Bærekraftsmålene
Nycomed 3

Bidra til å nå bærekraftsmål 1

Sammen kjemper vi for å utrydde fattigdom for alle barn inn 2030.

kr.
Velg ønsket beløp
Ikon for mat
5.000 kr kan gi mat til 10 familier
Ikon for hygienepakke
10.000 kr kan gi 22 overlevelsespakker
Ikon for kortbetaling
20.000 kr kan gi 17 matkuponger til familier

Fyll inn organisasjonsnummer for å hente firmanavn og adresse fra Brønnøysundregistrene.

Velg betalingsmetode
Kontaktperson bedrift

Total sum: 10.000 kr.

 1

Mål 1. Utrydde fattigdom

Redd Barna jobber med å utrydde fattigdom i Norge og i resten av verden ved å sette barnas situasjon på dagsorden i fattigdomsdebatten. Vi ser en økende fattigdom i verden og jobber for å bistå familier som sliter økonomisk. Vi påvirker myndigheter til å satse mer på barns beskyttelse, utdanning og helse. Samtidig jobber vi politisk for å stoppe at penger fra fattige land forsvinner i kapitalflukt, og påvirker land og finansinstitusjoner til å enten fryse eller slette gjeld som fattige land har.

I Norge tilbyr vi inkluderende fritidsaktiviteter til flere tusen barn i familier som har dårlig råd. Vi jobber i tett relasjon med barn og deres familier. Våre frivillige følger mange av familiene over tid for å sikre en langsiktig effekt av tiltakene våre. Vi når ut til noen av de mest sårbare av barna i lavinntektsgruppen (som barn med fluktbakgrunn og barn som har opplevd vold eller overgrep), samtidig som det gir langsiktige resultater ved at barn og unge kommer ut på fritidsarenaen, føler seg mer inkludert og at foreldrene får en bedre forståelse av sosiale normer og føler et fellesskap i nærmiljøet.

Bli med og hjelp oss å nå bærekraftsmål nr 1 – Kontakt oss

Pengene kommer fram

92,9%
7,1%

Av innsamlede midler går 92,9% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest.

Kun 7,1% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.

Les mer om hvordan vi bruker pengene