SPILL AV

BARNA VERDEN SVIKTER

I en verden der stadig flere får det bedre, finnes det millioner av barn som lever i frykt, som ikke får gå på skole, som føler seg helt alene, og som er syke og ikke får den hjelpen de trenger.

Dette er ikke tilfeldig. Disse barna bli systematisk sviktet på grunn av hvem de er og hvor de bor. Fordi de har en funksjonsnedsettelse. Fordi de er på flukt, bor på gata, i vanskeligstilte områder, eller tilhører en etnisk, religiøs eller seksuell minoritet. Eller rett og slett fordi de er jenter.

Sånn skal det ikke være. Alle barn er like mye verdt, og alle barn har rett til å leve, lære og være trygge.

Ingen barn er bare et tall. Hvert barn har et ansikt, en stemme og en historie å fortelle. De trenger modige mennesker som ser dem og anerkjenner dem for det de er: først og fremst barn.

Sammen skaper vi en verden som er på lag med alle barn, der hvert barn teller. 

Hvem er de glemte barna?

Redd Barna for første gang gjort en kartlegging av barna verden systematisk svikter. Hvilke barn som overlever, lærer og er trygge er ikke tilfeldig. Barna verden svikter er barn på flukt fra krig, barn med funksjonsnedsettelser, de tilhører en minoritet, eller de er rett og slett jenter. Vi har kommet langt på vei for å nå FNs bærekraftsmål i 2030, men de neste femten årene står vi foran en vanskelig, men ikke uoppnåelig jobb: å nå ut til resten av barna slik at alle barn kan få den sjansen de fortjener i livet. Redd Barna skal bidra til at 15 millioner av de utelatte og mest sårbare barna overlever og lærer innen utgangen av 2018.

Les rapporten

Barn på flukt

Faisal 12 år, Syria

Barn på flukt

Barn på flukt

Mer enn 14 millioner barn er på flukt i verden i dag. I tillegg kommer alle de millioner av barn som lever i områder med krig, konflikt og uro.

Disse barna har større risiko for å dø eller miste verdifull skolegang.

Mange kommer bort fra eller mister foreldre og trygge omsorgs­personer, bor i overfylte flyktning­leire og bærer på vonde minner. Disse barna opplever stor utrygghet og er mer utsatt for under­ernæring, dødelige epidemier og vold.

Barn som flykter alene er lette ofre for menneske­smuglere eller menneske­handlere. Men ingen barn er bare et tall. Hvert barn har et ansikt, en stemme og en historie og fortelle.

Vil du gjøre en forskjell for barn og unge som har flyktet alene til Norge? Bli frivillig i Redd Barna. Litt av din tid gjør en stor forskjell for barn.

Faisal 12 år, Syria

Faisal 12 år, Syria

Faisal måtte rømme med familien fra Syria og bor nå i en flyktninge­leir i Bekaa-Dalen i Libanon. Fordi familien er fattig må Faisal jobbe istedenfor å gå på skolen.

«Mamma vil at jeg skal gå på skolen, men vi har ingen penger. I fremtiden vil jeg gå på universitetet for å lære å bli doktor».

Redd Barna jobber for at alle barn på flukt skal ha krav på utdanning senest innen 30 dager.

"Syrian children canât go to school because they donât have money. This makes me very sad because children become illiterate. I donât like to see Syrian children unable to study because of the lack of money. I want to go back to school when the situation gets better in Syria so I can learn reading and writing."

Instead of attending school, 12-year-old Faisal* works in the potato fields in the Bekaa Valley area of eastern Lebanon with his sister and two brothers. He supplies drinking water to the pickers. He and his mother also collect garbage for extra money.

Faisal* was born with a deformity on his hand which affects his arm up to his shoulder and often causes him pain. His mother says his condition is worsening. His mother worries more about him than his siblings due to his condition. The family cannot afford treatment for the pain brought on by the deformity.

The family hope that one day Faisal* can return to school. He still hopes to eventually become a doctor.

- Det er myndighetenes ansvar å sikre at barns rettigheter ikke brytes. Det gjelder også i Norge. Samtidig har Norge forpliktet seg, blant annet gjennom FN og de nye bærekraftsmålene, til å bidra til en verden uten fattigdom i 2030. Da må vår politikk rigges for å nå de som står lengst unna å få rettighetene sine innfridd. Gjør vi ikke det, vil disse barna fortsatt være fattige i 2030.

Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang

 

Jenter

Sita 14 år, Nepal

Jenter

Jenter

I noen deler av verden starter forskjellsbehandlingen av barn allerede før fødselen: det er færre jenter enn gutter i verden i dag fordi jentefostere oftere aborteres eller blir tatt livet av like etter fødselen.

Du lever under alvorlig fare for vold og seksuelle overgrep, og før kroppen din er ferdig utviklet, står du i fare for å bli giftet bort eller få ditt første barn.

Årsakene ligger i tradisjoner, holdninger og økonomi, og ofte en kombinasjon av disse. Er du født som jente er det større fare for at du aldri lærer å lese og skrive skikkelig enn om du hadde vært gutt. Men ingen barn er bare et tall. Hvert barn har et ansikt, en stemme og en historie og fortelle. 

Vil du gjøre en forskjell for jenter og andre barn som blir glemt?
 
Send sms BIDRA til 2230 (200 kr).

Break time at Save the children funded Bulsho Child Friendly Space, Heleweyn camp, Dollo Ado, Ethiopia.
Sita 14 år, Nepal

Sita 14 år, Nepal

Sita fra Bardiya i Nepal ble gift da hun var 13 år og nå er hun gravid i 6. måned.

«Jeg er veldig redd for å føde, særlig om det blir komplikasjoner.»

I Bardiya jobber Redd Barna med å øke antallet kvinnelige helse­arbeidere, slik at vi sammen kan jobbe mot barne­ekteskap og tenårings­graviditeter.

Sita, 14, poses for a portrait in Bhaishahi village, Bardiya, mid-Western Nepal, on 29th June 2012. Sita eloped and married last year at 13 and is now 6 months pregnant. She says she's very afraid of the birth and its possible complications. In Bardiya, Save the Children works with the district health office to build the capacity of female community health workers who are on the frontline of health service provision like ante-natal and post-natal care, and working together against child marriage and teenage pregnancy especially in rural areas.

Barn med funksjons­ned­settelser

Fred 13 år, Malawi

Barn med funksjons­ned­settelser

Barn med funksjons­ned­settelser

Barn med funksjons­nedsettelser skårer gjennom­gående dårligere på alle levekårs­statistikker enn sine jevn­aldrende, og opplever ofte systematisk diskriminering fra fødselen av.

Mer enn 130 millioner barn har en eller annen funksjons­nedsettelse og 80% av disse bor i fattige land eller land i konflikt. Sannsynligvis er tallet mye høyere, fordi statistikken er mangelfull og av dårlig kvalitet.

Mange av disse barna blir aldri registrert, og de forblir dermed usynlige og faller utenfor både skole, helsevesen og sosial deltagelse.

Barn med funksjons­nedsettelser er også tre til fire ganger mer utsatt for vold og seksuelle overgrep enn sine jevnaldrende. Men ingen barn er bare et tall. Hvert barn har et ansikt, en stemme og en historie og fortelle.

Vil du gjøre en forskjell for barn med funksjonsnedsettelser og resten av verdens glemte barn?
 
Gi litt hver måned! Send sms REDDE til 2230 (75 kr pr mnd).

Fred 13 år, Malawi

Fred 13 år, Malawi

Fred kommer fra en familie der flere er blinde. Før fikk han ikke gå på skole, men nå har han flyttet til internat­skolen Nkope Hill sør i Malawi.

«På skolen lærer jeg å skrive og lese med blindeskrift. Jeg lærer også matte og naturfag.»

Skolens to spesial­lærere har fått opplæring fra Redd Barna, slik at de kan gi barna den hjelpen de trenger.

«Jeg får god hjelp av spesial­lærerne. Og når jeg har undervisning i en vanlig klasse, er det alltid en annen elev som er oversetter og assistent for meg. Jeg liker meg på skolen, men jeg savner mamma.»

Minoritet

Geyvi 13 år, Mexico

Minoritet

Minoritet

400 millioner barn opplever forskjells­behandling på grunn av hvem foreldrene er og hva slags tro de har.

De fleste land har etniske og religiøse minoriteter, som opplever systematisk, ufordelaktig behandling av landets styresmakter. De kan være dalitter (kasteløse) i India, romfolk i Europa eller afro­amerikanere i USA.

