Binita kommer fra en stor familie og er yngste jenta i søskenflokken. Hun bor i en liten landsby vest i Nepal, og går på den lokale skolen som støttes av Redd Barna. Som alle barna i landsbyen må hun hjelpe til hjemme med husarbeidet, men det hun liker aller best er å gå på skole. Binitas store drøm er å bli lærer. 

Vårt arbeid for utdanning i Nepal

Målet er å øke antall barn som får skolegang med god kvalitet. Vi arbeider for å:

Gi 60 000 barn skolegang i 433 skoler

Sikre at helse blir integrert i skolen

Sikre fokus på sunn ernæring i skolen

Utvikle læringsmateriell tilpasset hvert klassetrinn

Videreutdanne lærere for å sikre pedagogisk undervisning

Siste nytt fra Binita

Desember 2018

Et nytt år går mot slutten for Binita og familien. Det har vært et godt år for Binita. Hun gjør det stadig bedre på skolen, og synes det var gøy å begynne i femteklasse. Hun sliter fortsatt litt med engelsk og matematikk, men med hjelp fra støttespillere som deg, får hun nå ekstraundervisning og jobber hardt for å bli bedre i disse fagene.

 

FORTSETTER FREMGANGEN

I løpet av det siste året har jeg blitt mye bedre i de fleste fag. Jeg synes fortsatt at engelsk og matematikk er vanskelig, men lærerne er flinke til å hjelpe meg når det er noe jeg ikke forstår.

MYE NYTT PÅ SKOLEN

På Binitas skole har det skjedd mye det siste året. Med støtte fra faddere som deg, har flere klasserom blitt pusset opp og elevene har fått nye lærebøker. Lærerne har også fått nytt undervisningsmateriell og videreutdanning, slik at de kan gi Binita og klassekameratene bedre undervisning. Det har ført til at fraværet blant elevene på skolen har sunket med hele 20%. Samtaler med barnas foreldre har også skapt mye større bevissthet om viktigheten av at barna får skolegang. Nå går alle barn i Binitas landsby på skolen.

De nye bøkene er kjempefine og har mange tegninger og fine farger som gjør det lettere å forstå, sier Binita med et smil.

Binita at home.
Binita at home.

BEDRE ØKONOMI

Familiens økonomiske situasjon er nå bedre enn på lenge. De har nå 10 geiter, og det gir en kjærkommen inntekt. De er ikke lenger avhengig av at Binitas brødre sender penger fra India, og det er en stor lettelse for alle.

Vi har fått så mye hjelp. Binita har fått skolemateriell og alt annet hun trenger til skolen. Hvis noen blir syke kan vi selge en geit, og betale for behandling og medisiner. Ting ser mye lysere ut nå, forteller Binitas far. 

ENDELIG TID FOR FEIRING

Det har gått over et år siden Binitas bror døde, og familien er ferdig med sørge- perioden. I november feiret de Diwali som er hinduenes nyttår og den viktigste festen i året. Den feires i to til fem dager, og for Binita er dette et av årets store høydepunkt.

Jeg gledet meg så lenge til å feire Diwali.Vi har jo ikke feiret noe siden broren min ble borte. Jeg savner ham masse fortsatt, men det var godt å kunne å feire sammen med vennene mine igjen. Nå håper jeg bare at neste år blir bra for oss alle, sier Binita og hilser til alle i Norge.

 

Alle barn har rett til utdanning!
– Binita

 

VÅR TID SAMMEN MED BINITA

Under har vi samlet noen av høydepunktene våre sammen med Binita.

Bli kjent med flere av barna du er med på å hjelpe