Kontaktinformasjon


Har du spørsmål om hvordan vi arbeider med bedrifter? Vil du vite mer om hvordan din bedrift kan bli en samarbeidspartner? Ta gjerne kontakt med oss.

Redd Barna
Besøksadresse: Storgata 38, 0182 Oslo
Postadresse: Postboks 6902, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Telefon: (+47) 22 99 09 00
E-post: bedrift@reddbarna.no