– Etter at BDO valgte å gå for et samarbeid med Redd Barna, har jeg ikke mottatt en eneste negativ kommentar fra ansatte. Det er ganske unikt i et revisorfirma – vanligvis er revisorer gode på å finne feil!

BDOs administrerende direktør Trond Morten Lindberg mener samarbeidet med Redd Barna først og fremst er viktig for internt engasjement og motivasjon.

Støtten fra BDO bidrar til at 3500 barn i Kambodsja får skolegang av god kvalitet. FOTO: Redd Barna/Katarina Bull

Skolegang som nytter

– De siste årene har vi merket en markant endring i bevisstheten rundt samfunnsansvar i næringslivet. Vårt marked, som vi definerer som næringslivet og studenter, har de siste 5-7 årene stilt stadig flere spørsmål rundt temaet samfunnsansvar. Dette er en positiv utvikling som bidrar til at vi som revisjonsfirma må være stadig tydeligere på vårt sosiale ansvar, sier Lindberg.

For BDO har det vært viktig at et samarbeid med en humanitær organisasjon skal være et politisk, kommersielt og politisk nøytralt engasjement. Her mener BDO at Redd Barna er perfekt.

– Vi vil gjennom vårt samarbeid med Redd Barna bidra til at alle barn får tilgang til et godt skoletilbud. Vi som kunnskapsbedrift vet hvor viktig utdanning er for å lykkes, forteller Lindberg.

Med dette som utgangspunkt støtter BDO  Redd Barnas prosjekt «Skolegang som nytter» som gir barn i Kambodsja kvalitetssikret læring. I løpet av en treårsperiode skal 11 skoler bygges og pusses opp og gi over 3500 barn en skoleplass.

En viktig del av prosjektet er også å bidra til å utdanne lærere og skoleledelse for å sikre at utdanningen gir et godt læringsinnhold i trygge og hygieniske omgivelser.

Stort engasjement internt

Samarbeidet med Redd Barna er godt forankret internt i bedriften. Gjennom en intern konkurranse for å øke antall lønnsgivere i høst, kom engasjementet blant de ansatte tydelig frem.

To medarbeidere fra de to landsdelene som økte mest i andel lønnsgivere, fikk bli med på prosjektbesøk til Kambodsja i år. Konkurranseinstinktet i BDO var på topp – i løpet av et par måneder hadde mer enn 70 ansatte meldt seg på Redd Barna lønnsgiv.

Det bidro til at det nå er godt over 240 BDO-ansatte som hver måned gir et fast beløp til Redd Barnas utdanningsarbeid i Kambodsja.

Prosjektbesøket i Kambodsja var en spennende og lærerik opplevelse for både Lindberg og de andre BDO-ansatte som fikk være med på reisen.

– Møtet med barna kommer vi antagelig aldri til å glemme. Vi fikk rørende og fine møter med barn, som ikke har fått de samme mulighetene som oss. Men vi fikk også en god bekreftelse på at Redd Barnas arbeid er avgjørende, og at BDOs bidrag er viktig for fremtiden til de håpefulle barna, avslutter Lindberg. 

 

Du som ansatt kan også bidra til Redd Barnas arbeid.

Bli lønnsgiver i dag! >