Legesu har også lært å lage injera, den store, syrlige pannekaken som spises daglig og er uunnværlig i Etiopia. Å få ansvar for denne oppgaven betyr at Legesu nå gradvis læres opp i det alle voksne kvinner må kunne.

Legesu er glad for at hun har lært å lage injera. Det betyr at hun er i ferd med å bli voksen.

 

Legesu liker å stelle med hønene de har, og det blir stadig flere høner å passe på.

 

Legesu har vært med på å lage en trafikklubb på skolen. Her har hun på uniformen som hun bruker når hun som vakt hjelper de andre barna med å krysse gaten på en sikker måte.