Bærekraftsmålene
Likestilling mellom kjønnene

Bidra til å nå bærekraftsmål 5

Sammen kjemper vi for total likestilling mellom kjønnene innen 2030.

kr.
Velg ønsket beløp
Ikon for skole
5.000 kr kan bidra til å forhindre tvangsekteskap
Ikon for skole
10.000 kr kan bidra til et bedre rettssystem for jenter
Ikon for å lese
20.000 kr kan bidra til mobile rettssaler for barn i små distrikter

Fyll inn organisasjonsnummer for å hente firmanavn og adresse fra Brønnøysundregistrene.

Velg betalingsmetode
Kontaktperson bedrift

Total sum: 10.000 kr.

Bærekraftsmålene 1

Mål 5. Likestilling mellom kjønnene

Redd Barna arbeider for at alle barn skal ha like rettigheter uavhengig av kjønn, seksuell orientering og kjønnsidentitet. Barnekonvensjonen slår fast at alle barn har rett til å bli behandlet på en god måte uavhengig av kjønn. Manglende likestilling mellom gutter og jenter bidrar likevel til at ikke alle barn har like muligheter til å overleve, lære og være trygge.

For å sikre at vi når alle barn på en god måte tar vi derfor hensyn til at gutter og jenter har ulike roller, behov og muligheter. Vi jobber også med å avdekke underliggende årsaker til manglende likestilling og endre diskriminerende holdninger. På denne måten bidrar vi til å sørge for at både gutter og jenter får innfridd sin rett til å gå på skole, bli beskyttet og ha tilgang til helsehjelp.

Bli med og hjelp oss å nå bærekraftsmål nr 5 – For mer informasjon Kontakt oss

Pengene kommer fram

92,9%
7,1%

Av innsamlede midler går 92,9% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest.

Kun 7,1% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.

Les mer om hvordan vi bruker pengene