Felles for disse er at de jevnt over kommer dårligere ut på statistikk over utdanning og helse enn majoritets­befolkningen. I de fleste av disse landene vil et barn fra de verst stilte etniske minoritetene ha dobbelt så stor risiko for å være feilernært sammen­lignet med de mest privilegerte gruppene. Men ingen barn er bare et tall. Hvert barn har et ansikt, en stemme og en historie og fortelle.

Vil du bli med å kjempe for at minoriteter og andre utsatte grupper barn får det bedre? Vi trenger deg med på laget og rope høyt når barns rettigheter brytes. Bli med i Redd Barnas nettverk av sms-aktivister.
 
Bli en utestemme! Send sms UTESTEMME til 2434.

Ahmad, 7, lives in Madhi Basti, Kolkata, India with his family. He has three brothers, Chattu, 13, Fatahkesto, 8 and Shakeel, 20; a sister, Reshma, 18, His father Jamal, 42, works collecting and selling honey throughout Kolkata. Ahmad’s mother died of an undefined illness and his father remarried Ruby, 35, together they have a son, Licha, 2, Ahamd’s half brother. 

Ahmad’s brother, Chattu, 13, was one of the first batch of children to be mainstreamed into the local school. Fatahkesto and Ahmad, followed suit. Ahmad is an enthusiastic student whilst Fatahkesto takes more persuading to attend class. The older, quieter and more studios, Chattu is the best student and, of the three brothers, the one most likely to study and read independent of school. 

When they are not attending class Chattu and Fatahkesto have a job selling ‘Pepsi’ small cola or orange flavoured ice lollies. Sold for Rs. 1, the ice lollies are sold either to their fellow slum residents or to commuters at the nearby train station. They spend a few hours at a time, traversing the platforms and trains of the local station hoping to make a sale. Generally, they take 100 pieces from the distributor, splitting the proceeds with him 50/50 and returning any unsold lollies by the end of the day. Ahmad hopes that he will also grow up to sell ‘pepsi’ and collect honey like his brothers, father and most other people in the community. 

Chattu and Fatehkesto also help with the gathering and selling or honey, when required. Fatehkesto and Ahmad help around the house but, being the oldest, Chattu helps the most with chores such as fetching water and cleaning the floor of the family’s shanty. 

For recreation, Ahmad, his brothers and their friends will often play a game called Gulli Dunda. This game involves hitting a small wooden stick (gulli) with a longer stick (dunda) with points awarded for the distance you are able to properly the gulli with the dunda. This game can be played with found materials, which explains is popularity with children such as Ahmad, who cannot afford much in the way of basic sports equipment.  

Ahmad is also fond of football and cricket, although the latter can only be played when the older boy who owns the bat and stumps is at home. Ahmad is also found of cycling but he can no longer do this because his cycle is broken and the family cannot afford to buy a new one or have it repaired.
Geyvi 13 år, Mexico

Geyvi 13 år, Mexico

Geyvi er maya-indianer og bor i Ekpedz på Yucatan i Mexico. På skolen ble hun undervist i mors­målet sitt fram til hun var 12 år.

Når barn fra denne minoriteten blir 12 år må de begynne på spanskspråklig skole med spansk pensum.

«Før hadde jeg gode karakterer, mens nå skjønner jeg ikke hva læreren sier. Jeg gjør så godt jeg kan, og vil gjerne lære mer, men det er veldig vanskelig. Mange slutter på skolen og får ikke fullført utdannelsen sin.»

Redd Barna driver blant annet aktiviteter som tar i bruk teater og musikk for å få maya-indianerne til å bevare og være stolte av kulturen sin.

Geyvi, 13, in class at her school in Ekpedz, Yucatan, Mexico.
In Yucatan state, children from Mayan communities are taught in their native language until the age of 12 when they are expected to adopt the national curriculum in Spanish. This sudden change has shown to have a negative impact on their academic performance and in some cases is the cause of children dropping out of school and not completing their education.
Geyvi is a health and nutrition ambassador as part of Save the Childrenâs âHealth and Wellbeing Clubâ promoting good practice amongst her peers.
She also takes part in Save the Childrenâs activities using theatre and performance to conserve and take pride in the Mayan culture and traditions within their community.
SPILL AV
SPILL AV