Meskerem er en utadvendt jente som trives godt på den lokale skolen i landsbyen Lyamba Kebele. Her bor hun sammen med mamma, pappa og tre brødre. Selv om Meskerem ikke er store jenta, har hun faste oppgaver hun må utføre hjemme. Det beste Meskerem vet, er å gå på skole og lære nye ting. Hun er en av de beste elevene på skolen og hjelper ofte andre elever med skolearbeidet.

Vårt arbeid for utdanning i Etiopia

Målet er å øke antall barn som får skolegang med god kvalitet. Siden 2008 har Internasjonale Redd Barna:

Bygd 798 skolebygg og 106 førskolebygg

Gitt medisinsk hjelp til 6888 skoleelever

Gitt skolemat til 50 000 barn

 

Delt ut 2 603 077 lærebøker og hefter

Opplæring av 17 800 lærere og annet skolepersonell

Takk til Meskerem

Mai 2019

Her kommer siste oppdatering fra oss om ditt representantbarn Meskerem. Nå som Meskerem og landsbyen har fått et velfungerende skolesystem, er det på tide for oss å ta farvel og ønske henne og landsbyen lykke til videre. Chawa er vår nye barnerepresentant fra Malawi, og vi gleder oss til å bli bedre kjent med henne sammen med deg.

Det er fire år siden vårt første møte med Meskrem. Allerede da var hun en utadvendt og uredd jente som elsket å gå på skolen. Foreldrene hennes har alltid vært opptatt av at Meskrem skulle få skolegang, og med god hjelp og støtte fra faddere som deg er hun nå godt på vei mot drømmen om å ta en utdannelse

Da Meskerem ble valgt til å representere barna i landsbyen, tok det ikke lang tid før hun fant seg godt til rette i rollen som Redd Barnas representantbarn. Gjennom skolegang og støtte fra Redd Barna-faddere som deg, har hun fått mulighet til å utvikle evnene sine og få tro på seg selv. «Støtten jeg har fått har vært veldig viktig for meg. Etter at jeg ble representantbarn for Redd Barna, har jeg blitt mer sikker på meg selv og fått troen på at jeg kan oppnå drømmene mine hvis jeg bare jobber hardt nok».

Da Redd Barna startet opp utdanningsprosjektet i Meskerems landsby, skjønte vi at det var en stor jobb som lå foran oss. Fattigdom og uvitenhet om hvor viktig skolegang var, gjorde at mange foreldre ikke sendte barna til skolen. Kvaliteten på klasserom, materiell og undervisning var dårlig, og mange av barna som gikk på skolen lærte lite når de først var der. Som fadder har du bidratt til at Redd Barna kunne pusse opp skolen, skaffe materiell, og starte jobben med å utdanne lærere til å bruke gode pedagogiske metoder i undervisningen. Det har gitt gode resultater, og sammen med lokale samarbeidspartnere har vi klart å snu foreldrenes skepsis mot å gi barna skolegang.

I dag har landsbyen et velfungerende skolesystem. Foreldrene ser at barna lærer og utvikler seg, og prioriterer derfor at barna skal fortsette på skolen. Dette arbeidet hadde ikke vært mulig uten faddere som deg. Som for de fleste etiopiske barn har også Meskerem hatt utfordringer på veien. Men i dag har hun har satt seg mål om en spennende framtid. Med utdanning og kunnskap vil hun ha muligheten til å skaffe seg et godt liv. Uansett får hun mange flere valgmuligheter enn foreldrene har hatt, og kan bli en viktig ressurs for samfunnet hun lever i.

Meskerem har skrevet et brev til alle faddere i Norge som har støttet henne, og med hennes tillatelse gjengir vi brevet her:

«Jeg vil sende en hilsen til alle i Norge som støtter barn over hele verden. Jeg har det bra sammen med familien min. Dette året går jeg i sjetteklasse og jobber så hardt jeg kan med skolearbeidet. Med deres støtte har vi fått en mye bedre skole, nye bøker og skrivesaker. Jeg håper jeg kan fullføre utdanningen min og få gode karakterer. Jeg vil også veldig gjerne komme på besøk til Norge en gang i framtiden. Ha det bra så lenge!»

Hilsen Meskerem.

TUSEN TAKK FOR AT DU GJØR EN FORSKJELL!
Som fadder er du en viktig del av livet til mange barn hver dag. Med din hjelp får barn som Meskerem utdanning og muligheten til å skaffe seg et bedre liv.

Vår tid med Meskerem

Under har vi samlet noen av høydepunktene fra vår tid med Meskerem.

Bli kjent med flere av barna du er med på å hjelpe