Bærekraftsmålene
Stoppe klimaendringene

Bidra til å nå bærekraftsmål 13

Vi jobber for å redusere barns sårbarhet i møte med klimaendringene gjennom blant annet katastrofeforebygging og klimatilpasning.

kr.
Velg ønsket beløp
Ikon for beskyttelse av barn
5.000 kr kan bidra til å hjelpe barn i kampen for å stoppe klimautslippene
Ikon for jordklode
10.000 kr kan gi 30 barn klimautdanning
Ikon for å lese
20.000 kr kan gi elever 50 utdanningsbøker om klima

Fyll inn organisasjonsnummer for å hente firmanavn og adresse fra Brønnøysundregistrene.

Velg betalingsmetode
Kontaktperson bedrift

Total sum: 10.000 kr.

Bærekraftsmålene 6

Mål 13. Stoppe klimaendringene

Endringene berører barn i stor grad og har store konsekvenser for barn og deres framtid. En ny analyse viser at barn som er født i 2020 i gjennomsnitt vil bli rammet av mer enn dobbelt så mye tørke og flom sammenlignet med de som ble født i 1960. I tillegg vil dagens oppvoksende generasjon i snitt oppleve dobbelt så mange skogbranner som sine besteforeldres generasjon, som følge av klimaendringer og mer ekstremvær.

Grafikk som viser forverringene i ekstreme klimahendelser for en person født i 1960 sammenlignet med en person født i 2020.
Grafikk som viser forverringene i ekstreme klimahendelser for en person født i 1960 sammenlignet med en person født i 2020. Grafikk laget av prof. Wim Theiery og McGill

Redd Barna jobber for å redusere barns sårbarhet i møte med klimaendringene gjennom blant annet katastrofeforebygging og klimatilpasning. Forebygging og tilpasning handler om å styrke lokalsamfunnenes evne til å håndtere naturhendelser og redusere katastrofeomfanget.  For eksempel jobber vi for at skolebygningene skal være trygge, at skolen har planer for å håndtere katastrofer og at skolen gir barn kunnskap om katastrofeforebygging og klimatilpasning i undervisningen.  

Vi jobber for at barn skal bli hørt og ha reelle påvirkningsmuligheter i klimasaken, både i Norge og i våre programland. Vi påvirker myndighetene til å øke sin støtte til klimafinansering, og for at det satses mer på at klimatilpasning bidrar til å hjelpe sårbare barn og deres familier som er særlig utsatt for klimaendringene.  

Vi støtter unge klimaaktivister, og bidrar med å bygge kunnskap og kompetanse om sammenhengen mellom barns rettigheter og klima igjennom blant annet å utvikle eget skolemateriell om klima.  

Bli med og hjelp oss å nå bærekraftsmål nr 13 – for mer informasjon Kontakt oss

Les hele vår klimarapport her:

Våre krav til myndighetene

Ikon for jordklode

Redusere global oppvarming til 1,5 grader, inkludert utfasing av fossilt brennstoff.

Ikon for å gi pengegave

Øke den økonomiske støtten for å hjelpe barn og deres lokalsamfunn å tilpasse seg klimakrisen.

Ikon for megafon

Sett barns stemmer, krav og rettigheter i sentrum for klimaforpliktelsene.

Ikon for beskyttelse av barn

Investere i sikkerhetsnett for barn og familier som er truet av klimakrisen.

Miljøagentene og Press intervjuer næringslivslederne:

Endring er mulig og en bedre verden for barn kan bygges:

Pengene kommer fram

92,9%
7,1%

Av innsamlede midler går 92,9% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest.

Kun 7,1% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.

Les mer om hvordan vi bruker pengene