Barne­vern

Alle barn har rett til å utvikle seg, få god omsorg og beskyttelse mot mishandling, utnyttelse eller forsømmelse. 

Barnevernet er en av de viktigste instansene som skal sørge for at barn og unge i Norge har det trygt og godt. Mye av Redd Barnas arbeid for oppfyllelse av barns rett til beskyttelse i Norge, retter seg derfor mot barnevernet. 

Barne­vernet hjalp meg!

Det finnes utfordringer i dagens barnevern. Barnevernet trenger å styrkes for å kunne gi alle de barn i Norge som trenger det riktig hjelp til riktig tid. Samtidig finnes det også eksempler på at barnevernet har betydd en viktig og positiv forskjell i barns liv. Mange barnevernsbarn forteller at de føler en takknemlighet overfor barnevernet som hjalp dem i en vanskelig periode av livet. 

Dessverre er det sjelden disse historiene blir formidlet gjennom media og på folkemunne. 

Et unyansert negativt syn på barnevernet kan hindre mange i å ta kontakt med barnevernet, og å si ja til hjelpetiltak. Dette gjør at det blir vanskeligere for barnevernet å hjelpe barn som har det vondt eller som strever.

Redd Barna har derfor i 2015 samlet gode og konstruktive historier og eksempler fra unge med erfaring fra barnevernet, og vi vil formidle dette videre både til barn, unge og voksne, inkludert de som jobber med barnevern. Vi vil at voksne, ungdommer og barn skal få mer informasjon om og bli bevisst på hva barnevernet faktisk er og gjør, basert på unges egne erfaringer. Vi ønsker å avkrefte fordommer knyttet til barnevernet og til «barnevernsbarn», og bidra til å skape et mer positivt syn på barnevernet. Prosjektet vil også gi barnevernets ansatte økt kunnskap om hva barn selv opplever som godt barnevernsarbeid.

Her finner du inspirasjonsheftet «Jeg ble møtt som et menneske, ikke som en sak»

SPILL AV

Hva gjør barne­vernet?

Film fra Redd Barnas prosjekt Barnevernet hjalp meg.

SPILL AV
SPILL AV

Slik kom jeg i kontakt med barnevernet – de så meg!

Film fra Redd Barnas prosjekt Barnevernet hjalp meg.

SPILL AV
SPILL AV

Slik fikk jeg tillit til barnevernet

Film fra Redd Barnas prosjekt Barnevernet hjalp meg.

SPILL AV
SPILL AV

Barnevernet - mer enn bare møter og snakk

Film fra Redd Barnas prosjekt Barnevernet hjalp meg.

SPILL AV
SPILL AV

Å komme til et fosterhjem jeg selv fikk velge

Film fra Redd Barnas prosjekt Barnevernet hjalp meg.

SPILL AV
SPILL AV

Å få et trygt og stabilt hjem - og noen som hjalp foreldrene mine

Film fra Redd Barnas prosjekt Barnevernet hjalp meg.

SPILL AV
SPILL AV

Ettervern? Det er noen som følger med når du trenger det!

Film fra Redd Barnas prosjekt Barnevernet hjalp meg.

SPILL AV