Rohan er en litt sjenert gutt som daglig møter utfordringer nepalske barn må hanskes med. Hjemmet til Rohan og familien er blant de mest fattigslige i nabolaget. Det finnes kun ett rom i huset som hele familien deler. Det beste Rohan vet er å gå på skole, og den store drømmen er å bli politi.

Vårt arbeid for utdanning i Nepal

Målet er å øke antall barn som får skolegang med god kvalitet. Vi arbeider for å:

Gi 60 000 barn skolegang i 433 skoler

Sikre at helse blir integrert i skolen

Sikre fokus på sunn ernæring i skolen

Utvikle læringsmateriell tilpasset hvert klassetrinn

Videreutdanne lærere for å sikre pedagogisk undervisning

Store fremskritt for Rohan

Mai 2019

Her kommer siste oppdatering fra oss om ditt representantbarn Rohan. Nå som Rohan og landsbyen har fått et velfungerende skolesystem, er det på tide for oss å ta farvel og ønske ham og landsbyen lykke til videre. Redd Barna har startet nye prosjekter i områder i Nepal som trenger hjelp. Vår nye barnerepresentant fra et av disse områdene er Tapendra, og vi gleder oss til å bli kjent med ham sammen med deg.

Det er snart fire år siden vårt første møte med Rohan. Da var han en litt sjenert og innesluttet gutt som slet med å finne seg til rette på skolen. Med støtte fra faddere som deg, har Rohan hatt en fantastisk utvikling siden den gang. I dag er han en utadvendt, selvsikker gutt og en av de beste elvene på skolen. Nå vil han jobbe videre for å nå målet om å bli politimann.

Da Rohan ble valgt til å representere barna i landsbyen, var han veldig utsikker på om han var den rette for jobben. Gjennom skolegang og støtte fra Redd Barna-faddere som deg, har han fått mulighet til å utvikle evnene sine og få tro på seg selv.

Jeg er så glad for all støtten jeg har fått. Som representantbarn for Redd Barna har jeg lært masse og fått lov til å gå på skolen. Tusen takk til alle i Norge!

 

GODE RESULTATER

Da Redd Barna startet opp utdanningsprosjektet i Rohans landsby, skjønte vi at det var en stor jobb som lå foran oss. Fattigdom og uvitenhet om hvor viktig skolegang var, gjorde at mange foreldre ikke sendte barna til skolen. Kvaliteten på klasserom, materiell og undervisning var dårlig, og mange av barna som gikk på skolen lærte lite når de først var der. Som fadder har du bidratt til at Redd Barna kunne pusse opp skolen, skaffe materiell, og starte jobben med å utdanne lærere til å bruke gode pedagogiske metoder i undervisningen. Det har gitt gode resultater, og sammen med lokale samarbeidspartnere har vi klart å snu foreldrenes skepsis mot å gi barna skolegang. I dag har landsbyen et velfungerende skolesystem. Foreldrene ser at barna lærer og utvikler seg, og prioriterer derfor at barna skal fortsette på skolen. Dette arbeidet hadde ikke vært mulig uten faddere som deg.

EN SPENNENDE FREMTID FORAN SEG

Jeg er så takknemlig for all støtten Rohan har fått gjennom alle disse årene. Hadde det ikke vært for støtten vi har fått, hadde vi ikke hatt mulighet til å sende Rohan på skolen. Nå håper jeg han fortsetter å gå på skolen og får en god framtid, sier Rohans mor.

Som for de fleste nepalske barn har også Rohan hatt utfordringer på veien. Men i dag har han har satt seg mål om en spennende framtid. Med utdanning og kunnskap vil han ha muligheten til å skaffe seg et godt liv. Uansett vil han ha mange flere valgmuligheter enn det foreldrene noen gang har hatt, og kan bli en viktig ressurs for samfunnet han lever i.

-Namaste (ærbødig hilsen) til mine venner i Norge som har hjulpet meg disse årene. Jeg vil takke dere alle for støtten jeg har fått. Nå skal jeg fortsette å studere og jobbe hardt på skolen, slik at jeg kan oppfylle min drøm om å bli politimann. Jeg håper at dere fortsetter å støtte barn her i Nepal og i resten av verden, slik at de får de samme mulighetene som meg, sier Rohan og tar farvel for denne gang.

 

Rohan smiles during a class.
Foto: Robic Upadhayay
He and his friend NIkhil share a computer in the school's compuater lab.
Foto: Robic Upadhayay

 

Vår tid med Rohan

Under har vi samlet noen av høydepunktene fra vår tid med Rohan.

Bli kjent med flere av barna du er med på å hjelpe