Barne­portal

Her har vi samlet ressurser om barns rettigheter. Sidene er først og fremst for barn, men lærere og foreldre kan også finne informasjon og aktiviteter her. 

For barn og unge

Vis

For barn og unge

Alle barn har de samme rettighetene og er like mye verdt.  Her kan du lære mer om barns rettigheter og få tips til hvordan du kan engasjere deg. 

For voksne

Vis

For voksne

Vi har også skreddersydd noe informasjon spesielt for voksne. 

For skoler

Vis

For skoler

Redd Barna sprer kunnskap om Barnekonvensjonen, styrker barns rett til medvirkning og motvirker mobbing i skoler og barnehage.