI var gjennom en grundig prosess før valg av humanitær samarbeidspartner, forteller Bygland Nikolaisen.

- Redd Barna er en organisasjon vi deler mange organisatoriske, kulturelle og etiske prinsipper med. Det var også viktig for oss å finne en samarbeidsmodell hvor vi sammen med de ansatte viser samfunnsansvar i praksis. At vi som firma inngår en langsiktig avtale, kombinert med de ansattes bidrag til Katastrofefondet og frivillig lokalt arbeid, utgjør en forskjell i den forstand at det er et felles løft. Sammen skal vi vise at det å bry seg og ta sosialt ansvar er en naturlig del av COWIs organisasjonskultur. I første omgang har vi inngått en forpliktende avtale over tre år, sier han.