Bærekraftsmålene
En liten gutt sitter og leker ved et bord.

Bidra til å nå bærekraftsmål 4

Sammen kjemper vi for å gi alle barn utdanning innen 2030.

kr.
Velg ønsket beløp
Ikon for skole
5.000 kr kan gi 150 barn skoleutstyr
Ikon for skole
10.000 kr kan gi skolegang for 10 barn med funksjonsnedsettelser
Ikon for å lese
20.000 kr kan gi 55 barn skolegang i helt et år

Fyll inn organisasjonsnummer for å hente firmanavn og adresse fra Brønnøysundregistrene.

Velg betalingsmetode
Kontaktperson bedrift

Total sum: 10.000 kr.

Bærekraftsmålene 2

Mål 4. God utdanning

Redd Barna har som mål å gi alle barn utdanning av god kvalitet. Barnekonvensjonens artikkel 28 slår fast at barn har rett til utdanning. Å gi barn en god og trygg utdanning er et av Redd Barnas viktigste satsningsområder. Spesielt gjelder dette for barn berørt av konflikt, barn i fattige lokalsamfunn, jenter spesielt og barn med funksjonsnedsettelser.

Vi jobber derfor verden over for å gi alle barn tilgang til skolegang av god kvalitet. Vi samarbeider tett med lokale utdanningsmyndigheter, lokalsamfunn og foreldre, slik at de skal kunne videreføre arbeidet uten oss i fremtiden. Vi jobber også politisk for at myndigheter verden over prioriterer utdanning.

Pandemien har også skapt en av de største utdanningskrisene i historien. 750 millioner barn står i dag utenfor skolen. Redd Barna har mobilisert hele bevegelsen i alle land, hvor vi har gått sammen for å få så mange barn som mulig tilbake på skolebenken. Les mer om dette arbeidet her

Bli med og hjelp oss å nå bærekraftsmål nr 4 – Kontakt oss

Pengene kommer fram

92,9%
7,1%

Av innsamlede midler går 92,9% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest.

Kun 7,1% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.

Les mer om hvordan vi bruker pengene