I skoleferien har Legesu fått tid til å være mye sammen med vennene sine. Hun forteller at de spiller volleyball, leker gjemsel og hopper hoppetau. Men Legesu synes det blir fint å begynne på skolen igjen også. – Jeg blir glad av å gå på skolen. Det er alltid morsomt å løse oppgaver og lære nye ting sammen med de andre i klassen, sier hun.

Legesu er med i skolens jenteklubb. Der møtes de jevnlig for å snakke sammen om forskjellige problemstillinger som unge etiopiske jenter kan møte i hverdagen.

Når Legesu ikke gjør lekser eller leker med venner, liker hun godt å gjøre forskjellige typer håndarbeid.