Binita kommer fra en stor familie og er yngste jenta i søskenflokken. Hun bor i en liten landsby vest i Nepal, og går på den lokale skolen som støttes av Redd Barna. Som alle barna i landsbyen må hun hjelpe til hjemme med husarbeidet, men det hun liker aller best er å gå på skole. Binitas store drøm er å bli lærer. 

Vårt arbeid for utdanning i Nepal

Målet er å øke antall barn som får skolegang med god kvalitet. Vi arbeider for å:

Gi 60 000 barn skolegang i 433 skoler

Sikre at helse blir integrert i skolen

Sikre fokus på sunn ernæring i skolen

Utvikle læringsmateriell tilpasset hvert klassetrinn

Videreutdanne lærere for å sikre pedagogisk undervisning

Siste nytt fra Binita

Mai 2019

Her kommer siste oppdatering fra oss om ditt representantbarn Binita. Nå som Binita og landsbyen har fått et velfungerende skolesystem, er det på tide for oss å ta farvel og ønske henne og landsbyen lykke til videre. Redd Barna har startet nye prosjekter i områder i Nepal som trenger hjelp. Vår nye barnerepresentant fra et av disse områdene er Susmita, og vi gleder oss til å bli kjent med henne sammen med deg.

 

FÅTT TRO PÅ SEG SELV

Det er tre år siden vårt første møte med Binita. Da var hun en litt sjenert jente som slet med å finne seg til rette på skolen. Foreldrene hennes var ikke så opptatt av skolegang, og så ikke nytten av at Binita skulle ta en utdannelse. Med støtte fra faddere som deg har mye forandret seg siden den gang. I dag er Binita en utadvendt og skoleflink jente som drømmer om å bli lærer.

Da Binita ble valgt til å representere barna i landsbyen, var hun en litt sjenert og stille åtteåring. I dag er det en utadvendt og selvsikker jente som møter oss i landsbyen. Gjennom skolegang og støtte fra Redd Barna-faddere som deg, har hun fått mulighet til å utvikle evnene sine og få tro på seg selv. «Støtten jeg har fått har vært veldig viktig for meg. Etter at jeg ble representantbarn for Redd Barna har jeg lært meg å lese og skrive. Nå elsker jeg å gå på skolen!»

GODE RESULTATER

Da Redd Barna startet opp utdanningsprosjektet i Binitas landsby, skjønte vi at det var en stor jobb som lå foran oss. Fattigdom og uvitenhet om hvor viktig skolegang var, gjorde at mange foreldre ikke sendte barna til skolen. Kvaliteten på klasserom, materiell og undervisning var dårlig, og mange av barna som gikk på skolen lærte lite når de først var der. Som fadder har du bidratt til at Redd Barna kunne pusse opp skolen, skaffe materiell, og starte jobben med å utdanne lærere til å bruke gode pedagogiske metoder i undervisningen. Det har gitt gode resultater, og sammen med lokale samarbeidspartnere har vi klart å snu foreldrenes skepsis mot å gi barna skolegang.

Getting ready for school.
Foto: Robic Upadhayay
National Song during the assmebly.
Foto: Robic Upadhayay

VELFUNGERENDE SKOLESYSTEM

I dag har landsbyen et velfungerende skolesystem. Foreldrene ser at barna lærer og utvikler seg, og prioriterer derfor at barna skal fortsette på skolen. Dette arbeidet hadde ikke vært mulig uten faddere som deg. «Binita har vært veldig heldig. Hun har fått mye støtte slik at hun kan gå på skolen og lære nye ting. Familien har også fått et bedre liv, og moren hennes og jeg har blitt mye bedre foreldre. Nå ønsker vi at hun skal ta mer utdannelse slik at hun kan oppfylle sine drømmer. Jeg vil gjerne takke alle som støttet henne på denne reisen. Det er på grunn av dere at Binita vil kunne få en bedre fremtid», sier Binitas far.

VELFUNGERENDE SKOLESYSTEM

Som for de fleste nepalske barn har også Binita hatt utfordringer på veien. Men i dag har hun har satt seg mål om en spennende framtid. Med utdanning og kunnskap vil hun ha muligheten til å skaffe seg et godt liv. Uansett får hun flere valgmuligheter enn foreldregenerasjonen hennes, og kan bli en viktig ressurs for samfunnet hun lever i.

«Namaste (ærbødig hilsen) til mine venner i Norge som har hjulpet meg disse årene. Jeg vil takke dere alle for støtten jeg har fått. Nå skal jeg fortsette med å studere og jobbe hardt på skolen, slik at jeg kan oppfylle min drøm om å bli lærer. Jeg håper at dere fortsetter å støtte barn her i Nepal og i resten av verden, slik at de får de samme mulighetene som meg», sier Binita og tar farvel for denne gang.

 

Alle barn har rett til utdanning!
– Binita

 

VÅR TID SAMMEN MED BINITA

Under har vi samlet noen av høydepunktene våre sammen med Binita.

Bli kjent med flere av barna du er med på å hjelpe